Ies xose neira vilas 21/06/2006 N. Rex. Ti. Cdu autor/Director/Artista/Compositor TítuloDescargar 2.5 Mb.
Página4/21
Fecha de conversión20.03.2018
Tamaño2.5 Mb.
Vistas392
Descargas0
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

SOUTO GONZALEZ, Xosé Manuel. sorado.

2525 L 37 GARCIA DEIBE, Rosario. Proxecto Educativo de Centro. A

GONZALEZ, Alberte e PEREZ, C. normalización lingüística...

2970 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas.

E.S.O. Tomo IV.Bioloxía.

2972 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas.

E.S.O. Tomo II. Área de francés

2973 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas

E.S.O. Tomo I

2983 L 37 VARIOS Cadernos para o ensino nº 10.

2984 L 37 VARIOS Cadernos para o ensino nº 11.

2985 L 37 VARIOS Cadernos para o ensino nº 3.

3112 L 37 CORTADA ANDREU, Esther. Escuela mixta y coeducación en

Cataluña durante la 2ª Repúblic

3296 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas.

E.S.O. Tomo III.

3297 L 37 VARIOS Luís Seoane. Unidades didácti-

cas.

3298 L 37 DORAL FERNANDEZ, Isabel. Lingua galega e literatura.Bacharelato: Materias comúns.

3299 L 37 VARIOS Contextos. A linguaxe: Comuni-

cación e representación. 1 e 2.

3303 L 37 VARIOS Cadernos para o ensino nº 17.

3304 L 37 QUINTELA REGO, Concha. Cadernos para o ensino nº 18.

3305 L 37 TABOADA PEREZ, Mª Xosé. Cadernos para o ensino nº 21.

3308 L 37 QUINTELA REGO, Concha. Cadernos para o ensino nº 18.

3309 L 37 TABOADA PEREZ, Mª Xosé. Cadernos para o ensino nº 21.

3310 L 37 VARIOS Cadernos para o ensino nº 17.

3417 L 37 VARIOS Álvaro Cunqueiro. O gran

fabulador.

3446 L 37 VARIOS Luís Pimentel. Material didácti

co para o ensino.

3510 L 37 VAZQUEZ FREIRE, Miguel. Que é a Reforma ?

3606 L 37 IDEGA Producción científica e Recur-

sos de Investigación. Vol. IV.

3607 L 37 IDEGA Producción científica e Recur-

sos de Investigación. Vol.V (I)

3608 L 37 IDEGA Producción científica e Recur-

sos de Investigación. Vol.V(II)

3609 L 37 IDEGA Producción científica e Recur-

sos de Investigación. Vol.VI.

3610 L 37 IDEGA Producción científica e Recur-

sos de Investigación. Vol.VII.

3611 L 37 IDEGA Producción científica e Recur-

sos de Investigación. Vol.VIII.

3612 L 37 IDEGA Producción Científica e Recur-

sos de Investigación. Vol. IX.

3613 L 37 IDEGA Producción Científica e Recur-

sos de Investigación. Vol. X.

3614 L 37 IDEGA Producción Científica e Recur-

sos de Investigación. Vol. XI.

3615 L 37 IDEGA Producción Científica e Recur-

sos de Investigación. Vol.XII-I

3616 L 37 IDEGA Producción Científica e Recur-

sos de Investigación.Vol.XII-II

3617 L 37 IDEGA Producción Científica e Recur-

sos de Investigación. Vol. XIII

3830 L 37 MENDEZ MARTINEZ, Margarita Camino de Santiago y la Litera-

tura medieval, El

4294 L 37 VARIOS Comunicación social en galego.

Manual para o cidadán.

4295 L 37 VARIOS Cadernos para o ensino nº 10.

4478 L 37 GARCIA TEIJEIRO, Antonio Libro na escola: As bibliotecas

escolares de aula, O

4533 L 37 GONZALEZ SANMAMED, Mercedes Formación e socialización de

futuros docentes

4587 L 37 PEREZ FERNANDEZ, José Manuel Exemplificacións didácticas IV

4588 L 37 VARIOS Proposta didáctica: lingua

galega e literatura.

4591 L 37 VARIOS Modelos de ensino bilingüe

axeitado á realidade galega.

4608 L 37 VARIOS Proxecto curricular de centro,

O.

4609 L 37 ALONSO DE LA TORRE NUÑEZ, Prensa na aula, A. Coñece o teuJ.R.

periódico.

4610 L 37 ALONSO DE LA TORRE NUÑEZ, Prensa na aula, A. Coñece o teu

J.R.


periódico.

4611 L 37 SOUCHON, Christian. Programa de educación sobre con

versación de los rr. ambiental.

4612 L 37 FELICE, Josée de e outros. Enfoque interdisciplinar en la

educación ambiental.

4614 L 37 VARIOS Plan provincial de formación do

profesorado.

4615 L 37 VARIOS Plan provincial de formación do

profesorado.

4620 L 37 LOPEZ PORTELA, Cecilia. Deseño Curricular Base: Área de

MOSQUERA LAVADO, Benjamín. Música.

4621 L 37 DIOS DIZ, Manuel ( Coord. ) Declara-la Paz, reclama-los

nosos dereitos.

4766 L 37 PASTOR MALLOL, Pastor Tutoría en Secundaria, La

4770 L 37 TENA ROSA, Miguel, e outros Acción tutorial, La

De la práctica a la teoría

4771 L 37 HERNANDEZ PINA, Fuensanta Aprendiendo a aprender

4772 L 37 JORGE JIMENEZ, A. Cuadernos de acción tutorial

4775 L 37 Grupo Educadores pola paza Educar para arma-la paz

5246 OT 37 NÓVOA RODRÍGUEZ, Francisco Formación e Orientación Laboral

Grao Superior

5247 OT 37 NÓVOA RODRÍGUEZ, Francisco Formación e Orientación Laboral

(Dir.)

Grao Medio5256 OT 37 REGUEIRO TENREIRO, Manuel, Diccionario de Psicoloxía e Educación

e outros (coord.)

5332 OT 37 VIEITES, Manuel F. Formación, Transición e Emprego

5338 OT 37 OTERO GUTIÉRREZ, Luís Avaliación, A

7019 M 37 VEGA RODRÍGUEZ, María Convivencia intercultural. X Día da

solidariedade, A

5015 OT 37 (G) LOIS GONZÁLEZ, Rubén Universidade, A

5374 OT 37 (G) SERNA MASIÁ, Isabel Educación Secundaria Obrigatoria, A

5375 OT 37 (G) SERNA MASIÁ, Isabel Educación Secundaria Obrigatoria, A

5385 OT 37 (G) CALVINO PUEYO, Xosé, e outros Ancares, Os

Experiencia pedagóxica

5388 OT 37 (G) BOUZAS MILLÁN, Xosé Lois Castelao e nós

CAMBA SANMARTÍN, Xabier Unidfade didáctica para a exposición

5389 OT 37 (G) BOUZAS MILLÁN, Xosé Lois Castelao e nós

CAMBA SANMARTÍN, Xabier Unidfade didáctica para a exposición

5390 OT 37 (G) BOUZAS MILLÁN, Xosé Lois Castelao e nós

CAMBA SANMARTÍN, Xabier Unidfade didáctica para a exposición

5395 OT 37 (G) MARÍN, Xaquín Feito a man

5400 OT 37 (G) INSUA MEIRÁS, Francisco Orientación escolar en Galicia, A

5401 OT 37 (G) JIMÉNEZ ALEIXANDRE, María Pilar Dubidar para aprender

5487 OT 37 (G) Fundación Municipal de Cultura Casas do pobo de Oleiros, As

5629 OT 37 (G) TRIGO MARTÍNEZ, Lois Educación e a cultura de paz en

Galicia..., A

6160 OT 37 (G) MALHEIRO, Manuel (Coord.) Fomento de la instrucción gallega

6171 OT 37 (G) VARIOS AUTORES Escolas de Oleiros

6174 OT 37 (G) JARES, Xesús R. (Coord.) Construír a paz

Cultura para a paz

6175 OT 37 (G) SERANTES PAZOS, Araceli Educación ambiental nas cidades, nas

(Coord.) vilas, nas aldeas

7517 L 37 (G) JARES, Xesús R. Aprender a convivir

7518 OT 37 (G) JARES, Xesús R. Aprender a convivir

7634 OT 37 (G) JARÉS, Xesús R. Educación e dereitos humanos

Estratexias didácticas e organizativas

7635 OT 37 (G) JARÉS, Xesús R. Educación e dereitos humanos

Estratexias didácticas e organizativas

5471 L 372.8:850 RODARI, Gianni Gramática da fantasía

Introducción á arte de contar historias

1164 L 39 RABLEY, Stephen Customs and Traditions

in Britain

1294 L 39 BROMHEAD, Peter Life in Modern Britain

3567 L 39 FRAGUAS Y FRAGUAS, Antonio. Traje gallego, El.

6287 OT 39 ÁLVAREZ, Rosario Xaquín Lorenzo, Xocas

6288 OT 39 LORENZO, Xaquín Os oficios

6289 OT 39 LORENZO, Xaquín O mar e os ríos

6290 OT 39 LORENZO, Xaquín A casa

6291 OT 39 LORENZO, Xaquín A terra

6361 OT 39 LE ROUX, Françoise As festas celtas

CHRISTIAN-J.

6412 OT 39 HARRIS, Marvin Vacas, cerdos, guerras y brujas: los

enigmas de la cultura.

6413 OT 39 BEIRAS, Xosé Manuel A catástrofe do "Prestige"

6492 OT 39 LORENZO FERNÁNDEZ, Xoaquín Letras Galegas 2004. A memoria das

cousas.

Unidade didáctica. Educación secundaria.6493 OT 39 LORENZO FERNÁNDEZ, Xoaquín Letras Galegas 2004. A memoria das

cousas.


Unidade didáctica. Educación secundaria.

7007 OT 39 LORENZO, Xaquín Da casa rural á casa vilega

4963 OT 39 (G) COCHO, Federico Carnaval en Galicia, O

5474 OT 39 (G) Equipo de Normalización Anacos da nosa cultura

Lingüística-CP Veleiro...

Refráns, adiviñas, lendas... Celebracións,

oficios

5475 OT 39 (G) FERREIRO PÁRAMO, Senén (Dir.) Guía dos oficios nos Camiños de Santiago5738 L 39 (G) LOURENZO, Xaquín Oficios, Os

5739 L 39 (G) LOURENZO, Xaquín Oficios, Os

5894 L 39 (G) FERRO RUIBAL, Xesús Refraneiro galego máis frecuente

5895 L 39 (G) FERRO RUIBAL, Xesús Refraneiro galego máis frecuente

6021 OT 39 (G) MARIÑO FERRO, Xosé Ramón Aparicións e Santa Compaña

6022 OT 39 (G) MARIÑO FERRO, Xosé Ramón Contos de homes e mulleres

6169 OT 39 (G) COCHO, Federico Entroido galego, O

6514 OT 39 (G) ALBÁN LAXE, Calixto Saber do pobo, O

NAVAZA, Gonzalo (Prólogo) Enciclopedia do traxe, danza e música

tradicionais

3901 L 39 (GAL) CALO, Francisco Xentes do mar

565 L 392 MARTIN GAITE, Carmen Usos amorosos del dieciocho en

España

566 L 392 MARTIN GAITE, Carmen Usos amorosos de la postguerraespañola

6904 OT 401.5 BLAY, Antonio Lectura rápida

2636 L 5 TOLA, José. Ecología I. Videoenciclopedia

Muy Interesante, nº 1.

2637 L 5 TOLA, José. Ecología II. Videoenciclopedia

Muy Interesante, nº 2.

3330 L 5 DAVIÑA FACAL, Luís. Problemas do léxico científico.

7446 OT 5/6 (03) VARIOS Enciclopedia McGraw-Hill de Ciencia y

Tecnología

7447 OT 5/6 (03) VARIOS Enciclopedia McGraw-Hill de Ciencia y

Tecnología

24 L 51 BRIA, Llátzer ( Dir. ) Hacer estadística.

25 L 51 TANAGUCHI, Pablo Cómo superar las matemáticas de

1º de B.U.P.

26 L 51 APOSTOL, T.M. Análisis matemático.

27 L 51 APOSTOL, Tom M. Calculus. Cálculo de funciones

de varias variables... Tomo 2.

30 L 51 MARTINEZ LOSADA, A. Matemáticas. Pruebas de acceso

HERNANDEZ AINA, F. e LORENZO, a la Universidad.

F.

34 L 51 AYRES JR., Frank Cálculo diferencial e integral.35 L 51 GARCIA CASTRO, Fernando Cálculo infinitesimal-II. 2.

GUTIERREZ GOMEZ, Andrés

36 L 51 GARCIA CASTRO, Fernando Cálculo infinitesimal-II. 1.

GUTIERREZ GOMEZ, Andrés

37 L 51 GARCIA CASTRO, Fernando Cálculo infinitesimal-I. 1.

GUTIERREZ GOMEZ, Andrés

38 L 51 GARCIA CASTRO, Fernando Cálculo infinitesimal-I. 2.

GUTIERREZ GOMEZ, Andrés

126 L 51 TANAGUCHI, Pablo Cómo superar las matemáticas de

1º de B.U.P.

138 L 51 TANAGUCHI, Pablo Cómo superar las matemáticas de

1º de B.U.P.

304 L 51 VARIOS AUTORES Qué es la letra de cambio?

305 L 51 VARIOS Qué es un cheque?

306 L 51 VARIOS Qué es el I.V.A.?

508 L 51 APOSTOL, Tom M. Calculus. Cálculo de funciones

de una variable... Tomo 1.

509 L 51 AYRES JR., Frank Ecuaciones diferenciales.

510 L 51 SPIEGEL, Murray R. Variable compleja.

511 L 51 SPIEGEL, Murray R. Probabilidad y estadística.

512 L 51 LIPSCHUTZ, Seymour. Teoría de conjuntos y temas

afines.


513 L 51 SPIVAK, Michael Calculus. Cálculo infinitesimal

619 L 51 TANAGUCHI, Pablo Cómo superar las matemáticas de

1º de B.U.P.

671 L 51 VARIOS Léxicos. Matemáticas, Física e

Química.

684 L 51 VARIOS Léxicos. Matemáticas, Física e

Química.

747 L 51 TANAGUCHI, Pablo Cómo superar las matemáticas de

1º de B.U.P.

1340 L 51 DELGADO, Miguel Matemáticas, álgebra-cálculo,

GARZO, Fernando/ TABUENCA, geometría-probabilidad

Jaime


2522 L 51 MORENO CASTILLO, Ricardo. Pensamento matemático en

Galicia.


2894 L 51 TANIGUCHI, Pablo Como superar las matemáticas

de 3º de B.U.P.

2895 L 51 TANAGUCHI, Pablo Como superar las matemáticas

de 3º de B.U.P.

2898 L 51 TANAGUCHI DIETRICH, Pablo Como superar las matemáticas de

3º de B.U.P.

2901 L 51 LOSADA, Rafael e outros. Matemáticas II. Preparar la Se-

lectividad.

2903 L 51 LOSADA, Rafael e outros. Matemáticas II. Preparar la Se-

lectividad.

2904 L 51 LOSADA, Rafael e outros. Matemáticas I. Preparar la Se-

lectividad.

2906 L 51 LOSADA, rafeal e outros Matemáticas I

2935 L 51 ALVAREZ ARECES, Santiago Matemáticas. Problemas propues-

FERNANDEZ FLORES, Manuel. tos y resueltos para. 16.

2936 L 51 ALVAREZ ARECES, Santiago. Matemáticas. Problemas propues-

FERNANDEZ FLORES, Manuel. tos y resueltos para. 14.

2937 L 51 ALVAREZ ARECES, Santiago. Matemáticas. Problemas propues-

FERNANDEZ FLORES, Manuel. tos y resueltos para. 14.

2939 L 51 ALVAREZ ARECES, Santiago. Matemáticas. Problemas propues-

FERNANDEZ FLORES, Manuel. tos y resueltos para. 14.

2940 L 51 ALVAREZ ARECES, Santiago. Matemáticas. Problemas propues-

FERNANDEZ FLORES, Manuel. tos y resueltos para. 7.

2941 L 51 ALVAREZ ARECES, Santiago. Matemáticas. Problemas propues-

FERNANDEZ FLORES, Manuel. tos y resueltos para. 7.

2942 L 51 ALVAREZ ARECES, Santiago. Matemáticas. Problemas propues-

FERNANDEZ FLORES, Manuel. tos y resueltos para. 7.

2944 L 51 ALVAREZ ARECES, Santiago. Matemáticas. Problemas propues-

FERNANDEZ FLORES, Manuel. tos y resueltos para. 7.

2945 L 51 ALVAREZ ARECES, Santiago. Matemáticas. Problemas propues-

FERNANDEZ FLORES, Manuel. tos y resueltos para. 16.

2946 L 51 ALVAREZ ARECES, Santiago. Matemáticas. Problemas propues-

FERNANDEZ FLORES, Manuel. tos y resueltos para. 16.

2947 L 51 ALVAREZ ARECES, Santiago. Matemáticas. Problemas propues-

FERNANDEZ FLORES, Manuel. tos y resueltos para. 16.

2948 L 51 ALVAREZ ARECES, Santiago. Matemáticas. Problemas propues-

FERNANDEZ FLORES, Manuel. tos y resueltos para. 1.

2949 L 51 ALVAREZ ARECES, Santiago. Matemáticas. Problemas propues-

FERNANDEZ FLORES, Manuel. tos y resueltos para. 1.

2950 L 51 ALVAREZ ARECES, Santiago. Matemáticas. Problemas propues-

FERNANDEZ FLORES, Manuel. tos y resueltos para. 1.

2951 L 51 ALVAREZ ARECES, Santiago. Matemáticas. Problemas propues-

FERNANDEZ FLORES, Manuel. tos y resueltos para. 1.

3336 L 51 VARIOS Léxicos Matemáticas, Física

e Química.

3337 L 51 VARIOS Léxicos Matemáticas, Física

e Química.

3699 L 51 GARDNER, Martin Carnaval matemático.

3700 L 51 MATAIX, Mariano Ludopatía matemática.

3704 L 51 BOLT, Brian. Divertimentos matemáticos.

3715 L 51 SMULLYAN, Raymond Dama o el tigre ?, La.

4070 L 51 VILLAMIL AMOR, Sergio. Matemáticas I. Problemas de Se-

FRAGA VILA, Ana. lectividad. Galicia.

4071 L 51 VILLAMIL AMOR, Sergio Matemáticas I.Problemas de Se-

FRAGA VILA, Ana lectividade.Galicia

4073 L 51 VILLAMIL AMOR, Sergio Matemáticas II. Problemas de

FRAGA VILA, Ana Selectividad. Galicia

4336 L 51 Varios autores Actas de III Congreso Galego de

Estadística e Investigación....

5290 OT 51 MARX, Karl Manuscritos matemáticos

5291 OT 51 MARX, Karl Manuscritos matemáticos

6931 OT 51 MARTÍNEZ ARIAS, Rosario Análisis multivariante en la investigación

científica, El

6932 OT 51 ESCOBAR, Modesto Análisis gráfico/explorativo

6933 OT 51 TEJEDOR TEJEDOR, Francisco Análisis de varianza

6934 OT 51 BATISTA FOGUET, Joan Manuel; Modelos de ecuaciones estructurales

COENDERS GALLART, G.

6935 OT 51 XIMÉNEZ, Carmen; SAN MARTÍN, Análisis de varianza con medidas

Rafael repetidas

6936 OT 51 RIVAS LÓPEZ, Jesús; LÓPEZ Análisis de supervivencia

FIDALGO, Jesús

6937 OT 51 RODRÍGUEZ MORILLA, Carmen Análisis de series temporales

6938 OT 51 ARDANUY ALBAJAR, R.; TEJEDOR Tablas estadísticas

TEJEDOR, Francisco J.

6939 OT 51 REAL DEUS, José Eulogio Escalamiento multidimensional

6940 OT 51 AGUILERA DEL PINO, Ana María Tablas de contingencia bidimensionales

6941 OT 51 CARTER, Philip; RUSSELL, Ken Mensa rompecabezas lógicos

6942 OT 51 HORTALÁ, Mª Teresa; LEACH, Matemática discreta y lógica matemática

Javier; RODRÍGUEZ, M.

6943 OT 51 BRECHER, Erwin Enigmas mentales y visuales

6944 OT 51 ALLEN, Robert Mensa, problemas lógicos y visuales

Más de 200 apasionantes enigmas

7012 OT 51 COQUILLAT, Fernando Cálculo Integral. Metodología y problemas

2638 L 52 KLEIN, Artur. Astronomía I. Videoenciclopedia

Muy Interesante, nº 11.

2687 L 52 KLEIN, Artur. Astronomía II. Videoenciclope-

dia Muy Interesante, nº 12.

150 L 53 TIPLER, Paul A. Física. Tomo I.

151 L 53 TIPLER, Paul A. Física. Tomo II.

153 L 53 ALONSO, Marcelo Física. Vol II. Campos y ondas.

FINN, Edward J.

154 L 53 ALONSO, Marcelo Física. Vol. III: Fundamentos

FINN, Edward J. cuánticos y estadísticos.

155 L 53 EINSTEIN, Albert. Significado de la Relatividad,

El.

156 L 53 VARIOS Física avanzada Nuffield. Uni-dad 1. Materiales y estructura.

157 L 53 VARIOS Física avanzada Nuffield. Uni-

dad 2. Electricidad, electrones

158 L 53 VARIOS Física avanzada Nuffield. Uni-

dad 3. Campo y potencial.

159 L 53 VARIOS Física avanzada Nuffield. Uni-

dad 4. Ondas y oscilaciones.

160 L 53 VARIOS Física avanzada Nuffield. Uni-

dad 5. Estructura atómica.

161 L 53 VARIOS Física avanzada Nuffield. Uni-

dad 6. Electrónica y circuitos.

162 L 53 VARIOS Física avanzada Nuffield. Uni-

dad 7. Campos magnéticos.

163 L 53 VARIOS Física avanzada Nuffield. Uni-

dad 8. Ondas electromagnéticas.

164 L 53 VARIOS Física avanzada Nuffield. Uni-

dad 2. Electricidad, electrones

165 L 53 VARIOS Física avanzada Nuffield. Uni-

dad 3. Campo y potencial.

166 L 53 VARIOS Física avanzada Nuffield. Uni-

dad 4. Ondas y oscilaciones.

167 L 53 VARIOS Física avanzada Nuffield. Uni-

dad 7. Campos magnéticos.

168 L 53 VARIOS Física avanzada Nuffield. Uni-

dad 10. Ondas, partículas.

298 L 53 ALONSO, Marcelo. Física. Vol. I: Mecánica.

FINN, Edward J.

526 L 53 VARIOS Física avanzada Nuffield. Dise-

ño para la const. de aparatos.

606 L 53 JUTGLAR, Luis. Energía, La.

MIRANDA, Angel.

669 L 53 SENRA DIAZ DE CEVALLOS, M. ( Libro de las energías renova-

Dir.)

bles, El.686 L 53 BERNAL, Miguel A. Física e Química de segundo de

B.U.P. Libro do alumno.

687 L 53 BERNAL, Miguel A. Física e Química de segundo de

B.U.P. Guía do profesor.

1741 L 53 WHITE, H.E. Fisica moderna

2688 L 53 KLEIN, Artur. Física I. Videoenciclopedia

Muy Interesante, nº 13.

2715 L 53 KLEIN, Artur. Física II. Videoenciclopedia

Muy Interesante, nº 14.

3420 L 53 VARIOS Vocabulario do medio físico.

4757 L 53 HERRMANN, Joachim Estrellas

7273 OT 53 (G) VILLALTA LÓPEZ, Ramón Todo vai (III) ¡Funciona!

Prácticas sinxelas de Física e Química

7444 OT 537.6 LORRAIN, Paul; CORSON, Dale R. Campos y ondas electromagnéticos

134 L 54 ALTON WADE, F. Elementos de Cristalografía y

MATTOX, Richard B. Mineralogía.

169 L 54 MAHAN, Bruce H. Química. Curso universitario.

264 L 54 DICKERSON, Gray e outros Principios de química.

524 L 54 HURLBUT JR., Cornelius S. Manual de mineralogía de dana

KLEIN, Cornelis

528 L 54 PARRY, Robert W. e outros. Química. Fundamentos experimen-

tales. Guía del profesor.

529 L 54 VARIOS Investigación de sistemas

químicos. Guía del profesor. 1.

530 L 54 HOGG, John C. Química, un enfoque moderno.

BICKEL, Charles L. e outros.

531 L 54 PARRY, Robert W. Química. Fundamentos experimen-

TELLEFSEN, Robert L. e outros tales.

533 L 54 HARDEGGER, E. Introducción a las prácticas de

química orgánica.

534 L 54 FIESER, Louis F. Experimentos de química orgáni-

ca.


535 L 54 VARIOS Investigación de sistemas

químicos. Guía del profesor. 2.

536 L 54 VARIOS Sistemas químicos. CBA-1

537 L 54 VARIOS Sistemas químicos. CBA-2

607 L 54 BRIA, Llátzer ( Dir. ) Eso es química ?

1740 L 54 NELSON SMITH, R. Resolución de problemas de

PIERCE, Conway. química general.

1742 L 54 DALEY, H.O. Jr. Problemas de química.

O'MALLEY, R.F.

1743 L 54 ASIMOV, Isaac Atomo. Viaje a través del

cosmos subatómico.

1744 L 54 LONG, G. Gilbert. Química general. Problemas y

HENTZ, Forrest C. ejercicios.

2675 L 54 MELGAREJO, Juan Carlos. Mineralogía I. Videoenciclope-

dia Muy Interesante, nº 7.

2676 L 54 MELGAREJO, Juan Carlos. Mineralogía II. Videoenciclope-

dia Muy Interesante, nº 8.

2745 L 54 ORTIZ, Adolfo Química II. Videoenciclopedia

Muy Interesante, nº 16.

2996 L 54 ORTIZ, Adolfo Química I. Videoenciclopedia

Muy Interesante, nº 15.

135 L 55 AUBOUIN, J. Petrología.

BROUSSE, R. e LEHMAN, J-P.

136 L 55 AUBOUIN, J. Paleontología, estratigrafía.

BROUSSE, R. e LEHMAN, J-P.

141 L 55 GAMOW, George Planeta llamado Tierra, Un.

296 L 55 LILLO BEVIA, J. e outros. Prácticas de Geología.

517 L 55 ANGUITA VIRELLA, Francisco. Geología. Procesos internos.

MORENO SERRANO, Fernando

518 L 55 ANCOCHEA SOTO, Eumenio Geología. Procesos externos.

ANGUITA VIRELLA, F. y MORENO,

F.

668 L 55 MELENDEZ, Bermudo Geología.FUSTER, José Mª

2989 L 55 FERNANDEZ DE LA CIGOÑA Excursión polas furnas e covas

NUÑEZ, E.

LOIRA DE TRESALDEAS, Felix de Galicia

3590 L 55 GIL IBARGUCHI, Jose Ignacio Corpus geologicum gallaeciae.

4727 L 55 WATT, Alec Diccionario ilustrado de la Geo

logía

4729 L 55 DANCE, S. Peter Conchas marinas4744 L 55 MEDIAVILLA PEREZ, María Jesús Historia de la tierra, La

4759 L 55 MEDENBACH, Olaf Minerales

SUSSIECK-FORNEFELD, Cornelia

4760 L 55 MARESCH, Walter Rocas

MEDENBACH, Olaf

7655 OT 55 VIDAL ROMANÍ, Juan Ramón Calentamiento Global

7237 OT 55 (G) RODRÍGUEZ IGLESIAS, Francisco Galicia. Natureza

139 L 57 BROGLIE, Louis de Por los senderos de la ciencia

140 L 57 MARGALEF, R. Ecología.

1401 L 57 VARIOS Cerebro, El- Videoenciclopedia

Muy Interesante, Nº 22

2302 L 57 SANJUAN LOPEZ, Andrés e outros. Vocabulario das ciencias

naturais.

2303 L 57 SANJUAN, Andrés e outros. Vocabulario das ciencias

naturais.

2581 L 57 KERVASDOUE Cuerpo femenino, El.

2663 L 57 VARIOS Mente, La. Videoenciclopedia

Muy Interesante, nº 23.

2689 L 57 VARIOS Sentidos, Los. Videoenciclope-

dia Muy Interesante, nº 24.

2690 L 57 VARIOS Corazón, El. Videoenciclopedia

Muy Interesante, nº 26.

2851 L 57 VARIOS Genética y Herencia. Videoenci-

clopedia Muy Interesante, nº 20

2882 L 57 ALONSO, Jesús Ecología de la vida cotidiana.

2987 L 57 VARIOS Célula, La. Videoenciclopedia

Muy Interesante, nº19.

2994 L 57 VARIOS Piel, La. Videoenciclopedia

Muy Interesante, nº 27.

2995 L 57 VARIOS Esqueleto, El. Videoenciclope-

dia Muy Interesante, nº 25.

3025 L 57 VARIOS Sangre, La. Videoenciclopedia

Muy Interesante, nº 28.

3026 L 57 VARIOS Músculos, Los. Videoenciclope-

dia Muy Interesante, nº 29.

3027 L 57 VARIOS Crecimiento y desarrollo. Video

enciclopedia Muy Interes., nº21

3138 L 57 VARIOS Sistema endocrino, El. Videoen-

ciclopedia Muy Interes., nº 31.
Compartir con tus amigos:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos