Ies xose neira vilas 21/06/2006 N. Rex. Ti. Cdu autor/Director/Artista/Compositor TítuloDescargar 2.5 Mb.
Página8/21
Fecha de conversión20.03.2018
Tamaño2.5 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

lingua galega

A nova normativa oficial

6305 OT 806.99 RIVAS, Paco Fraseoloxía mariña

6323 OT 806.99 FEIXOO, Xosé Galego século XXI. Nova guía da lingua

galega.

PENA, Xosé Ramón6324 OT 806.99 FEIXOO, Xosé Galego século XXI. Nova guía da lingua

galega.


PENA, Xosé Ramón

6364 OT 806.99 MUÑOZ SAA, Begoña Comprensión oral. Claro e seguido 1

SARMIENTO MACÍAS, María Xesús Un enfoque comunicativo na didáctica

da lingua

6365 OT 806.99 MUÑOZ SAA, Begoña Comprensión oral. Claro e seguido 2

SARMIENTO MACÍAS, María Xesús Un enfoque comunicativo na didáctica

da lingua

6366 OT 806.99 MUÑOZ SAA, Begoña Comprensión oral. Claro e seguido 3

SARMIENTO MACÍAS, María Xesús Un enfoque comunicativo na didáctica

da lingua

6367 OT 806.99 MUÑOZ SAA, Begoña Comprensión oral. Claro e seguido 4

SARMIENTO MACÍAS, María Xesús Un enfoque comunicativo na didáctica

da lingua

6403 OT 806.99 MONTEAGUDO, Henrique A normalización lingüística a debate

GARCÍA CONDE, Socorro

7081 OT 806.99 VARIOS Dicionario Xerais da lingua

7082 OT 806.99 VARIOS Dicionario Xerais da lingua

7261 OT 806.99 VARIOS Dicionario Xerais da Lingua

7262 OT 806.99 VARIOS Dicionario Xerais da Lingua

7263 OT 806.99 VARIOS Dicionario Xerais da Lingua

7264 OT 806.99 VARIOS Dicionario Xerais da Lingua

7275 OT 806.99 DOSIL LÓPEZ, Benxamín Dicionario de ortografía da lingua galega

RIVEIRO COSTA, Xesús

7276 OT 806.99 GONZÁLEZ REI, Begoña Ortografía da lingua galega

7305 OT 806.99 VARIOS Pequeno dicionario galego-castelán,

castelán-galego

7306 OT 806.99 VARIOS Pequeno dicionario galego-castelán,

castelán-galego

7307 OT 806.99 VARIOS Pequeno dicionario galego-castelán,

castelán-galego

7308 OT 806.99 VARIOS Pequeno dicionario galego-castelán,

castelán-galego

7309 OT 806.99 VARIOS Pequeno dicionario galego-castelán,

castelán-galego

7325 OT 806.99 CASTRO MACÍA, Luís Dicionario galego-castelán,

castellano-gallego

7326 OT 806.99 CASTRO MACÍA, Luís Dicionario galego-castelán,

castellano-gallego

7327 OT 806.99 CASTRO MACÍA, Luís Dicionario galego-castelán,

castellano-gallego

7328 OT 806.99 CASTRO MACÍA, Luís Dicionario galego-castelán,

castellano-gallego

7329 OT 806.99 CASTRO MACÍA, Luís Dicionario galego-castelán,

castellano-gallego

7330 OT 806.99 VARIOS Pequeno dicionario galego-catelán,

castelán-galego

7339 OT 806.99 REGUEIRA, Xosé (coordinador) Sons da lingua, Os

DUBERT GARCÍA, Francisco

7340 OT 806.99 REGUEIRA, Xosé (coordinador) Sons da lingua, Os

DUBERT GARCÍA, Francisco

7341 OT 806.99 CASTRO MACÍA, Luís Dicionario Galego-Castelán,

Castellano-Gallego

7342 OT 806.99 CASTRO MACÍA, Luís Dicionario Galego-Castelán,

Castellano-Gallego

7343 OT 806.99 CASTRO MACÍA, Luís Dicionario Galego-Castelán,

Castellano-Gallego

7344 OT 806.99 CASTRO MACÍA, Luís Dicionario Galego-Castelán,

Castellano-Gallego

7345 OT 806.99 CASTRO MACÍA, Luís Dicionario Galego-Castelán,

Castellano-Gallego

7464 OT 806.99 PATIÑO PÉREZ, Esteban Léxico informático inglés-galego

GONZÁLEZ UCHA, Xosé Luís

7468 OT 806.99 VARIOS Pequeno Dicionario Galego-Castelán,

Castelán-Galego

7469 OT 806.99 FERNÁNDEZ SALGADO, Benigno Dicionario Galaxia de usos e dificultades

da Lingua Galega

CASÁS AGUÍN, Zaixega

7471 OT 806.99 REAL ACADEMIA GALEGA Normas ortográficas e morfolóxicas do

idioma galego

7472 OT 806.99 HERMIDA GULÍAS, Carme Gramática práctica (Morfosintaxe)

7474 OT 806.99 VARIOS Gran Dicionario Século 21 da Lingua

Galega


7621 OT 806.99 ARCAY VEIRA, Isabel Técnicas de expresión escrita

MARTÍN ACERO, Begoña

7622 OT 806.99 VARIOS Normas ortográficas e morfolóxicas do

idioma galego

7623 OT 806.99 VARIOS Normas ortográficas e morfolóxicas do

idioma galego

7624 OT 806.99 VARIOS Normas ortográficas e morfolóxicas do

idioma galego

7625 OT 806.99 VARIOS Normas ortográficas e morfolóxicas do

idioma galego

7626 OT 806.99 VARIOS Normas ortográficas e morfolóxicas do

idioma galego

7627 OT 806.99 VARIOS Normas ortográficas e morfolóxicas do

idioma galego

7630 OT 806.99 CARPENTE ALLEGRE, Bernardo Gramática insubordinada

(coordinador)

RUBINOS CONDE, Miguel Obradoiro de lingua Gianni Rodari

7631 OT 806.99 CARPENTE ALLEGRE, Bernardo Gramática insubordinada

(coordinador)

RUBINOS CONDE, Miguel Obradoiro de lingua Gianni Rodari

7632 OT 806.99 ROSALES, Manuel Prácticas gramaticais e construcción de

textos (solucionario)

7633 OT 806.99 ROSALES, Manuel Prácticas gramaticais e construcción de

textos (solucionario)

7638 OT 806.99 MUÑOZ SAA, Begoña Expresión escrita

SARMIENTO MACÍAS, María Xesús Un enfoque comunicativo na didáctica

da lingua

7639 OT 806.99 MUÑOZ SAA, Begoña Expresión escrita

SARMIENTO MACÍAS, María Xesús Un enfoque comunicativo na didáctica

da lingua

7640 OT 806.99 MEDRANO, Carlos L. Outros xogos da lingua

Técnicas de comunicación oral e escrita

3863 L 806-99 BERMUDEZ, Ana Prácticas de lingua

COLMENERO, Antonio

5136 OT 806-99 MARTÍNEZ SEIXO, Ramón Anxo Diccionario fraseolóxico galego

(dir.)


Unha achega desde o galego vivo

5137 OT 806-99 FREIXEIRO MATO, Xosé Ramón Gramática da lingua galega

II. Morfosintaxe

5138 OT 806-99 FREIXEIRO MATO, Xosé Ramón Gramática da lingua galega

II. Morfosintaxe

7040 OT 806-99 GRANXA GONZÁLEZ, Xosé Antón Manual de Lingua Galega II

MÉNDEZ ÁLVAREZ, María Xesús Teoría e práctica. Nivel Superior

7041 OT 806-99 GRANXA GONZÁLEZ, Xosé Antón Manual de Lingua Galega III

MÉNDEZ ÁLVAREZ, María Xesús Teoría e práctica. Nivel Superior

7042 OT 806-99 CARPENTE ALLEGUE, Bernardo Gramática insubordinada

(coordinador)

RUBINOS CONDE, Miguel

7043 OT 806-99 MUÑOZ SAÁ, Begoña Claro e seguido 2. Expresión oral

SARMIENTO MACÍAS, María Xesús Un enfoque comunicativo na didáctica

da lingua

7044 OT 806-99 MUÑOZ SAÁ, Begoña Claro e seguido 3. Comprensión escrita

SARMIENTO MACÍAS, María Xesús Un enfoque comunicativo na didáctica

da lingua

96 L 807 VARIOS AUTORES Resumen de la gramática latina

97 L 807 VARIOS AUTORES Resumen de la gramática latina

1325 L 807 BLANQUEZ FRAILE, Agustín Diccionario Latino-Español/Es-

pañol-Latino

1326 L 807 BLANQUEZ FRAILE, Agustín Diccionario Latino-Español/Es-

pañol-Latino

1327 L 807 BLANQUEZ FRAILE, Agustín Diccionario Latino-Español/Es-

pañol-Latino

2180 L 807 MONTEIL, Pierre Elementos de fonética y morfo-

logía del latín

2183 L 807 GARCIA DE LA FUENTE, Olegario Introducción al latín bíblico y

cristiano

2764 OT 807 VARIOS Diccionario concise inglés (español-inglés,

english-spanish)

4023 OT 807 VARIOS Diccionario Latino-español, Español-latino

4025 L 807 Varios autores Diccionario ilustrado Vox lati-

no/español,español/latino

4026 L 807 Varios autores Diccionario ilustrado Vox lati-

no/español,español/latino

4428 L 807 Varios autores Historia de la lengua griega

4430 L 807 Varios autores Resumen de la gramática latina

4431 L 807 Varios autores Resumen de la gramática latina

7057 OT 807 VARIOS Diccionario ilustrado Latino-español

Español-latino

7244 OT 807 VARIOS Diccionario ilustrado Vox,: Latino-Español,

Español-Latino

433 L 82 Varios autores Dinamizar textos

4096 L 82 VAZQUEZ RODRIGUEZ, Anxos Relato policial, O. De Poe a

(Coord.)

Conan Doyle

4097 L 82 VAZQUEZ RODRIGUEZ, Anxos Conto ruso do XIX, O.

(Coord.)


(De Puxquin a Tolstoi)

4464 L 82 Varios autores Acercarse a la literatura

5258 L 82 ALONSO MONTERO, Xesús Literatura: Lección de clausura

(Mestres, profesores, propostas)

5270 L 82 GONZÁLEZ GÓMEZ, Xesús Teatro e surrealismo

6184 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Movemento romántico, O

(Coord.)

6185 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Movemento romántico, O

(Coord.)

6186 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Movemento romántico, O

(Coord.)

6327 L 82 SAINERO, Ramón Linguas e literaturas celtas. Orixe e

evolución

6363 L 82 FERNÁNDEZ PAZ, Agustín Para lermos cómics

6478 L 82 CONAN DOYLE, Athur Antología del relato policial

BERKELEY COX, Anthony

6507 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Movemento romántico, O

(coordinador)

6508 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Movemento romántico, O

(coordinador)

6509 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Movemento romántico, O

(coordinador)

7102 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Movemento romántico, O

(coordinador)

7103 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Movemento romántico, O

(coordinador)

7104 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Movemento romántico, O

(coordinador)

7105 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Realismo, O

(coordinador)

7106 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Realismo, O

(coordinador)

7107 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Realismo, O

(coordinador)

7108 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Realismo, O

(coordinador)

7109 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Realismo, O

(coordinador)

7110 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Realismo, O

(coordinador)

7111 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Realismo, O

(coordinador)

7112 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Realismo, O

(coordinador)

7113 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Simbolismo e Modernismo

(coordinador)

7114 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Simbolismo e Modernismo

(coordinador)

7115 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Simbolismo e Modernismo

(coordinador)

7116 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Simbolismo e Modernismo

(coordinador)

7117 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Simbolismo e Modernismo

(coordinador)

7118 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Simbolismo e Modernismo

(coordinador)

7220 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Simbolismo e Modernismo

(coordinación)

7221 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Simbolismo e Modernismo

(coordinación)

7222 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Vangardas, As

(coordinación)

7223 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Vangardas, As

(coordinación)

7224 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Vangardas, As

(coordinación)

7225 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Vangardas, As

(coordinación)

7226 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Vangardas, As

(coordinación)

7227 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Vangardas, As

(coordinación)

7228 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Vangardas, As

(coordinación)

7229 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Vangardas, As

(coordinación)

7245 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Movemento romántico, o

(coordinación)

7246 L 82 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Eduardo Realismo, O

(coordinación)

738 L 820 BYRNE, Donn Island of the volcanoes

1421 L 820 HEMINGWAY, Ernest Obras Completas

3949 L 820 GOWER, Roger Past into present

6191 L 820 SWIFT, Jonathan Gulliver's travels

6192 L 820 CHAUCER, Geoffrey The Canterbury Tales

6193 L 820 POE, Edgar Allan American Horror

6194 L 820 FOREMAN, Peter Bizarre Tales

6195 L 820 CLEMEN, Gina D. B. Ghastly Ghosts

6197 L 820 GIBSON, George King Arthur and his Knights

6198 L 820 HEMINGWAY, Ernest The Old Man and the Sea

6199 L 820 WILDE,Oscar Shorts stories

6200 L 820 CONAN DOYLE, Sir Arthur The hound of the Baskervilles

6201 L 820 CHRISTIE, Agatha Murder on the Orient Express

6202 L 820 COOPER, James Fenimore The Last of the Mohicans

6203 L 820 JEROME, Jerome K. The Men in a Boat

6204 L 820 SHAKESPEARE, William Hamlet

Prince of Denmark

6205 L 820 CONRAD, Joseph Heart of Darkness

6206 L 820 WILDE, Oscar The Picture of Dorian Gray

6207 L 820 FITZGERALD, F. Scott The Great Gatsby

6208 L 820 LEROUX, Gaston The Phantom of the Opera

6209 L 820 HEMINGWAY, Ernest A Farewell to Arms

6210 L 820 DEFOE, Daniel Robinson Crusoe

6212 OT 820 BURNETT, Frances Hodgson The Secret Garden

7056 L 820 WOOLF, Virginia Señora Dalloway recibe, La

7576 L 820 VARIOS Antología de relatos policíacos

Guía de lectura

7577 L 820 LONDON, Jack Colmillo blanco

Guía de lectura

7578 L 820 LONDON, Jack Antología de cuentos fantásticos del

siglo XIX

Guía de lectura

7579 L 820 TWAIN, Mark Huckleberry Finn

Guía de lectura

5171 L 820-1 TORO SANTOS, Antonio Raúl de Poesía irlandesa contemporánea

6025 L 820-1 JARRELL, Randall Voar de noite

6855 L 820-1 CHELLEY, Percy B. Adonais y otros poemas breves

6984 L 820-1 WILDE, Óscar Balada do cárcere de Reading, A

1084 L 820-2 SHAKESPEARE, William Hamlet

1085 L 820-2 SHAKESPEARE, William Hamlet

1086 L 820-2 SHAKESPEARE, William Hamlet

1358 L 820-2 SHAKESPEARE, William Midsummer Night's Dream, A

1530 L 820-2 JAMES, K. Inspector Thackeray calls

MULLEN, L.

2267 L 820-2 SHAKESPEARE, William Three Great Plays

of Shakespeare

2458 L 820-2 SHAKESPEARE, William Macbeth, The story of

2607 L 820-2 BUCHNER, George Leoncio e Helena

3796 L 820-2 BECKETT, Samuel Comedia

6307 L 820-2 SHAKESPEARE, William As alegres casadas

6308 L 820-2 HEANEY, Seamus A cura en Troia

6314 L 820-2 MILLER, Arthur Morte dun viaxante

6765 L 820-2 SHAKESPEARE, William Macbeth

6853 L 820-2 SHAKESPEARE, William Mucho ruido y pocas nueces

625 L 820-3 PATERSON, Katherine Procura de Park, A

718 L 820-3 PROWSE, Philip Bristol Murder

719 L 820-3 PLOWRIGHT, Piers Smuggler, The

720 L 820-3 PROWSE, Philip Death of a soldier

721 L 820-3 COX, Alwyn Dangerous journey

722 L 820-3 PROWSE, Philip Woman who disappeared, The

723 L 820-3 CONAN DOYLE, Sir Arthur Silver Blaze and other stories

731 L 820-3 MORRIS, Margery Four short stories

732 L 820-3 CONAN DOYLE, Sir Arthur Sign of four, The

A Sherlock Holmes mystery

733 L 820-3 VARIOS Modern American Short Stories

734 L 820-3 FORBES, Duncan Peacemakers, The

735 L 820-3 McIVER, Nick Great British Ghosts

736 L 820-3 TWAIN, Mark Prince and the Pauper, The

760 L 820-3 POE, Edgar Allan Contos

813 L 820-3 CONAN DOYLE, Arthur Mundo perdido, El

817 L 820-3 WELLS, Herbert George. Hombre invisible, El

821 L 820-3 SWIFT, Jonathan Viajes de Gulliver, Los

822 L 820-3 POE, Edgar Allan Gato negro, El

823 L 820-3 HAGGARD, Henry R. Minas del rey Salomón, Las

826 L 820-3 BULWER-LYTTON, E.G Ultimos días de Pompeya, Los

829 L 820-3 DEFOE, Daneil Robinson Crusoe

831 L 820-3 SHELLEY, Mary W. Frankenstein

832 L 820-3 HOPE, Anthony Prisionero de Zenda

835 L 820-3 LOUIS STEVENSON, Robert Flecha negra

836 L 820-3 LONDON, Jack Colmillo blanco. La llamada de

la selva

842 L 820-3 TWAIN, Mark Aventuras de Huckleberry Finn,

Las

843 L 820-3 COOPER, J.F. Ultimo mohicano, El845 L 820-3 BEECHER STOWE, Harriet E. Cabaña del tío Tom, La

846 L 820-3 TWAIN, Mark Aventuras de Tom Sawyer, Las

848 L 820-3 KIPLING, Rudyard Kim

850 L 820-3 KIPLING, Rudyard Capitanes intrépidos

852 L 820-3 CARROLL, Lewis (Seud.) Aventuras de Alicia, Las

878 L 820-3 TWAIN, Mark Yanqui en la corte del rey Ar-

turo, Un

880 L 820-3 TWAIN, Mark Forastero misterioso, El

882 L 820-3 WELLS, Herbert George. Máquina del tiempo, La

883 L 820-3 STEVENSON, Robert L. Isla del tesoro, La

889 L 820-3 HODGSON BURNETT, Frances Pequeño Lord, El

943 L 820-3 TWAIN, Mark Yanqui en la corte del rey Ar-

turo, Un

948 L 820-3 KIPLING, Rudyard Libro de las tierras vírgenes,

El

949 L 820-3 DICKENS, Charles Oliver Twist950 L 820-3 STEVENSON, Robert L. Isla del tesoro, La

954 L 820-3 CONRAD, Joseph Lord Jim

955 L 820-3 HEMINGWAY, Ernest Viejo y el mar, El

957 L 820-3 CHRISTIE, Agatha Poirot en Egipto

961 L 820-3 WILDE, Oscar Retrato de Dorian Gray

995 L 820-3 HEMINGWAY, Ernest Viejo y el mar, El

1039 L 820-3 HINTON, S.E. Ley de la calle, La

1040 L 820-3 CHRISTOPHER, John Montañas blancas, Las (La trilo

gía de los trípodes I)

1041 L 820-3 CHRISTOPHER, John Ciudad de oro y de plomo, La(La

trilogía de los trípodes II)

1042 L 820-3 CHRISTOPHER, John Estanque de fuego, El (La trilo

gía de los trípodes III)

1043 L 820-3 KIPLING, Rudyard Libro de la selva, El

1045 L 820-3 POE, Edgar Allan Escarabajo de oro, EL

1046 L 820-3 TWAIN, Mark Aventuras de Huckelberry Finn,

Las

1081 L 820-3 WILDE, Oscar Fantasma de Canterville, El. Elcrimen de lord Arturo S. y otro

1082 L 820-3 WILDE, Oscar Fantasma de Canterville, El. El

crimen de Lord Arturo S. y otro

1083 L 820-3 WILDE, Oscar Fantasma de Canterville, El. El

crimen de lord Arturo S. y otro

1107 L 820-3 SALINGER, J.D. Guardián entre el centeno, El

1108 L 820-3 SALINGER, J.D. Guardián entre el centeno, El

1109 L 820-3 SALINGER, J.D. Guardián entre el centeno, El

1255 L 820-3 DICKENS, Charles Tale of two cities, A

1295 L 820-3 MILNE, John Black cat, The

1356 L 820-3 WYNDHAM, John Meteor, short stories

1493 L 820-3 SCOTT,Walter Ivanhoe

1495 L 820-3 DICKENS, Charles Grillo del hogar, El

1497 L 820-3 DICKENS, Charles Oliver Twist

1504 L 820-3 POE, Edgard Allan Tales of Mystery and

Imagination

1525 L 820-3 IRVING, Washington Rip van Winkle and other

stories


1527 L 820-3 LONDON, Jack Cairo branco

1529 L 820-3 CRONIN, A. J. Short stories from Dr Finlay's

casebook

1531 L 820-3 CHRISTIE, Agatha e outros Crime never pays

1537 L 820-3 IRVING, Washington Rip van Winkle and other

stories


1539 L 820-3 STOKER, Bram Dracula

1540 L 820-3 PROWSE, Philip Woman who disappeared, The

1553 L 820-3 DAHL, Roald Boy (Relatos de infancia)

1705 L 820-3 LONDON, Jack Cairo branco

1710 L 820-3 PROWSE, Philip Woman who disappeared, The

1711 L 820-3 SCOTT FITZGERALD, F. Diamond as Big as the Ritz and

Other Stories, The

1712 L 820-3 BUCHAN, John Thirty-Nine Steps, The

1713 L 820-3 SWAN, D. K. King Arthur an the Knights of

WEST, Michael the Round Table

1725 L 820-3 LONDON, Jack Cairo branco

1726 L 820-3 ANDERSON, Kris Mystery of the blue mines, The

1729 L 820-3 PROWSE, Philip Woman who disappeared, The

1730 L 820-3 HARRIS, William Dangerous Game

1757 L 820-3 PALMER, Michael Smiling Buddha, The

1798 L 820-3 ALLAN POE, Edgar Historias extraordinarias

1800 L 820-3 LE CARRE, John Casa Rusia, La

1801 L 820-3 KING, Stephen Resplandor, El

1805 L 820-3 CARROLL, Lewis. Alicia en el país de las mara-

villas


1809 L 820-3 CLARKE, Arthur C. Una odisea espacial. 2001.

1810 L 820-3 CHANDLER, Raymond Sueño eterno, El

1811 L 820-3 ASIMOV, Isaac Fundación

1844 L 820-3 DICKENS, Charles Cuentos de Navidad

1854 L 820-3 CONAN DOYLE, Arthur Sabueso de los Baskerville, El

1864 L 820-3 LONDON, Jack Llamada de la selva, La

1867 L 820-3 CHRISTOPHER, John Bola de fuego, La

1870 L 820-3 HINTON, S.E. Esto ya es otra historia

2104 L 820-3 MAUGHAM, W. Somerset Creative impulse and other

stories, The

2106 L 820-3 MILNE, John Black cat, The

2121 L 820-3 CHESTERTON, G. K. e outros Stories of Detection and

Mystery

2126 L 820-3 MACFARLANE, Aidan Diario dun xove maniáticoMACPHERSON, Ann

2129 L 820-3 MACFARLANE, Aidan Diario dun xove maniático

MACPHERSON, Ann

2154 L 820-3 WEST, Clare Cloud company

2240 L 820-3 MACDONALD, George Chave de ouro, A

2269 L 820-3 COOPER, Peter Hong Kong connection, The

2317 L 820-3 BASSETT, Jennifer Phantom of the Opera, The

2318 L 820-3 CARROLL, Lewis Alice's Adventures in

Wonderland

2319 L 820-3 POE, Edgard Allan Tales of Mystery and

Imagination

2320 L 820-3 LONDON, Jack Call of the Wild, The

2345 L 820-3 CRICHTON, Michael Parque jurásico. El comienzo...

(Extracto)

2353 L 820-3 HUXLEY, Aldous Mundo feliz, Un

2357 L 820-3 BRONTE, Emily Wuthering Heigths

2361 L 820-3 CONRAD, Joseph Secret Sharer and Other Sea

Stories, The

2362 L 820-3 NORMAN, Lilith Climb a lonely hill

2363 L 820-3 SEYMOR, Gerald Glory boys, The

2364 L 820-3 DONOVAN, Patrick 1992

2365 L 820-3 McLEAN, Alan C. Missing Madonna, The

2366 L 820-3 DICKENS, Charles Hard Times

2397 L 820-3 DICKENS, Charles Oliver Twist

2398 L 820-3 HOMESHAW, Jane Charlie Chaplin story, The

2399 L 820-3 DAINTY, Peter Marilyn Monroe

2424 L 820-3 HARE, John Letter for a spy

2425 L 820-3 NAUDI, Margaret Three Folk Tales

2428 L 820-3 HOMESHAW, Jane Charlie Chaplin story, The

2429 L 820-3 WILDE, Oscar Picture of Dorian Gray, The

2430 L 820-3 HOMESHAW, Jane Dead in the morning

2431 L 820-3 CONAN DOYLE, Sir Arthur Three Sherlock Holmes

Adventures

2432 L 820-3 CONAN DOYLE, Sir Arthur Three Sherlock Holmes

Adventures

2433 L 820-3 TROLLOPE, Anthony Barchester Towers

2434 L 820-3 CRIPWELL, K. R. Titanic is sinking, The

2435 L 820-3 CORBETT, Jim Champawat Man-Eater, The

2436 L 820-3 HARDY, Thomas Mere Interlude, A

2437 L 820-3 LAWRENCE, D. H. Fox, The

2438 L 820-3 CONAN DOYLE, Sir Arthur Hound of the Baskervilles, The

2439 L 820-3 HEMINGWAY, Ernest Two Stories

2440 L 820-3 DEFOE, Daniel Captain Singleton

2441 L 820-3 STEVENSON, R. L. Dr. Jekyll and Mr. Hyde

2442 L 820-3 MAUGHAM, Somerset Cosmopolitans

2443 L 820-3 HEMINGWAY, Ernest Two Stories

2444 L 820-3 LAWRENCE, D. H. Fox, The

2445 L 820-3 SHAW, Bernard e outros English Humour

2446 L 820-3 SPIRO, Jane Twin Chariot, The

2447 L 820-3 SPIRO, Jane Place of the Lotus, The

2448 L 820-3 WHARRY, David Wild Boy, The

2449 L 820-3 HIGGINS, Anna Price of Friendship, The

2450 L 820-3 BROWNLEES, Nick Byron, Dangerous Hero

2451 L 820-3 WITHERS, Stacie Fortunes's Fool

2452 L 820-3 CADMAN, Rita Rough Justice

2453 L 820-3 CHIARO, Delia Christmas Angel

2454 L 820-3 McRAE, John Elvis Mystery, The

2455 L 820-3 HARE, John Dragons of Tiananmen Square,

The

2456 L 820-3 TULLY, John Inspector Holt, cats in thedark

2457 L 820-3 TWAIN, Mark Huckleberry Finn

2459 L 820-3 ROWLANDS, K. E. Death in Vienna?

2460 L 820-3 ROLAND, John (Editor) Experiencies of terror

2461 L 820-3 HIGGINS, Jack Eagle has landed, The

2462 L 820-3 HOLT, Victoria House of a Thousand Lanterns,

The

2463 L 820-3 TULLY, John Inspector Holt and the fur van2464 L 820-3 DOUGLAS-HAMILTON, Iain and Among the elephants
Compartir con tus amigos:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad