IntroduccióDescargar 2.59 Mb.
Página1/15
Fecha de conversión02.03.2018
Tamaño2.59 Mb.
Vistas457
Descargas0
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Orientacions per a l’elaboració del Pla d’acolliment lingüístic i cultural Pàg.


DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

Servei d’Ensenyament del Català

DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ I INNOVACIÓ

S
Direcció General d’Administració Educativa

Servei d’Ensenyament del CatalàDirecció General d’Ordenació i Innovació

Servei d’Innovació


Curs 2002-2003
ervei d’Innovació

Curs 2002-03ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ 4

2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ALUMNAT ESTRANGER 6

3. TRACTAMENT EDUCATIU AMB L’ALUMNAT ESTRANGER 8

4. ALUMNAT D’INCORPORACIÓ TARDANA 11

5. PLA D’ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC I CULTURAL 12

6. ACOLLIMENT AL CENTRE 16

6.1. Matriculació 16

6.2. ENTREVISTA AMB LA FAMÍLIA 17

6.3. ENTREVISTA AMB L’ALUMNE 18

6.4. VISITA AL CENTRE 19

7. ACOLLIMENT A L’AULA 20

8. SUPORT A L’ALUMNAT 22

8.1. EDUCACIÓ INFANTIL 23

8.2. EDUCACIÓ PRIMÀRIA 23

8.2.1. PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA 24

8.2.2. SEGON CICLE DE PRIMÀRIA 24

8.2.3. TERCER CICLE DE PRIMÀRIA 248.3. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 27

9. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES 32

10. TRACTAMENT METODOLÒGIC ESPECÍFIC DE LES LLENGÜES DEL CURRÍCULUM 34

10.1. IMPORTÀNCIA DE LA LLENGUA CATALANA EN UNA SITUACIÓ COMUNICATIVA 34

10.2. EL TREBALL PER TASQUES, UNA EINA PER APRENDRE LLENGUA 48

11. AVALUACIÓ 51

11.1. QUÈ I COM AVALUAR? 51

12. MATERIALS DIDÀCTICS 55

13. ANNEXOS 56

13.1. ACTUACIONS CURRICULARS BASADES EN LA DIAGNOSI INICIAL 57

13.2. MODEL DE QÜESTIONARI D’AUTOAVALUACIÓ DEL CENTRE 63

13.3. ASPECTES A TENIR PRESENTS EN L’ELABORACIÓ DEL DOCUMENT DEFINITÒRI DEL CENTRE 72

13.4. ENTREVISTA FAMILIAR 73

13.5. CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀRAB, DEL XINÈS I DEL WOLOF 75

13.5.1. LA LLENGUA ÀRAB 75

13.5.2. LA LLENGUA XINESA 87

13.5.3. LA POBLACIÓ SENEGAMBIANA 9013.6. MODEL D’UNITAT DIDÀCTICA 95

13.7. MODEL DE PROVA LINGÜÍSTICA 101

13.8. GRAU DE DOMINI DE LES HABILITATS LINGÜÍSTIQUES 121

13.9. BIBLIOGRAFIA 122

13.9.1. MARC LEGAL 122

13.9.2. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: INTERCULTURALITAT 124

13.9.3. MANUALS PER AL TRACTAMENT DE LLENGÜES 130

13.9.4. MANUALS PER A L’ENSENYAMENT DE LLENGÜES 133

13.9.5. ALTRES MATERIALS DE LLENGUA 137

13.9.6. CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I NATURAL 140

13.9.7. MATEMÀTIQUES 140

Compartir con tus amigos:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos