Unitat Accentuació I dièresiDescargar 2.61 Mb.
Página15/39
Fecha de conversión16.12.2018
Tamaño2.61 Mb.
Vistas629
Descargas0
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   39

REMARQUES

 1. Escriurem guionet entre desenes i unitats (trenta-quatre, seixanta-sis...), i entre unitats i centenes (tres-cents, quatre-centes). Per recordar millor aquesta regla, cal que memoritzeu el nom D-U-C.
 1. Els numerals que van del 21 al 29 porten dos guionets: vint-i-tres, vint-i-set, vint-i-nou...
 1. Recordeu que no es pot dir un *milló, ja que la forma correcta és: milió, bilió, trilió, etc.
 1. Recordeu que els numerals generalment són invariables; no obstant això, algunes formes tenen femení i masculí: un/una, dos/dues i cents/centes.
 1. Els cardinals quan s’usen com a ordinals no tenen forma femenina. Així, direm u en lloc de un. Exemples: Ens n’anirem de vacances l’u d’agost; El professor ens ha remés a la pàgina vint-i-dos del dossier.
 1. Els numerals cardinals també poden utilitzar-se com a qualificatius (sense adoptar el plural). Exemples: La crisi va tenir lloc en la dècada dels noranta.4.3.2 Ordinals

1r / 1a primer/a

2n / 2a segon/a

3r / 3a tercer/a

4t / 4a quart/a
A partir del número cinc per a formar l’ordinal heu d’agafar el cardinal i heu d’afegir-li la terminació -é per al masculí i -ena per al femení: cinqué, nové, desé, trenta-unena, vint-i-tresé...
REMARQUES


 1. Tots els ordinals adopten la desinència de femení i plural igual com els adjectius qualificatius: segon, segona, segons, segones; sisé, sisena, sisens, sisenes; etc.
 1. També existeixen els ordinals quint, sext, sèptim, octau, dècim... usats normalment com a substantius: una octava (intervals musicals); Jo sóc de la quinta d’Assumpta.
 1. Les formes femenines dels ordinals s’empren com a col·lectius: Vull que compres una dotzena d’ous; El meu germà solament tindrà vacances durant la primera quinzena de juliol. Els altres numerals col·lectius són: duo, duet, parell; tercet; quartet; sextet.
 1. Els ordinals escrits en xifres romanes i superiors a deu es lligen usualment com a cardinals: el segle xx (el segle vint), aneu al capítol Xii (al capítol dotze).4.3.3 Partitius

mig / mitja / meitat

segon / segona

tercer / tercera

quart / quarta

cinqué / cinquenasisé / sisena

desé / desena (dècim)

vinté / vintena (vintèsim)

centé / centena (centèsim)

milé / milena (mil·lèsim)

REMARQUES


 1. Són quasi sempre substantivats: un mig; dos terços. Exemple: Ha perdut un cinqué del seu pes. Però sovint són substituïts per uns altres girs: Solament ha vingut una tercera (o terça) part de l’alumnat (al costat d’un terç).
 1. Com heu pogut comprovar en el requadre que hi ha més amunt, hi ha formes que admeten dues possibilitats, encara que és més recomanable l’ús de la primera:


dècim o desé

centèsim o centé

mil·lèsim o milé4.3.4 Múltiples

doble


triple

quàdruple

quíntuple

sèxtuple

sèptuple

òctuple


nònuple

dècuple


cèntupleCompartir con tus amigos:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   39


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos