Unitat Accentuació I dièresi


Canvieu de gènere les paraules següentsDescargar 2.61 Mb.
Página19/39
Fecha de conversión16.12.2018
Tamaño2.61 Mb.
Vistas632
Descargas0
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   39

2. Canvieu de gènere les paraules següents:

duc

tia

bruixa

captiu

actor

mandatari

cosí

cavall

déu

emperador

europeu

poeta

amo

secretari

pagà

garrí

cabra

perdiu

artista

marroquí

veí

germà

serf

abella

burro

esclau

robavellaire

5.1.2 Divergències respecte al castellà

De vegades, per influència del castellà, usem equivocadament el gènere d’alguns substantius. Per això, cal recordar el gènere d’aquestes paraules:Són de gènere femení

acne

alicates


anàlisi

andana


apoteosi

aroma


botija

calor


cel·lofana

dent


desfilada

destrossa

disfressa

dita

empara


empenya

encesa


escalopa

escaparata

esperma

esplendorespremedora

estrada

estrena


hematies

icona


imperdible

letargia


marató

marjal


megatona

merenga


mona

oïda

olor


orenga

postres


potinga

ràtio


reguera

remor


resplendor

resta


sabata

serena

síndrome

sucrera

suor


teulada

tomaca


xinxes

magnòlia (l’arbre)

Sènia (el riu)

serradora (lloc de treball)Són de gènere masculí


afores

afront


allargador

avantatge

bacteri

càrcer


cataplasma

compte

contrallum corrent

costum

deute


dot

dubte


escafandre

espinacs


estratagema

estruç


front

interrogant

interviu


llegum

lleixiu


malt

marge


núvol

orde


pebre

regle

senyal


solitari

sotsobre


tèrmits

torticoli
5.1.3 Exercici

1. Comproveu si recordeu el gènere d’aquestes paraules. Poseu l’article determinat o indeterminat que els corresponga:
Ex.: No m’agraden els espinacs.


 1. _____ calor d’aquell forn era insuportable.

 2. _____ marató de ball serà diumenge.

 3. Sentia _____ olor de colònia barata.

 4. És fàcil llevar les taques que deixa _____ suor.

 5. Tinc _____ estruç molt ben ensinistrat: canta.

 6. _____ bacteris provoquen malalties.

 7. La iaia cuina_____ llegums insuperablement.

 8. El comte viu del conte i té _____ compte corrent molt gran.

 9. Hauríeu de tenir _____costum de rentar-vos les mans abans de dinar.

 10. Avui anirem a veure ____ afores de la ciutat.

 11. Cambrer, ____ compte, per favor.

 12. Hi ha hagut _____ avaria en _____ corrent elècric.

 13. No he vist ____ senyal i he aparcat en un gual.

 14. No estic d’acord amb ____ anàlisis que han fet els tècnics.

 15. Aquesta carretera té____ pendent molt fort.

 16. ____ deutes sempre són un problema.

 17. He fet _____ postres exquisides.

 18. Si se’n van ____ núvols lluirà el sol amb força.

 19. He agafat un drap per netejar ____ pols.

 20. _______ dot de la donzella era de perles precioses.

 21. No li valgueren ______ estratagemes en aquell judici.

 22. Posa ______ lleixiu a la roba.

 23. El metge li diagnosticà _______ torticoli en grau avançat.

 24. Porta’m ___________ alicates i tallaré el fil d’aram.
5.1.4 Paraules amb doble gènere i significat diferent
Masculí
Femení

‘de clavar’

No vull que claves un clau en la paret.

clau

‘d’obrir i tancar’

La clau de la maleta és aquesta.

‘malaltia’

L’epidèmia del còlera.

còlera

‘ira, ràbia’

La còlera dels déus.

‘article d’opinió d’un periòdic’

Aquest editorial d’avui no m’agrada.

editorial

‘empresa editora’

Una editorial publica el meu llibre.

‘disposició de les coses’

Tot ho fa seguint un ordre

ordre

‘manament’

Esperava una ordre del seu cap..

‘vergonya’

No té ni el més mínim pudor.

pudor

‘olor desagradable’

No suporte la pudor de la llet agra.

‘salutació’

M’ha fet un salut molt afectuós, avui.

salut

‘estar sa’

La meua salut és perfecta.

‘batec’

Té el pols accelerat: és un atac!

pols

‘petites partícules’

La pols del ciment deixa el cotxe negre.

‘la dormida’

Té un son molt lleuger.

son

‘les ganes de dormir’

Tinc molta son durant tot el dia.

‘paviment’

El terra del bany és de marbre.

terra

tots els altres sentits

Aquesta terra és argila.

‘excavació’

Feia un vall per a canonades d’aigua.

vall

‘depressió entre muntanyes’

Aquesta vall és molt ampla.

‘propòsit, intenció’

El fi era que tots ho passarem bé.

fi

‘acabament, final’

Açò és la fi per als teus somnis.

‘aparell per a fer llum’

Encén el llum.

llum

‘claredat’

Treballe sempre amb la llum del sol.

‘braç de mar entre dos territoris’

El canal de la Mànega.

canal

‘conducte’

Hem de reparar la canal de la teulada.

5.1.5 Exercici

1. Llegiu aquestes frases i amb l’ajuda del diccionari, si cal, esbrineu quina és la parella de cada animal. Després escriviu dues columnes i relacioneu cada animal amb la seua parella tal com fem en l’exemple:


 1. L’ivori dels elefants és molt cobejable. Ex.: elefant elefanta

 2. En aquella granja feia falta un ase. ___________ ___________

 3. La carn de perdigot sol cuinar-se macerada. ___________ ___________

 4. Moby Dick és el nom d’una balena llegendària. ___________ ___________

 5. Enguany no han vingut les oronetes al campanar. ___________ ___________

 6. L’ós és un animal en perill d’extinció. ___________ ___________

 7. El paté d’oca és excel·lent. ___________ ___________

 8. Les cuixes de granota són molt apreciades. ___________ ___________

 9. El meu cavall va coix. ___________ ___________

 10. El canari és un animal domèstic. ___________ ___________

5.2 Nombre del substantiu

Regles


Remarques

Normalment s’afig -s al singular:

poll polls

També poden afegir –ns mots com:

home homes o hòmens

jove joves o jóvens

Acabats en -a àtona, canvien a -es:

ona ones


Alteracions ortogràfiques

cq rica riques

çc audaç audaces

gugü aigua aigües

ggu homòloga homòlogues

jg roja rogesAcabats en vocal tònica afegeixen -ns:

macarró macarrons

veí veïns

Afegeixen només -s

-sofàs, cafés, bebés, consomés, bisturís, xampús...

-noms de les lletres: les as

-notes musicals: els dos

-partícules gramaticals usades com a substantius: els perquès


Acabats en: -st, -xt, -sc, -ig

fan el plural en -os o -stext textos o texts

casc cascos o cascs

assaig assajos o assaigs
Acabats en: -ç, -x, -ix, -ex, -tx

Fan el plural en –oscapaç capaços sufix sufixos

reflex reflexos coix coixos

despatx despatxos
Afegeixen -os els masculins aguts acabats en:

-consonant + s: curs cursos

-ís : pis pisos

-ús: autobús autobusos


- algeps, fons, ens, socors, temps...

- dies de la setmana acabats en -sels dilluns, els dimarts i els dijous

-dervats amb sufix -ís: canyissos

-derivats amb el sufix -ús: pallussos

-relacionats amb mots amb /s/: russos

-pius i plus


Afegeixen -sos els masculins acabats en

-às: capatàs® capatassos

-és: congrés® congressos

-òs: arròs>arrossos

-aiguarrasos, asos, casos, gasos, gimnasos, masos, vasos

-derivats amb sufix -és:francés>francesos, imprés>impresos

-mes mesos, dos dosos, tres tresos.

-derivats amb -ós difosos

-relacionats amb mots amb /z/: esposos

-dososSón invariables

- femenins acabats en -s: la/les càries, pols

- masculins en -s: el/els llapis, càctus

Amb -s (plural gràfic, no fonètic):

apèndixs, índexs, faxs, esfinxs, hèlixs, linxs
5.3 Gènere i nombre de l'adjectiu

En general, la flexió de l’adjectiu segueix les mateixes regles que hem vist per a la formació del gènere i el nombre dels substantius. Recordeu que hi ha adjectius d’una terminació per als dos gèneres (cruel, cruels), i d’altres amb dues, que de vegades no coincideixen amb les del castellà (trist, trista, tristos, tristes).


5.3.1 Gènere

 • Acabats en consonant fan el femení afegint una -a al masculí:

fosc® fosca; net® neta, dolç® dolça.

Canvis ortogràfics:

td acusat acusada cg grocgroga

uv blau blava cq ricriques

gugü ambiguaambigües ggu homòlogahomòlogues

jg rojaroges sss rosrossa

çc audaçaudaces -ig-j- boig boja

-l-l·l- tranquiltranquil·la • Els adjectius acabats en vocal tònica recuperen una -n en el femení:

seré® serena, ple® plena, marí® marina.

 • Els masculins acabats en -i o -u àtones precedides de consonant fan el femení afegint una -a: aeri ® aèria, auri ® àuria, ferri ® fèrria.

 • En el cas dels masculins acabats en -o àtona, la canvien per -a:

fondo® fonda, flonjo® flonja.

 • Els mots acabats en -au, -iu i -ou canvien aquesta terminació per -ava, -iva i -ova en femení: blau ® blava; nociu® nociva, tou® tova.

 • Els que acaben en -eu canvien aquesta terminació per ea en el femení:

Europeu ® europea (excepte hereu ® hereva).

5.3.2 Nombre
 • Els adjectius formen el plural afegint una -s al singular:

blanc® blancs, verd® verds, tebi® tebis.

 • Els adjectius acabats en -a àtona fan el plural en -es:

amfíbia® amfíbies, nòmada® nòmades, dolça® dolces.

 • Els acabats en vocal tònica fan el plural amb la terminació -ns:

ple® plens, diví® divins.

 • Els adjectius acabats en -s fan el plural amb la terminació -os

(de vegades dupliquen la essa): gris® grisa, ras® rasos, massís® massissos.

 • Els que acaben en -x, -ix o -tx també fan el plural en -os:

baix® baixos, fix® fixos.

 • Els que acaben en -ç tenen una forma per al masculí i una altra per al femení:

audaç® audaços/audaces, feroç® feroços/feroces.

5.3.3 Exercicis

1. Completeu les sèries següents segons l’exemple:
Ex.: groc groga grocs grogues

 1. ___________ ___________ ___________ vellutades

 2. beix ___________ ___________ ___________

 3. ___________ foniatra ___________ ___________

 4. ___________ ___________ lents ___________

 5. elegant ___________ ___________ ___________

 6. comú ___________ ___________ ___________

 7. ___________ aliena ___________ ___________

 8. ___________ ___________ ___________ perverses

 9. ___________ vaga ___________ ___________

 10. ample ___________ ___________ ___________

 11. ___________ ___________ aptes ___________

 12. ___________ ___________ tendres ___________

 13. sinistre ___________ ___________ ___________

 14. ___________ ___________ ___________ ineptes

 15. estudiant ___________ ___________ ___________

 16. ___________ ___________ ___________ atroces

 17. ___________ autodidacta ___________ ___________2. Canvieu el nombre de tot el que pugueu de les frases següents:


 1. Les oques que es passegen per la plaça molesten el trànsit. 1. Els soterranis de les cases antigues són tètrics. 1. Algun fenomen que ha ocorregut al costat m’ha fet por. 1. Les pluges dels últims anys han acabat amb les anyades 1. Tinc la mà grossa com la d’un goril·la. 1. El reflex de l’espillet que hi ha al fons del calaix em fa nosa. 1. El comerç i les arts són bones dedicacions. 1. No em dónes més medicines, que tinc marejos. 1. El despatx que m’ha posat l’empresa és el millor de l’edifici. 1. El vaixell, l’avió, el tren, el cotxe i caminar són mitjans de transport.

3. Poseu en plural els substantius de les oracions següents i feu-hi les modificacions pertinents:

 1. La taronja valenciana és massa dolça. 1. Tot nen té el mateix desig. 1. Amb la màquina de rentar la roba s’ha perdut el safareig del poble. 1. Quin dilluns i dimarts tenim classe de valencià? 1. Ha de ser recuperada la cançó tradicional de la regió. 1. Al prat hi ha una vaca que pastura. 1. L’aigua de la font d’aquell poble té un gust molt diferent. 1. La barca de pesca no ix dissabte a la nit. 1. La professió més habitual del suís és fàcil d’endevinar.


4. Traduïu les frases següents:

 1. Las bacterias son asquerosas. 1. Tiene una costumbre muy fea: cuando tiene una deuda muy gruesa nunca la paga. 1. Este perfume tiene un aroma exquisito. 1. ¿Cuándo llegará el fin del mundo? 1. Tiene la frente muy ancha, los dientes pequeños y el resto de su aspecto es impresentable. 1. En esta farmacia se hacen análisis clínicos. 1. El SIDA era desconocido hace 50 años y ahora es una enfermedad muy grave. 1. Has de hacer un análisis amplio del problema antes de plantear todas las dudas. 1. Han cortado la corriente eléctrica. Por eso no funciona el aire acondicionado y notamos un calor tan pegajoso. 1. Tengo mucho sueño, pero después me desvelo porque tengo el sueño muy ligero y sufro muchas pesadillas. 1. Me has asustado y por eso tengo el pulso acelerado. 1. Coged una hoja de papel y dibujad un toro con los cuernos bien grandes. 1. Dale muchos besos y muchos abrazos. 1. Habia tanta gente que todos recibimos muchos empujones y algún pisotón.

5.4 Concordança entre substantiu i adjectiu

Si un adjectiu afecta dos o més noms que tenen el mateix gènere, l’adjectiu va, evidentment, en plural i en el mateix gènere que els noms:


Una cassola i una paella brutes. Un home i un gos cansats.
Si l’adjectiu afecta dos o més noms de gènere diferent, l’adjectiu va en masculí plural:
Un cotxe i una moto vells.

Una bicicleta i un camió rojos.

Homes i dones despullats.
Si l’adjectiu va davant de dos o més noms de gènere diferent, concorda només amb el primer, en gènere i nombre:
Fantàstica visió i comentari Bon efecte i impressió
També hi ha la possibilitat de repetir l’adjectiu, tant si va davant com si va darrere:
Una escopeta vella i un sarró vell. Bon exercici i bona presentació.
Si un nom és determinat per més d’un adjectiu i, per a no repetir-lo, s’elideix alguna vegada, és recomanable que vaja en plural:
Els plantejaments immobilista, moderat i radical... (se sobreentén El plantejament immobilista, el plantejament moderat i el plantejament radical; seria diferent si es tractara de tres adjectius que afectaren un mateix nom: El plantejament immobilista, retrògad i reaccionari...)
Els adjectius tot i mig esdevenen invariables i prenen el valor d’adverbis quan van davant d’un nom de ciutat, de nació, etc., no precedit d’article:
Tot Barcelona ho sap.

Coneix tot Catalunya.

Exageren quan diuen que a mig València hi fan obres.
5.4.1 Exercici

1. Milloreu, si és possible, les frases següents:


 1. Tota Callosa està plantada de nespres. 1. He vist un llibre i una ressenya molt bona. 1. Freda sopa i café era tot el que l’esperava a casa. 1. De pedra era tota la Gandia medieval. 1. L’esperava a l’estació mig Santa Pola. 1. L’examen inicial, parcial i final té parts orals i escrites. 1. Els anys i les estacions felices passaven ràpidament. 1. Un gat, una balena i un pingüí grisos decoraven la paret de l’habitació.


Compartir con tus amigos:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   39


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos