Unitat Accentuació I dièresiDescargar 2.61 Mb.
Página36/39
Fecha de conversión16.12.2018
Tamaño2.61 Mb.
Vistas651
Descargas0
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

SINÓ / SI NO

 • No s’ha de confondre la forma sinó, conjunció adversativa, amb si no, que és la combinació de la conjunció condicional si amb l’adverbi de negació no.

Ex.: No és Pep qui ha vingut, sinó Vicent.

Si no vols menjar, no menges.


11.1.1.1 Exercici
1. Completeu les frases següents amb sinó o si no, segons corresponga:


 1. Si no fets els trenta anys, l’aspirant haurà de venir-hi acompanyat.

 2. No hi arribarà a les onze __________ a les dotze.

 3. ________ et trobes bé no cal que vingues.

 4. No podré comprar-ho _________ costa menys de trenta mil pessetes.

 5. Finalment no t’he comprat una bicicleta _________ una moto. _________ t’agrada es pot canviar.

1

DONCS

La conjunció doncs sempre ha de tenir un valor il·latiu o consecutiu, mai causal. Així, la frase següent és incorrecta: *La terra està molt seca doncs no ha plogut, ja que doncs té aquí un valor causal. Correctament s’ha de dir: La terra està molt seca perquè (o ja que) no ha plogut.1.1.2 Doncs


11.1.2.1 Exercici

1. Corregiu, si cal, les oracions següents:


 1. No tens ganes de treballar? Doncs vés-te’n a casa.

 2. No va aprovar molta gent doncs l’examen era molt complicat.

 3. Doncs se suspengué el concert, ens van tornar els diners de les entrades.

 4. Ja ha vingut el primer pacient? Doncs que passe.

1

COM / COM QUE

 • La conjunció com és comparativa tot i que pot tenir valor causal. En aquest cas, és recomanable l’ús de com que.

Ex.: Com que no m’has telefonat, pensava que no vindries (recomanable)

Com no m’has telefonat, pensava que no vindries


1.1.3 Com / com que


11.1.3.1 Exercici

1. Fixeu-vos si els com de les frases següents tenen un valor comparatiu o causal.

Si són causals milloreu les frases substituint-los per com que:


 1. Fes el treball com tu vulgues. A mi, em fa igual.

 2. Com hem arribat tard, ens hem quedat sense cadira.

 3. El sistema d’avaluació continua com l’any passat.

 4. M’agrada fer aquest dinar com tu el fas.

 5. Com no tinc ganes de sopar, em beuré un got de llet calenta.

 6. Com no tenen prou diners, els alumnes han suspés el viatge.

11.1.4 Degut a

DEGUT A

 • Teniu en compte que la forma degut a és incorrecta per a expressar la causa. Depenent del sentit de la frase, podrem utilitzar les expressions a causa de, gràcies a, o per culpa de. Per tant, la forma degut només és correcta com a participi del verb deure.11.1.4.1 Exercici
1. Corregiu, si cal, les frases següents:


 1. Degut a la neu, han tallat la carretera.

 2. No ha viscut mai tranquil, sempre ha degut diners a algú.

 3. El president dimitirà degut a les pèrdues econòmiques.

 4. S’ha pogut apagar el foc degut a la ràpida intervenció dels bombers.


11.1.5 Perquè / per què / per a què

PERQUÈ / PER QUÈ / PER A QUÈPERQUÈ


 • Conjunció causal. Darrere heu de posar el verb en indicatiu (equival a “ja que”):

Ex.: He obert la finestra perquè fa calor.

 • Conjunció final. Darrere heu de posar el verb en subjuntiu (equival a “a fi que”, “amb l’objectiu que”):

Ex.: He obert la finestra perquè faça menys calor.

 • Substantiu. Equival a “motiu”:

Ex.: Vull saber el perquè de la teua protesta.

PER QUÈ

 • Preposició + relatiu (equival a “pel qual”, “per la qual”, “pels quals”, “per les quals”):

Ex.: Aquestes són qüestions per què no es preocupa ningú.

 • Preposició + interrogatiu (equival a “per quina cosa”). La interrogació pot ser directa o indirecta:

Ex.: Per què t’has enfadat?

Vull saber per què no vas venir a la festa.

PER A QUÈ

 • Només apareix en frases interrogatives (directes o indirectes) i amb verbs com: servir, usar, utilitzar...

Ex.: Per a què serveix aquest aparell?

M’agradaria saber per a què utilitza l’ordinador.
11.1.5.1 Exercici

1. Traduïu les frases següents:


 1. Me voy porque ya no tengo nada más que decir. 1. Te amo porque eres la más bonita. 1. ¿Para qué te has comprado ese piano de cola?  Para que mi hijo pueda practicar. 1. No sé por qué me preguntas si sabes que no lo sé. 1. Aún no sé las razones por las que se enfadó con sus amigos. 1. ¡Hija! Pues no sé para qué lo quieres. 1. Aquel es el abrigo por el que pagué una fortuna. 1. Vengo para que me digas la verdad. 1. Te buscaba porque te tengo que dar una buena noticia. 1. No entiendo el porqué de esta situación. 1. He venido para invitarte al concierto y para que me digas las razones por las que Elena no quiere venir.
Compartir con tus amigos:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos