Leyes, normativa I marco jurídico


Xarxa municipal de prevenció de drogodependènciesDescargar 171.92 Kb.
Página2/3
Fecha de conversión09.05.2019
Tamaño171.92 Kb.
Vistas32
Descargas0
1   2   3

Xarxa municipal de prevenció de drogodependències


L’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, en el marc de les seves competències de suport municipal, ha obert un procés de consens i cooperació amb els Ajuntaments per promoure la dinamització, l’intercanvi, la reflexió i l’estandarització d’actuacions en matèria de prevenció de les Drogodependències des d’una visió municipal que es traduirà en la creació d’una xarxa local de prevenció de les drogodependències. Aquesta xarxa té com a punt de partida la feina feta durant l’any 2005 per un grup de pre - xarxa format per tècnics representants de 72 municipis i 6 entitats del sector.

En aquest espai s’han assentat les bases per desenvolupar un model de referència territorial de prevenció de les drogodependències dels municipis de la província de Barcelona treballat mitjançant sistemes d’informació consensuats.


Objectius de la xarxa:

 • Elaborar un diagnòstic i una mapificació del projecte a la província


 • Redactar un model de referència consensuat

 • Dissenyar eines de gestió comunes que permetin crear sistemes d’informació coordinats que facilitin la comparació

 • Facilitar la interconnexió i la informació entre els diferents punts de la xarxa

Atenció a les persones amb drogodependències


La Xarxa d'Atenció a les Drogodependències (XAD) compta amb diversos tipus de centres que ofereixen atenció especialitzada per a la dependència de l'alcohol i les altres drogues. Aquests centres poden ser de titularitat pública, o dependents d'organitzacions no governamentals. • Centres d'atenció i seguiment de les drogodependències (CAS)

La xarxa d'atenció a les drogodependències (XAD) disposa de centres d'atenció i seguiment que ofereixen tractament ambulatori especialitzat als drogodependents.

Els centres d'atenció i seguiment estan integrats per equips de professionals de diverses disciplines (metges, psicòlegs, treballadors socials, diplomats en infermeria, etc.). Aquests professionals dissenyen en cada cas, i d'acord amb la persona que necessita aquest tipus d'atenció, la modalitat de tractament més indicats, així com la conveniència d'utilitzar altres recursos de la XAD com les comunitats terapèutiques o les unitats hospitalàries de desintoxicació Els centres CAS poden oferir diferents modalitats de tractament: tractaments lliures de drogues, programes de manteniment amb metadona, programes de manteniment amb antagonistes, etc.

En alguns casos també hi ha recursos específics per a l'atenció de problemes relacionats amb les drogodependències en els CAP, consultes externes hospitalàries i centres de salut mental. 


 • Serveis de centre de dia d’atenció a toxicòmans

Serveis d’acollida diürn que desenvolupa activitats d’inserció social complementàries als processos de tractament terapèutic, desenvolupen programes de caire ocupacional, d’ensenyament prelaboral i laboral, i d’adquisició d’hàbits i responsabilitats.
Objectius:

 • Inserció social

 • Ensenyament ocupacional, prelaboral i laboral

 • Adquisició d’hàbits i responsabilitats


Funcions:

 • Rehabilitació prelaboral i laboral

 • Adquisició d’hàbits i responsabilitats  • Serveis residencials d’atenció a toxicòmans

Serveis d’acolliment residencial que, amb caràcter transitori, procurant un règim d’autogestió com a eina socialitzadora, proporcionen a les persones amb dependència en el seu procés de rehabilitació, l’acolliment, la cura i la vida comunitària per tal de facilitar la seva integració social.


Objectius:

 • Substituir la llar de forma transitòria

 • Garantir el seguiment de rehabilitació terapèutica

 • Facilitar la integració social


Funcions:

 • Acolliment i convivència

 • Allotjament

 • Higiene

 • Descans i lleure

 • Integració en el procés de rehabilitació de persones consumidores

 • Garantir el seguiment terapèutic
 • Línia verda, telèfon d'informació per persones consumidores

Els usuaris tenen a la seva disposició una línia telefònica exclusiva atesa
per professionals que informen o deriven l'afectat segons el tipus de consulta.

Objectius:

 • Informació sobre drogues (què són, com afecten...)

 • Orientació i suport

 • Informació i derivació a centres de tractament i recursos de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD)

 • Grups de discussió, d’orientació i suport

 • Fòrum adreçat a docents i professionals dedicats a les drogodependències


  • Programes de manteniment amb metadona.

Pel que fa al tractament de les drogodependències, hi ha diversos punts de dispensació de metadona en CAS, en CAP II i en unitats específiques d'hospitals d'aguts, i en centres penitenciaris.

La metadona es un derivat sintètic de l’opi de característiques narco-analgèsiques. Administrada en una dosi estable, per via oral i a diari, forma una reserva en l’organisme que manté els receptors opiacis ocupats. Una dosi ofereix un marge de 24 a 36 hores sense desenvolupar-se el síndrome d’abstinència. No genera disfuncións orgàniques i contribueix a normalitzar les funcions alterades pel consum.
Objectius:


 • Evitar el consum incontrolat de substàncies adulterades i il·legals.

 • Diagnosi de dependència a opiacis, addicció de llarga evolució, fracàs en anteriors programes terapèutics, presencies de malalties orgàniques associades al consum, dones embarassades.LAAM Levo-Alfa-Acetil-Metadol, es tracta d’un antagonista sintètic. Els seus efectes son de llarga duració, una dosi proporciona 72 hores de cobertura, permetent una major autonomia, proporciona a major seguretat enfront al consum, absència del síndrome d’abstinència. S’administra per via oral, en tres dosis setmanals.
 • Programes de manteniment amb Buprenorfina

La Buprenorfina es un opiacis sintètic que presenta propietats agonistes parcials i antagonistes opiacies. Presenta una bona absorció per les diferents vies i pot ser prescrita tant en desintoxicacions com en programes de manteniment. La presentació es en comprimits que s’administren per via sublingual. Aquest producte podria tenir utilitat en els tractaments per al abordatge de la addicció a la cocaïna

 • Programes de dispensació controlada d’heroïna

Esta considerada una terapèutica minoritària, programa dirigits a aquells consumidors d’heroïna mes crònics i deteriorats, que han esgotat el repertori de tractaments sense aconseguir resultats satisfactoris.

 • Salas de venopunció

Aquest espais estan dissenyats per tal d’oferir unes condicions en les consum resulti mes higiènic i dignificant.

Objectius:

 • Reduir la mortaldat per sobredosis i les pràctiques de risc associades al consum.

 • Derivar a les persones consumidores, en cas necessari, a centres de serveis socials, salut mental i tractament de les drogodependencies.

 • Millorar la qualitat de vida de les persones consumidores. • Programes d’intercanvi de xeringues (PIX).

Programes de distribució de material d’injecció estèril, recollida i eliminació de material utilitzat.


Objectius:

 • Accedir a la major quantitat possible de persones consumidores que no tenen contacte amb d’altres recursos.

 • Reduir la quantitat de xeringues en circulació potencialment infectades.

 • Afavorir l’adopció conductes saludables i la modificació dels comportaments de risc sexual i associats al consum.

 • Facilitar l’accés als serveis sociosanitaris i als programes de tractament especialitzats.

 • Disminuir la quantitat d’agulles i xeringues abandonades als llocs públics.

 • Obtenir informació sobre les necessitats i demandes dels usuaris.1   2   3


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos