Unitat Accentuació I dièresiDescargar 2.61 Mb.
Página5/39
Fecha de conversión16.12.2018
Tamaño2.61 Mb.
Vistas630
Descargas0
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Unitat 2. Ortografia

2.1 Vocalisme

Hi ha mots que contenen vocals diferents a les que contenen els mots corresponents castellans i la influència d’aquesta llengua fa que s’hi produesquen interferències. Per evitar-ho, fixeu-vos en els mots següents:
S’escriuen amb A

afaitar

ambaixada

arravatar

assassí


avaluar

avaria

extraversió

latrina

maragda


picaporta

posa

rancor


sanefa

SardenyaS’escriuen amb E

ametista


assemblea

ebenista


efeminat

Empar / emparar

Empordà

enyorar


eruga

estendard


esternudar

ferm

gelea


honestedat

javelina


litre

meravella

metre

monestirràfega

resplendor

revenja

santedat


següent

seguretat

sergent

vernís


S’escriuen amb I

ambigüitat

antiguitat

arri!


ciment

contemporània

contenidor

declivi


diabetis

eclipsi


infermeria

làctia


línia

mantenidor

nucli

ordinadorpenis

sobirania

Tunis

S’escriuen amb O

aixovar


assortir

atordir


avorrir-se

bordell


Bordeus

Borriana


botifarra

brúixola


calorós

capítol


cartolina

complir


colobra

conservadorisme

cònsol

cobrir


corba

croada


dolç

durador


embotit

Empordà


escàndol

escodrinyar

escopir

escrúpol


esdrúixol

estoig


estora

estrafolari

expenedoria

fonament


furóncol

governamental

gropa

Hongria


hongarés

Joan


joglar

joguet

joventut

monyó


nodrir

ordir


pèndol

ploma


podrir

polir


pols

polsar


polvoritzar

rètol


retolador

rostir

rigorós

robí


Romania

rossinyol

sofrir

sorgir


sospir

tamboret


temorós

títol


tolit

tomba


torbar

torró

S’escriuen amb U

ateu


ateneu

bufetada


butxaca

cacau


cautxú

escull / escullera

fetus

focus


fòrum


globus

muntanya


muntar

museu


Pireu

Pirineus


porus

ritu


sèrum


sufocar

supèrbia


suportar

tipus


turmell

tramuntana

trofeu

turmentTot i que, en general, els derivats d’aquestes paraules presenten la mateixa divergència vocàlica, hi ha uns quants mots cultes que deriven directament del llatí i que no presenten diferències amb el castellà (pseudoderivats), com ara:


Mot primitiu

Pseudoderivat

boca


capítol

corb, corba

doble

home


jove, joventut

món


nodrir

títol

bucal

capitularcurvatura, curvilini

duplicar


humà, humanisme

juvenil


mundà, mundial

nutrició


titular

A més, cal parar atenció a les paraules que comencen per les síl·labes EN, EM, ES, ja que la vocal inicial es neutralitza i sona aproximadament com una a, cosa que de vegades pot produir vacil·lacions ortogràfiques.


Exemples: ensabonar, entendre, envejar, encantar, encendre (però ambaixador).
2.1.1 Exercicis1. Ompliu els buits de les frases següents amb la vocal adient:


 1. Tinc la segur___tat que el s___rgent p___lsarà alguna tecla perquè jo no haja de fer unes guàrdies tan av___rrides.

 2. És un t___rment, això de veure pertot arreu b___tifarres i emb___tit i estar a règim.

 3. Estic s___focat perquè no recorde el tít___l de la pel·lícula, però si hi pense veig el tit___lar com si estigués escrit amb ret___ladors davant meu.

 4. Deu s___frir molt, perquè s___spira molt davant la t___mba del seu marit.

 5. Durant la seua j___ventut va tenir dos marits: l’un era h___ngarés i l’altre r___manés.

 6. L’am___tista que porta l’anell de la sob___rana és m___rav___llosa.

 7. L’ass___mblea ha aprovat les propostes g___vernamentals malgrat la seua ambigü___tat.

 8. Posa’t el davantal si no vols ___mbrutar-te.

 9. Cal que sigu___m rig___rosos i que ___valuem amb honest___dat tots els aspirants, sense deixar-nos s___bornar.

 10. Com que no em va agradar el gust del vi, després de tastar-lo el vaig esc___pir.

 11. Aquest jersei és molt j___venil.

 12. Després de l’accident em vaig quedar at___rdit, t___rbat, no podia enfocar les imatges i suava per tots els por___s de la meua pell.


2. Corregiu les incorreccions, quant a la divergència vocàlica, del text següent:
L’embaixador de Rumania va descubrir en un contenidor de cement el robí -i l’estuig que el contenia- perdut per la princesa el dia de les seues noces. La melanconia i l’anyorança de la princesa per la pèrdua de tan estimada joia va provocar que son pare, el rei Mahmet, convocara una assemblea per discutir i evaluar les possibilitats de recuperar el rubí. Ducs, marquesos, embaixadors i cònsuls de diverses nacions, senyors de les terres del regne, soberans d’altres nacions, i fins i tot una companyia de juglars, discutiren, sota la mirada atenta del rei, la manera de recoperar el rubí arrevatat, sense escrúpuls, de les mans de la princesa, que ja no podia soportar la pèrdua i, aturdida i una mica enfollida, es dedicava a escudrinyar totes les estances del palau. La malaltia de la princesa fou tan greu, que el rei va contractar una enfermera perquè l’atenguera durant tot el dia i tota la nit, desafiant els eclipses, les tempestes, i les depressions del seu caràcter. Finalment, però, l’atent embaixador li donà en mà a la princesa la tan preada joia.

Compartir con tus amigos:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos