Ies xose neira vilas 21/06/2006 N. Rex. Ti. Cdu autor/Director/Artista/Compositor TítuloDescargar 2.5 Mb.
Página20/21
Fecha de conversión20.03.2018
Tamaño2.5 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

4694 L 92 CASARES, Carlos Vida de Anxel Fole, A

4695 L 92 OTERO, David Vida de Rafael Dieste, A

4939 L 92 SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

6293 OT 92 PITA, Luis Paco Vázquez, a pegada dun príncipe

CARBAJO, Primitivo Biografía non autorizada

6769 OT 92 DURAND, Pierre Vida amorosa de Marx, La

6999 OT 92 NEIRA VILAS, Xosé Rosalía de Castro e Cuba

7437 OT 92 MURIAS DE ALLER, Eduardo Cervantes

REY HAZAS, Antonio Un escritor en busca de la libertad

7486 L 92 ROMERO, Marga Lorenzo Varela

7487 L 92 ROMERO, Marga Lorenzo Varela

7488 L 92 ROMERO, Marga Lorenzo Varela

7489 L 92 ROMERO, Marga Lorenzo Varela

7490 L 92 ROMERO, Marga Lorenzo Varela

7491 L 92 ROMERO, Marga Lorenzo Varela

7492 L 92 ROMERO, Marga Lorenzo Varela

7493 L 92 ROMERO, Marga Lorenzo Varela

7494 L 92 ROMERO, Marga Lorenzo Varela

7495 L 92 ROMERO, Marga Lorenzo Varela

7496 L 92 ROMERO, Marga Lorenzo Varela

7497 L 92 ROMERO, Marga Lorenzo Varela

7498 L 92 ROMERO, Marga Lorenzo Varela

7499 L 92 ROMERO, Marga Lorenzo Varela

7500 L 92 ROMERO, Marga Lorenzo Varela

177 L 92 (G) RINCON VIRULEGIO, Amado Eduardo Pondal

180 L 92 (G) CASARES, Carlos Otero Pedrayo

216 L 92 (G) CASARES, Carlos Curros Enríquez

218 L 92 (G) CASARES, Carlos Vicente Risco

4823 L 92 (G) ALONSO MONTERO, Xesúa Palabras no exilio, As

5076 OT 92 (G) ARAGUAS, Vicente Voces ceibes

5077 OT 92 (G) ARAGUAS, Vicente Voces ceibes

5112 OT 92 (G) RODRÍGUEZ, Eliseo Matádeo mañá

Memorias dun aviador galeguista

republicano...

5162 OT 92 (G) LAGARES, Xoán Carlos Don Eladio Rodríguez González

5207 OT 92 (G) BARREIRO FERNÁNDEZ, Xosé Manuel Murguía

Ramón


AXEITOS, Xosé Luís Vida e obra

5218 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5219 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5220 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5221 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5222 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5223 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5224 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5225 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5226 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5227 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5228 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5229 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5230 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5231 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5232 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5233 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5234 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5235 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5236 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5237 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5238 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5239 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5240 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5241 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5242 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

5245 OT 92 (G) PUENTES, Hixinio Bandido Casanova, O

5249 OT 92 (G) VALCÁRCEL, Marcos Eladio Rodríguez

Vida e obra

5250 OT 92 (G) VALCÁRCEL, Marcos Eladio Rodríguez

Vida e obra

5261 OT 92 (G) VIDAL, Carme Maruxa Mallo

5262 OT 92 (G) CARBALLO, Francisco Alexandre Bóveda

5268 OT 92 (G) FORTES, Begoña Manuel Murguía e a cultura galega

5269 OT 92 (G) ALONSO, Bieito Exilio de Castelao, O

5314 OT 92 (G) LÓPEZ GONZÁLEZ, Xosé Francisco Fernández del Riego

ROMÁN RAMOS, Manuel Vivir unha vida

5317 OT 92 (G) ESTÉVEZ, Arantxa María Casares

5322 OT 92 (G) SEIXAS SEOANE, Miguel Anxo Ánxel Casal

5346 OT 92 (G) FAGINAS, Armesto Cunqueiro

Unha biografía

5372 OT 92 (G) NOYA, Juan Fuxidos

5377 OT 92 (G) LAGARES, Xoán Carlos Don Eladio Rodríguez González

5378 OT 92 (G) LAGARES, Xoán Carlos Don Eladio Rodríguez González

5379 OT 92 (G) RABUÑAL, Henrique Murguía

5380 OT 92 (G) RABUÑAL, Henrique Murguía

5440 OT 92 (G) CASARES, Carlos Vida do Padre Sarmiento, A

5441 OT 92 (G) ALLEGUE, Pilar Sarmiento, un intelectual ilustrado

5461 OT 92 (G) MONTEAGUDO, Henrique Alfonso R. Castelao

5462 OT 92 (G) RABUÑAL, Henrique Padre Sarmiento, O

Arquivo da lingua e cronista da patria

5486 OT 92 (G) MARIÑO PAZ, Ramón Eladio Rodríguea e a cultura galega

5496 OT 92 (G) LIÑARES GIRAULT, X. Amancio Eladio Rodríguez González

PUENTES CHAO, Antonio

5497 OT 92 (G) ALEIXANDRE, Marilar Castelao segundo Rañolas

Vida e obra de Castelao

5505 OT 92 (G) VALCÁRCEL, Marcos Eladio Rodríguez

Vida e obra

5506 OT 92 (G) BARREIRO FERNÁNDEZ, Xosé Manuel Murguía

Ramón


AXEITOS, Xosé Luís Vida e obra

5507 OT 92 (G) RODRÍGUEZ FER, Claudio Ánxel Fole

Unha fotobiografía. 1903-1986

5511 OT 92 (G) POCIÑA, Andrés Rosalía de Castro

LÓPEZ, Aurora Estudios sobre a vida e a obra

5517 OT 92 (G) Varios Autores Imaxes de Castelao, As

Fotobiografía

5521 OT 92 (G) Varios Autores Sarmiento

5522 OT 92 (G) CARBALLO, Francisco Martín Sarmiento

5523 OT 92 (G) CARBALLO, Francisco Martín Sarmiento

5570 OT 92 (G) LÓPEZ PELÁEZ, Antolín Gran Gallego, El (Fr. Martín Sarmiento)

5603 OT 92 (G) BARRERA, Feliciano (Edit.) Gallegos

Quién es quién en la Galicia del siglo XXI

5884 L 92 (G) ALONSO MONTERO, Xesús Palabras no exilio, As

Biografía intelectual de Luís Seoane

5885 L 92 (G) ALONSO MONTERO, Xesús Palabras no exilio, As

Biografía intelectual de Luís Seoane

6105 OT 92 (G) CASARES, Carlos Vida do Padre Sarmiento, A

6106 OT 92 (G) GARCÍA TATO, Isidro Frei Martín Sarmiento

SUÁREZ PIÑEIRO, Ana Mª

6107 OT 92 (G) ALLEGUE, Pilar Sarmiento un intelectual ilustrado

6110 OT 92 (G) VALCÁRCEL, Marcos Eladio Rodríguez

Vida e obra

6114 OT 92 (G) RABUÑAL, Henrique Padre Sarmiento, O

Arquivo da lingua e cronista da patria

6115 OT 92 (G) RABUÑAL, Henrique Padre Sarmiento, O

Arquivo da lingua e cronista da patria

6116 OT 92 (G) RABUÑAL, Henrique Padre Sarmiento, O

Arquivo da lingua e cronista da patria

6149 OT 92 (G) ALONSO GIRGADO, Luís Roberto Blanco Torres

REGUEIRO TENREIRO, Manuel

6150 OT 92 (G) SEIXO PASTOR, Marcos Roberto Blanco Torres

6153 OT 92 (G) BLANCO VALDÉS, Juan L. Hipertensión cívica

Aproximación á vida e obra de Roberto

Blanco Torre

6154 OT 92 (G) DOMÍNGUEZ ALBERTE, Xoán Roberto Blanco Torres e a loita pola

Carlos supremacía ética

6157 OT 92 (G) VARIOS AUTORES Ramón Otero Pedrayo

6163 OT 92 (G) ALLEGUE, Pilar Frei Martín Sarmiento

Pensador, crítio, científico, filólogo,

educador

6164 OT 92 (G) VARELA POMBO, Sonia Frei Martín Sarmiento e a cultura galega

6165 OT 92 (G) LIÑARES GIRAUT, X. Amancio Eladio Rodríguez González

PUENTES CHAO, Antonio

6166 OT 92 (G) LAGARES, Xoán Carlos Don Eladio Rodríguez González

6167 OT 92 (G) LAGARES, Xoán Carlos Don Eladio Rodríguez González

6168 OT 92 (G) ABILLEIRA SANMARTÍN, Xosé Luís Amado Carballo

6172 OT 92 (G) ARXÓNS, Lola Antón Avilés de Taramancos

CASTRO, Xavier Vida e obra

6173 OT 92 (G) ARXÓNS, Lola Antón Avilés de Taramancos

CASTRO, Xavier Vida e obra

6229 OT 92 (G) LOUREIRO, Ramón Carlos Casares

6259 OT 92 (G) FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Xaquín Lourenzo

Francisco

6260 OT 92 (G) FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Xaquín Lourenzo

Francisco

6277 OT 92 (G) VÁZQUEZ-MONXARDÍN Xoaquín Lorenzo Fernández "Xocas"

FERNÁNDEZ, Alfonso

A fidelidade á Galicia soñada

6283 OT 92 (G) GONZÁLEZ PÉREZ, Clodio Xaquín Lorenzo Fernández, "Xocas",

1907-1989

Unha vida dedicada á Nosa Cultura

6284 OT 92 (G) GONZÁLEZ REBOREDO, Xosé M. Vida e obra de Xaquín Lorenzo

6285 OT 92 (G) VALCÁRCEL, Marcos Xoaquín Lorenzo

6286 OT 92 (G) VALCÁRCEL, Marcos Xoaquín Lorenzo. Vida e obra

6337 OT 92 (G) VEIGA, Martín Antón Avilés de Taramancos

6338 OT 92 (G) MASCATO, Antón Paco del Riego

Unha historia da restauración política e

cultural

6392 OT 92 (G) ÁLVAREZ CÁCCAMO, Xosé Mª Vida de Antón Avilés de Taramancos

6395 OT 92 (G) VALCÁRCEL, Marcos Xoaquín Lorenzo

6406 OT 92 (G) VALCÁRCEL, Marcos Xoaquín Lorenzo. Vida e obra.

6496 OT 92 (G) BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R. Manuel Murguía. Vida e obra

AXEITOS, X.L.

6503 OT 92 (G) LAGARES, Xoán Carlos Don Eladio Rodríguez González

6504 OT 92 (G) LAGARES, Xoán Carlos Don Eladio Rodríguez González

6766 OT 92 (G) ARXÓNS ÁLVAREZ, Mº Dolores Antón Avilés de Taramancos. Vida e obra

CASTRO RODRÍGUEZ, Xavier

7131 OT 92 (G) ROMERO, Marga Lorenzo Varela

7132 OT 92 (G) ROMERO, Marga Lorenzo Varela

7133 OT 92 (G) ROMERO, Marga Lorenzo Varela

7134 OT 92 (G) ROMERO, Marga Lorenzo Varela

7135 OT 92 (G) ROMERO, Marga Lorenzo Varela

7136 OT 92 (G) ROMERO, Marga Lorenzo Varela

933 L 92 (GAL) VARIOS Luis Pimentel: Unha biografía

1344 L 92 (GAL) VARIOS Luis Pimentel. Día das Letras

Galegas 1990

1456 L 92 (GAL) VARIOS AUTORES Alvaro Cunqueiro

1707 L 92 (GAL) VARIOS Alvaro Cunqueiro o gran fabula-

dor


2733 L 92 (GAL) ALLEGUE, Gonzalo Eduardo Blanco Amor, Diante dun

xuíz ausente (Biografía)

2737 L 92 (GAL) PEREZ RODRIGUEZ, Luis e outros Sempre en Auria (Aproximación

biográfica de E. Blanco Amor)

2754 L 92 (GAL) CUBA, Xulio Luis Seoane. A forma da patria

2758 L 92 (GAL) GONZALEZ FERNANDEZ, Helena Luis Seoane. Vida e obra

2781 L 92 (GAL) PEREZ RODRIGUEZ, Luis e outros Sempre en Auria (Aproximación

biográfica de E. Blanco Amor)

2782 L 92 (GAL) PEREZ RODRIGUEZ, Luis e outros Sempre en Auria (Aproximación

biográfica de E. Blanco Amor)

2783 L 92 (GAL) CUBA, Xulio Luis Seoane. A forma da patria

2784 L 92 (GAL) CUBA, Xulio Luis Seoane. A forma da patria

2791 L 92 (GAL) VARIOS Fermín Bouza Brey

2810 L 92 (GAL) PEREZ RODRIGUEZ, Luis e outros Sempre en Auria (Aproximación

biográfica de E. Blanco Amor)

2957 L 92 (GAL) RISCO, Vicente Manuel Murguía

2958 L 92 (GAL) MAIZ, Ramón Alfredo Brañas

2959 L 92 (GAL) FERNANDEZ FREIXANES, Víctor Unha ducia de galegos

2961 L 92 (GAL) RINCON VIRULEGIO, Amado Eduardo Pondal

2962 L 92 (GAL) OTERO PEDRAYO, Ramón Florentino López Cuevillas(Con-

ciencia de Galicia)

2963 L 92 (GAL) CASARES, Carlos Otero Pedrayo (Conciencia de

Galicia)

2982 L 92 (GAL) FERNANDEZ DEL RIEGO, Alvaro Cunqueiro e o seu mundo

Francisco

3059 L 92 (GAL) CASARES, Carlos Curros Enríquez

3061 L 92 (GAL) CASARES, Carlos Vicente Risco

3064 L 92 (GAL) CARBALLO CALERO, Ricardo Aspectos da vida e da obra de

Rosalía de Castro

3144 L 92 (GAL) OTERO, David Vida de Rafael Dieste, A

3146 L 92 (GAL) REI NUÑEZ, Luis Rafael Dieste

3149 L 92 (GAL) VARIOS Rafael Dieste un creador total

3150 L 92 (GAL) VARIOS Rafael Dieste. Heterodoxia e

paixón creadora

3151 L 92 (GAL) PALLARES, Pilar Rafael Dieste

TATO, Laura

3154 L 92 (GAL) CASAS, Arturo Rafael Dieste e a súa obra li-

teraria en galego

3161 L 92 (GAL) FREIXEIRO MATO, Xosé Ramón Rafael Dieste

3185 L 92 (GAL) PALLARES, Pilar Rafael Dieste

TATO, Laura

3343 L 92 (GAL) GONZALEZ FERNANDEZ, Helena Luis Seoane. Vida e obra

3346 L 92 (GAL) LOPEZ CASANOVA, Arcadio Luis Pimentel e sombra do aire

na herba


3445 L 92 (GAL) CUBA, Xulio Luis Seoane a forma da patria

3596 L 92 (GAL) LOPEZ, Aurora Rosalía de Castro. Doc. biográ-

POCIÑA, Andrés fica y bibl. crítica. Vol. I

3597 L 92 (GAL) LOPEZ, Aurora Rosalía de Castro. Doc. biográ-

POCIÑA, Andrés fica y bibl. crítica. Vol. II

3598 L 92 (GAL) LOPEZ, Aurora Rosalía de Castro. Doc. biográ-

POCIÑA, Andrés fica y bibl. crítica. Vol. III

3640 L 92 (GAL) SENEN, Felipe Xesús Ferro Couselo. A búsqueda

DIAZ MARTINEZ, Carlos da identidade e o encontro...

3642 L 92 (GAL) VALCARCEL, Marcos Xesús Ferro Couselo (Unha foto-

biografía 1906-1975)

3655 L 92 (GAL) NAVAZA, Gonzalo Xesús Ferro Couselo. A cultura

PENA, Xosé Ramón dos devanceiros

3656 L 92 (GAL) NAVAZA, Gonzalo Xesús Ferro Couselo. A cultura

PENA, Xosé Ramón dos devanceiros

3658 L 92 (GAL) SENEN, Felipe Xesús Ferro Couselo. A búsqueda

DIAZ MARTINEZ, Carlos da identidade e o encontro...

3659 L 92 (GAL) SENEN, Felipe Xesús Ferro Couselo. A búsqueda

DIAZ MARTINEZ, Carlos da identidade e o encontro...

3660 L 92 (GAL) PALLARES, Pilar Rafael Dieste

TATO, Laura

3664 L 92 (GAL) FARIÑA BUSTO, Francisco Ferro Couselo

3665 L 92 (GAL) FARIÑA BUSTO, Francisco Ferro Couselo

3674 L 92 (GAL) OTERO, David Vida de Xesús Ferro Couselo

3819 L 92 (GAL) SENEN, Felipe Xesús Ferro Couselo

DIAZ MARTINEZ, Carlos

3881 L 92 (GAL) CASARES, Carlos Vida de Anxel Fole, A

3899 L 92 (GAL) RODRIGUEZ FER, Claudio Anxel Fole. Vida e obra

3952 L 92 (GAL) POMBO, Ernesto e outros Anxel Fole

3954 L 92 (GAL) RODRIGUEZ FER, Claudio Anxel Fole. 1903-1986. Unha fo-

tobiografía

4255 L 92 (GAL) CASARES, Carlos Otero Pedrayo

3029 L 92(GAL) BLANCO VALDES, Juan L. Roberto Blanco Torres,

1891-1936, unha fotobiografía

3132 L 92(GAL) BLANCO VALDES, Juan L. Roberto Blanco Torres,

1891-1936, unha fotobiografía

3133 L 92(GAL) MENDEZ FERRIN, Xose Luis e Celso Emilio Ferreiro,

outros


1912-1979, unha fotobiografía

4783 L 92(GAL) MARTINEZ, Manuel Murguía

4784 L 92(GAL) MARTINEZ, Manuel Murguía

6252 L 920-3 GRAVES, Robert Yo, Claudio

111 L 930 ARTOLA, Miguel Textos fundamentales para la

Historia


113 L 930 FERNANDEZ, Antonio Historia Universal. Vol.IV:

Edad Contemporánea

119 L 930 KINDER, Hermann Atlas histórico mundial. Vol.I

HILGEMANN, Werner

120 L 930 KINDER, Hermann Atlas histórico mundial. Vol.II

HILGEMANN, Helder

279 L 930 ABOS SANTABARBARA, A. L. Diccionario de términos básicos para la

historia


MARTINEZ, A. Marcos

561 L 930 ZARAGOZA, Gonzalo América latina. Epoca colonial

673 L 930 CASTELLO TRAVER, Jose E. Selectividad. Historia.

Pruebas de 1997

674 L 930 CASTELLO TRAVER, Jose E. Selectividad. Historia.

Pruebas de 1998

675 L 930 CASTELLO TRAVER, Jose E. Selectividad. Historia.

Pruebas de 1993

678 L 930 SIXIREI PAREDES, Carlos (Coord.) Historia do mundo contemporáneo

Curso Orientación Universitaria

900 L 930 GARCIA DE CORTAZAR, José Gran Historia Universal. Vol.XI

Angel e


outros Principios de la Edad Media

985 L 930 MIRA, Jose Documentos de Historia del

ARIAS, Dolores/ ESTEBAN, Lourdes Mundo Contemporáneo

1449 L 930 ULLOA FERNANDEZ DE Idade Media, A. Sociedades

SANMAMED, E.

feudais. Hª de Occidente 4

1496 L 930 CASTELLO TRAVER, J. E. Selectividad: Historia. Pruebas

1990


1575 L 930 PIRENNE, Jacques Historia Universal. Vol. 1

1576 L 930 PIRENNE, Jacques Historia Universal. Vol. 2

1577 L 930 PIRENNE, Jacques Historia Universal. Vol. 3

1578 L 930 PIRENNE, Jacques Historia Universal. Vol. 4

1579 L 930 PIRENNE, Jacques Historia Universal. Vol. 5

1580 L 930 PIRENNE, Jacques Historia Universal. Vol. 6

1581 L 930 PIRENNE, Jacques Historia Universal. Vol. 7

1582 L 930 PIRENNE, Jacques Historia Universal. Vol. 8

1583 L 930 PIRENNE, Jacques Historia Universal. Vol. 9

1584 L 930 PIRENNE, Jacques Historia Universal. Vol. 10

1585 L 930 PIRENNE, Jacques Historia Universal. Vol. 11

1586 L 930 PIRENNE, Jacques Historia Universal. Vol. 12

1587 L 930 PIRENNE, Jacques Historia Universal. Vol. 13

1588 L 930 PIRENNE, Jacques Historia Universal. Vol. 14

1589 L 930 PIRENNE, Jacques Historia Universal. Vol. 15

1611 L 930 ROMAN, Carlos (Dir.) Almanaque mundial 1991

1655 L 930 THOMAS, Hugh/ VAYSSIERE, P. Revolución cubana, La

OROZCO, R. Cuadernos Historia 16

1738 L 930 LOPEZ CORDON, Mª V. Análisis y comentarios de texto

MARTINEZ CARRERAS, J. V. históricos-II. Edad Moderna

1779 L 930 ARIES, Philippe (Dir.) Historia de la vida privada-III

DUBY, Georges (Dir.) Poder privado y poder público..

1780 L 930 ARIES, Philippe (Dir.) Historia de la vida privada-II.

DUBY, Georges (Dir.) La Alta Edad Media

1781 L 930 ARIES, Philippe (Dir.) Historia de la vida privada-I.

DUBY, Georges (Dir.) Imperio romano y antig. tardía

1789 L 930 VARIOS Crónica del siglo XX (1986-90)

1791 L 930 VARIOS Crónica de la humanidad.

1935 L 930 ALCINA FRANCH, Jose (Dir.) Etnología I. Soc. y cultura de

ADANEZ PAVON, Jesus los indios de norteamérica

1936 L 930 ALCINA FRANCH, Jose (Dir.) Arte III. Las artes plásticas

GOMEZ PIÑOL, Emilio en centroamérica y el Caribe

2202 L 930 LORENTE LLORET, Alfredo Cómo se comenta un texto histó-

rico en los niveles de B.U.P. y

2218 L 930 ARIES, Philippe (Dir.) Historia de la vida privada-IX.

DUBY, Georges (Dir.) La vida privada en el siglo XX

2219 L 930 ARIES, Philippe (Dir.) Historia de la vida privada-X.

DUBY, Georges (Dir.) El siglo XX: diversidades cul..

2220 L 930 ARIES, Philippe (Dir.) Historia de la vida privada-

DUBY, Georges (Dir.) VIII. Sociedad burguesa: aspec.

2221 L 930 ARIES, Philippe (Dir.) Historia de la vida privada-VI.

DUBY, Georges (Dir.) La Comunidad, el Estado y la...

2222 L 930 ARIES, Philippe (Dir.) Historia de la vida privada-VII

DUBY, Georges (Dir.) La Revolución francesa y el...

2224 L 930 ARIES, Philippe (Dir.) Historia de la vida privada-V.

DUBY, Georges (Dir.) El proceso de cambio en la...

2225 L 930 ARIES, Philippe (Dir.) Historia de la vida privada-IV.

DUBY, Georges (Dir.) El indiv. en la Europa feudal

2309 L 930 ULLOA FERNANDEZ DE Mundo antigo, O. As Culturas

SANMAMED, E.

Urbanas. Hª de Occidente 2

2310 L 930 ULLOA FERNANDEZ DE Antigüedade clásica, A. Socieda

SANMAMED, E.

des escravistas. Hª Occidente 3

2351 L 930 ULLOA FERNANDEZ DE Antigüedade clásica, A. Socieda

SANMAMED, E.

des escravistas. Hª Occidente 3

2818 L 930 CANDOCIA PITA, Pilar Vocabulario de Historia

FERNANDEZ PRIETO, L./ SOUSA,

X. C.


2856 L 930 FERNANDEZ de SANMAMED, Historia de Occidente-5: A ida-

Emilio U.

de moderna, sociedades do ...

2857 L 930 FERNANDEZ SEGURA, Jose Del presente al pasado

FREIXENET MAS, Dolores e outros

2861 L 930 HORRIE, Chris Que es el Islam?

CHIPPINDALE, Peter

2862 L 930 CHORDA, Frederic Diccionario de Términos Histó-

MARTIN, Teodoro/ RIVERO, Isabel ricos y Afines

3067 L 930 SOLE MARIÑO, Jose Maria América de Roosevelt, La.

Cuadernos Historia 16

3068 L 930 MARTINEZ CARRERAS, Jose U. Independencia de África, La

Cuadernos Historia 16

3069 L 930 GIL PECHARROMAN, Julio Balcanes contemporáneos (1),

Los. Cuadernos Historia 16

3071 L 930 SIRVENT, Pere Gabriel Movimiento obrero, El.

Cuadernos Historia 16

3072 L 930 HERNANDEZ, E./ SOLE, J. M. Revolución de 1905, La.

GIL, J. Cuadernos Historia 16

3074 L 930 PEREZ LEDESMA, M./ ROBLES, A. Segunda Internacional, La.

TUÑON, M. Cuadernos Historia 16

3077 L 930 TEDDE, Pedro Así nació la Banca.

Cuadernos Historia 16

3689 L 930 TOYNBEE, Arnold J. Estudio de la Historia. Vol.1

3690 L 930 TOYNBEE, Arnold J. Estudio de la Historia. Vol.2

3691 L 930 TOYNBEE, Arnold J. Estudio de la Historia. Vol.3

3692 L 930 BRIGGS, Asa (Dir.) Historia de las Civilizaciones

Vol.10: El siglo XIX

3735 L 930 CROMPTON, Tom Cronología interdisciplinar.

Historia-Literatura- Arte

3774 L 930 ULLOA FERNANDEZ DE Orixes e a prehistoria, As.

SANMAMED, E.

Historia de Occidente 1

4247 L 930 DORICO, Carlos (Dir.) Pueblos de la Tierra. Africa

Tropical

4542 L 930 SIXIREI PAREDES, Carlos (Coord.) Manual de Historia Contemporá-

nea Universal. Tomo III

4552 L 930 VICENS VIVES, J. (Dir.) Historia General Moderna-II.

Siglos XVIII-XX

4553 L 930 VICENS VIVES, J. (Dir.) Historia General Moderna-I.

Siglos XV-XVIII

4558 L 930 VILLARES PAZ, Ramon (Coord.) Historia do contemporáneo.

Textos escollidos

4566 L 930 SIXIREI PAREDES, Carlos (Coord.) Manual de Historia Contemporá-

nea Universal. Tomo I

4567 L 930 SIXIREI PAREDES, Carlos (Coord.) Manual de Historia Contemporá-

nea Universal. Tomo II

4594 L 930 VARIOS Crónica del siglo XX.

4824 L 930 VARIOS AUTORES Historia de los países del mun-

do

4825 L 930 PALMOWSKI, Ian Historia universal del siglo XX5086 OT 930 BERMEJO BARRERA, Xosé Carlos Final da Historia, O

Ensaio de Historia teórica

5087 OT 930 BERMEJO BARRERA, Xosé Carlos Final da Historia, O

Ensaio de Historia teórica

6411 OT 930 BRANCA, Paolo Los musulmanes

6903 OT 930 COMAS DE MONTÁÑEZ, María Historia de los pueblos y de las culturas

7013 OT 930 JOHNSON, Paul Tiempos Modernos

La Historia del siglo XX desde 1917 hasta

nuestros

87 L 931 GUILLEN, José Urbs Roma. Vida y costumbres de los

romanos

V.3: Religión y ejército88 L 931 GUILLEN, José Urbs Roma. Vida y costumbres de los

romanos


V.1: La vida privada

89 L 931 GUILLEN, José Urbs Roma. Vida y costumbres de los

romanos

V.2: La vida pública94 L 931 VARIOS Diccionario de la civilización griega

117 L 931 CROUZET, Maurice (Dir.) Hª General de las Civilizacio-

nes. V.II: Roma y su Imperio

118 L 931 CROUZET, Maurice (Dir.) Historia General de las Civili-

zaciones. Vol.I: Oriente y Grec

122 L 931 TUCIDIDES Historia de la guerra del Pelo-

(Ed: Francisco Rodríguez Adrados) poneso 1

124 L 931 RODRIGUEZ ADRADOS, Francisco Democracia ateniense, La

297 L 931 TUCIDIDES Historia de la guerra del Peloponeso 3

(ED: Francisco Rodríguez Adrados)

608 L 931 ALBERICH, Joan e outros Griegos y romanos

896 L 931 AGUILERA, Concha (Coord.) Egipto de los Faraones, El

897 L 931 AGUILERA, Concha Atenas y Esparta

1321 L 931 MONTANELLI, Indro Historia de Roma

1413 L 931 AMIEL, Monique Pompeya, ciudad recuperada

1414 L 931 AMIEL, Monique Pompeya, ciudad recuperada

1416 L 931 AMIEL, Monique Pompeya, ciudad recuperada

1418 L 931 CARBALLUDE, Pepe Vida diaria de los romanos, La

1419 L 931 CARBALLUDE, Pepe Vida diaria de los romanos, La

1420 L 931 CARBALLUDE, Pepe Vida diaria de los romanos, La

1422 L 931 MONTANELLI, Indro Historia de Roma
Compartir con tus amigos:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad