Ies xose neira vilas 21/06/2006 N. Rex. Ti. Cdu autor/Director/Artista/Compositor TítuloDescargar 2.5 Mb.
Página16/21
Fecha de conversión20.03.2018
Tamaño2.5 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

(Ed.: Claudio Rodríguez)

3192 L 869.9-3 SALINGER, J.D. Nove contos

3194 L 869.9-3 DIESTE, Rafael Franqueza e o misterio, A

3196 L 869.9-3 VIEIRA, Alice Lúa non está á venda, A

3274 L 869.9-3 VALLE-INCLAN, Xaquín del Historias da cidade do deserto

3276 L 869.9-3 MAGALHAES, Ana M. Unha aventura na escola

ALÇADA, Isabel

3277 L 869.9-3 LOPEZ RODRIGUEZ, Xavier Citación, A

3279 L 869.9-3 ATXAGA, Bernardo Dúas letters

3280 L 869.9-3 MAYORAL, Marina Querida amiga

3281 L 869.9-3 PEROZO RUIZ, Xosé A. Bailables

3282 L 869.9-3 FORCADELA, Manuel Sangue sobre a neve

3339 L 869.9-3 GONZALEZ-MILLAN, X. Silencio, parodia e subversión

3355 L 869.9-3 DIESTE, Rafael Dos arquivos do trasno

3356 L 869.9-3 DIESTE, Rafael Dos arquivos do trasno

3357 L 869.9-3 RISCO, Vicente e outros Antoloxía do conto galego. Sé-

(Ed.: Luis Alonso Girgado) culo XX

3358 L 869.9-3 RISCO, Vicente e outros Antoloxía do conto galego. Sé-

(Ed.: Luis Alonso Girgado) culo XX

3359 L 869.9-3 CABANA, Darío Xohán Galván en Saor

3360 L 869.9-3 CABANA, Darío Xohán Galván en Saor

3366 L 869.9-3 BORRAZAS, Xurxo Criminal

3367 L 869.9-3 PEREIRA, Luis Xosé Vida vexetal, A

3368 L 869.9-3 RIVEIRO LOUREIRO, Manoel Corpo canso

3369 L 869.9-3 CABANA, Darío Xohán Libro dos moradores

3370 L 869.9-3 AVILES DE TARAMANCOS, Antón Nova crónica das Indias

3413 L 869.9-3 HEINZE, Ursula Anaiansi

3423 L 869.9-3 SIERRA VELOSO, Xurxo Ollos do rei de copas, Os

3426 L 869.9-3 CASARES, Carlos Ilustrísima

(Ed.: Xosé Mº Moreno)

3434 L 869.9-3 NEIRA VILAS, Xosé Aqueles anos de Moncho

(Ed.: Xosé Manuel Enríquez)

3438 L 869.9-3 FOLE, Anxel Contos de lobos e outros rela-

(Ed.: Claudio Rodríguez Fer) tos

3497 L 869.9-3 TORO, Suso de Sombra cazadora

3498 L 869.9-3 TORO, Suso de Sombra cazadora, A

3499 L 869.9-3 MARTINEZ OCA, Xosé Manuel Náufragos en terra

3517 L 869.9-3 ALVAREZ BLAZQUEZ, Xosé María Enchen as augas

3541 L 869.9-3 JAUREGUIZAR Todo a cen

3542 L 869.9-3 MENDEZ, Xerardo Abrente é un desatino, O

3550 L 869.9-3 VALCARCEL, Xesús Manuel Capitán Lobo Negro, O

3551 L 869.9-3 MURADO, Miguel Anxo Ruido. Relatos de guerra

3577 L 869.9-3 PARDO BAZAN, Emilia Cuentos completos

(Ed.: Juan Paredes Núñez)

3578 L 869.9-3 PARDO BAZAN, Emilia Cuentos completos

(Ed.: Juan Paredes Núñez)

3579 L 869.9-3 PARDO BAZAN, Emilia Cuentos completos

(Ed.: Juan Paredes Núñez)

3580 L 869.9-3 PARDO BAZAN, Emilia Cuentos completos

(Ed.: Juan Paredes Núñez)

3587 L 869.9-3 OTERO PEDRAYO, Ramón Palmas del convento, Las. La

fiesta del conde Bernstein

3588 L 869.9-3 OTERO PEDRAYO, RamónAMON Adolescencia. La vocación de A-

drián de Silva

3641 L 869.9-3 RISCO, Vicente e outros Antoloxía do conto galego. Sé-

(Ed.: Luis Alonso Girgado) culo XX

3648 L 869.9-3 FERREIRO, Celso Emilio Soño sulagado, O

(Ed.: Ramón Nicolás)

3650 L 869.9-3 BLANCO AMOR, Eduardo Esmorga, A

(Ed.: Manuel Forcadela)

3651 L 869.9-3 PEREZ SANCHEZ, Manuel Antonio De catro a catro

(Ed.: Carlos L. Bernárdez)

3657 L 869.9-3 LAMA, Xavier Moradores da nada, Os

3661 L 869.9-3 MENDEZ FERRIN, Xosé Luis Retorno a Tagen Ata

3662 L 869.9-3 LOURENZO GONZALEZ, Manuel Arqueofaxia

3663 L 869.9-3 CASTELAO, Alfonso R. Retrincos. Un ollo de vidro

3667 L 869.9-3 DIESTE, Rafael Franqueza e o misterio, A

3668 L 869.9-3 BERNARDEZ VILAR, Xoan Big-Bang

3670 L 869.9-3 MALVAR, Aníbal C. Home que xaceu aquí, Un

3673 L 869.9-3 VARIOS Contos da xustiza

3677 L 869.9-3 MARIÑO FERRO, Xosé Ramón Aparicións e Santa Compaña

3678 L 869.9-3 MARIÑO FERRO, Xosé Ramón Lobos, lobas e lobishomes

3681 L 869.9-3 FERNANDEZ PAZ, Agustín Amor dos quince anos, Marilyn

3682 L 869.9-3 ALEIXANDRE, Marilar Expedición do Pacífico, A

3684 L 869.9-3 MALVAR, Aníbal C. Unha noite con Carla

3685 L 869.9-3 RIVAS, Manuel Que me queres, amor?

3713 L 869.9-3 NEIRA VILAS, Xosé Memorias dun neno labrego

3716 L 869.9-3 GONZALEZ REBOREDO, X. M. Lendas galegas de tradición o-

ral


3717 L 869.9-3 MAYORAL, Marina Querida amiga

3722 L 869.9-3 FREIXEIRO MATO, Xosé R. (Ed.) Antoloxía da prosa literaria

medieval

3772 L 869.9-3 FERNANDEZ MARCOS, Lois Galaxia lonxana

3773 L 869.9-3 LOURENZO GONZALEZ, Manuel Arqueofaxia

3783 L 869.9-3 ALCALA, Xavier e outros Contos da ruta

3784 L 869.9-3 FAUSTO, Méndez & Malvar No nome da amada morta

3786 L 869.9-3 CABANILLAS, Ramón Da terra asoballada

(Ed.: Xosé M. Millán Otero)

3790 L 869.9-3 LOPEZ FERREIRO, Antonio Castelo de Pambre, O

(Ed.: Manuela Alvarez Lozano)

3791 L 869.9-3 LAMAS CARVAJAL, Valentín Obra literaria e xornalística.

(Ed.: Pilar García Negro e outros) Antoloxía

3792 L 869.9-3 BABARRO, Xoan Vacacións máxicas de John Li-

FERNANDEZ, Ana María berty, As

3808 L 869.9-3 VARIOS Concurso municipal de contos e

narracións curtas inf. e x.,IIº

3813 L 869.9-3 VILLAR JANEIRO, Helena Enterro da galiña de Domitila

Rois, O

3814 L 869.9-3 LOURENZO GONZALEZ, Manuel Da esfinxe3817 L 869.9-3 PARRILLA, José Antonio Nueve coruñeses de hoy

3853 L 869.9-3 VILLAR PONTE, Antón Evanxeos da risa absoluta, Os

INSUA, Emilio Xosé (Ed.)

3856 L 869.9-3 OTERO PEDRAYO, Ramón Mesón dos ermos, O

FERNANDEZ, Carme (Ed.)

3857 L 869.9-3 RISCO, Vicente Prosa escollida

MILLAN OTERO, X. M. (Ed.)

3870 L 869.9-3 TUSON, Jesús Mal de linguas

3886 L 869.9-3 CARBALLUDE, Pepe Talismán dos druidas, O

3888 L 869.9-3 CASALDERREY, Fina Prohibido casar papá!

3889 L 869.9-3 VIEIRA, Alice Bloque 122, 2º esquerda

3891 L 869.9-3 LOPEZ RODRIGUEZ, Xavier Citación, A

3892 L 869.9-3 PEDROLO, Manuel de Traxecto final

3893 L 869.9-3 ALEIXANDRE, Marilar Rescate do Peneireiro, O

(Il.: Fran Jaraba)

3894 L 869.9-3 FRASIE, Cristina Isilda, a portuguesa

3895 L 869.9-3 CASARES, Carlos Deus sentado nun sillón azul

3897 L 869.9-3 LORENZO TOME, Xavier Paxaro que canta un nome, O

3902 L 869.9-3 RODRIGUEZ LOPEZ, Manuel Viaxes con Anxel Fole

3903 L 869.9-3 FOLE, Anxel Terra brava

3904 L 869.9-3 OTERO PEDRAYO, Ramón Señorito da Reboraina, O

(Ed.: Xosé Manuel Salgado)

3908 L 869.9-3 VILA SEXTO, Carlos Gárgola

3909 L 869.9-3 TORO, Suso de Parado na tormenta

3911 L 869.9-3 MORENO, María Victoria Anagnórise

3914 L 869.9-3 FOLE, Anxel Contos da néboa

3915 L 869.9-3 FOLE, Anxel Lus do candil, A

3916 L 869.9-3 FOLE, Anxel Historias que ninguén cre

3918 L 869.9-3 FOLE, Anxel Contos de lobos e outros rela-

(Ed.: Cladio Rodríguez Fer) tos

3919 L 869.9-3 FERNANDEZ PAZ, Agustín Amor dos quince anos, Marilyn

3925 L 869.9-3 CASAS, Víctor Escritos políticos

(Intr.: Alberto Romasanta)

3930 L 869.9-3 CUNQUEIRO, Alvaro Tesouros novos e Vellos

3934 L 869.9-3 FOLE, Anxel Cartafolio galego

3959 L 869.9-3 QUEIPO, Xavier Ringside

3960 L 869.9-3 ARAUXO, Emilio Tempos serodios

3961 L 869.9-3 COUCEIRO, Mario Primeira fase e outras narra-

cións, A

3964 L 869.9-3 VARIOS Contos de sempre I

3965 L 869.9-3 VARIOS Contos de sempre I

3966 L 869.9-3 VARIOS Contos de sempre I

3967 L 869.9-3 VARIOS Contos de sempre I

3968 L 869.9-3 VARIOS Contos de sempre I

3969 L 869.9-3 VARIOS Contos de sempre I

3970 L 869.9-3 VARIOS Contos de sempre I

3971 L 869.9-3 VARIOS Contos de sempre I

3972 L 869.9-3 VARIOS Contos de sempre I

3973 L 869.9-3 VARIOS Contos de sempre II

3974 L 869.9-3 VARIOS Contos de sempre II

3975 L 869.9-3 VARIOS Contos de sempre II

3976 L 869.9-3 VARIOS Contos de sempre II

3977 L 869.9-3 VARIOS Contos de sempre II

3979 L 869.9-3 LUEIRO REY,Manuel Manso

3980 L 869.9-3 FERNANDEZ FERREIRO, Xosé Medo nas mans, Co

3981 L 869.9-3 NAVAZA, Gonzalo Erros e Tánatos

3982 L 869.9-3 FERNANDEZ PAZ, Agustín Centro do labirinto, O

3983 L 869.9-3 CARVALHO CALERO, Ricardo Scórpio

3986 L 869.9-3 CASTELAO Sempre en Galiza. Antoloxía

REI ROMEU, Manuel (Ed.)

3987 L 869.9-3 VILAR ALVAREZ, Manuel (Ed.) Teóricos da arte. Antoloxía

3991 L 869.9-3 SANMARTIN REI, Goretti (Ed.) Prosa didáctica(1916-1936). An-

toloxía

4050 L 869.9-3 FOLE, Anxel Cartafolio galego4051 L 869.9-3 FRANCO, Xavier Eventuais

4052 L 869.9-3 LOPEZ LOPEZ, Xabier Biff, bang, pow!

4057 L 869.9-3 VAL, Marga do Prognóstico da Lúa, O

4058 L 869.9-3 VARIOS Cóntame un conto

4060 L 869.9-3 MENDEZ FERRIN, X. L. Percival en su bosque

4061 L 869.9-3 LOBO ANTUNES, António Sonetos a Cristo

4062 L 869.9-3 CARDOSO PIRES, José Celeste y Lálinha

4063 L 869.9-3 MERINO, José María Cuentos

4085 L 869.9-3 TORO, Suso de Conta saldada

4200 L 869.9-3 FERNANDEZ PAZ, Agustín Cartas de inverno

4202 L 869.9-3 CUNQUEIRO, Alvaro Narrativa curta. Antoloxía

(Ed.: Mª Xesús Nogueira)

4203 L 869.9-3 FOLE, Anxel Antoloxía

(Ed.: Manuel M. A. Gómez Sánchez)

4209 L 869.9-3 ANGUEIRA, Anxo Bágoas de facer illas

4210 L 869.9-3 BERNARDEZ VILAR, Xoán Home de Vilameán, Un

4211 L 869.9-3 NAVAZA, Gonzalo Erros e Tánatos

4212 L 869.9-3 FERNANDEZ FERREIRO, Xosé Co medo nas mans

4213 L 869.9-3 LOURENZO GONZALEZ, M. Noites de papel

4252 L 869.9-3 CASALDERREY, Fina Mutacións xenéticas

4254 L 869.9-3 RIVEIRO LOUREIRO, Manoel Caladamente

4257 L 869.9-3 FERNANDEZ FERREIRO, Xosé Minotauro, O

4258 L 869.9-3 BARANGA, Anxo L. Pequeno favor e outras histo-

J.A.M. rias de humor perverso, Un

4259 L 869.9-3 TORO, Xelis de Non hai misericordia

4307 L 869.9-3 CARIDE OGANDO, Ramón Sarou

4308 L 869.9-3 PENA, Xosé Ramón Era de Acuario, A

4321 L 869.9-3 AMOR MEILAN, Manuel P. Baixo do alpendre e outros re-

latos

4322 L 869.9-3 LOIS VAZQUEZ, Manuel Alira de Elfe, A Reina Loba eoutros relatos

4334 L 869.9-3 DOCAMPO, Xavier P. Habanero, O.

ROMANI, Ana Marmelada de amoras.

4335 L 869.9-3 MOREDA RODRIGUEZ, Eva Breogán de Isamonde o Cabalei-

ro da Gaibota.

4345 L 869.9-3 DE TORO, Suso Calzados Lola

4346 L 869.9-3 CARBALLUDE, Pepe Maldito D.N.I!

4350 L 869.9-3 CAMBA SANMARTIN, Xavier Nova narrativa,A-Antoloxía

4379 L 869.9-3 CASALDERREY, Fina Asústate,Merche!

4387 L 869.9-3 CARBALLUDE, Pepe Maldito D.N.I.!

4388 L 869.9-3 CASALDERREY, Fina Prohibido casar,papá!

4389 L 869.9-3 FERNANDEZ PAZ, Agustín Flores radiactivas,As

4390 L 869.9-3 MONTEAGUDO, Henrique Son das ondas,O

4391 L 869.9-3 Varios autores Antoloxía do conto galego.

Século XX

4393 L 869.9-3 MAYORAL, Marina Tristes armas

4394 L 869.9-3 MORENO, María Victoria Leonardo e os fontaneiros

4395 L 869.9-3 BOULLOSA, Palmira G. Brandón,fillo de Ferreol

4396 L 869.9-3 HEINZE, Ursula Quérote

4397 L 869.9-3 CASALDERREY, Fina Dúas bágoas por Máquina

4398 L 869.9-3 FOLE, Anxel Cartafolio Galego

4400 L 869.9-3 FERNANDEZ PAZ, Agustín Amor dos quince anos,Marilyn

4401 L 869.9-3 FERNANDEZ PAZ, Agustín Amor dos quince anos,Marilyn

4402 L 869.9-3 DE TORO, Suso Cazadora sombra, A

4404 L 869.9-3 PENA, Xosé Ramón Xograres do mar de Vigo

4406 L 869.9-3 BABARRO, X. Vacacións máxicas de John Li-

FERNANDEZ, Ana Mª. berty, As

4407 L 869.9-3 VARA, Mariano Dereitos torcidos, Os

4408 L 869.9-3 VARA, Mariano Dereitos torcidos, Os

4410 L 869.9-3 CASARES, Carlos Deus sentado nun sillón azul

4411 L 869.9-3 FERNANDEZ PAZ, Agustín Flores radiactivas, As

4412 L 869.9-3 FRIAS CONDE, Xavier Luva máxica, A

4413 L 869.9-3 FOLE, Anxel Pauto do demo

4414 L 869.9-3 CASALDERREY, Fina Prohibido casar,papa!

4416 L 869.9-3 CASARES, Carlos Vida de Anxel Fole, A

4417 L 869.9-3 BABARRO, X. Vacacións máxicas de John Li-

FERNANDEZ, Ana Mª. berty, As

4419 L 869.9-3 FERNANDEZ PAZ, Agustín Cartas de Inverno

4420 L 869.9-3 MORENO, María Victoria Leonardo e os fontaneiros

4421 L 869.9-3 GARCIA VILARIÑO, Andrés Segredo do novicio, O

4422 L 869.9-3 CABANA, Darío Xohán Viaxes do principe azul, As

4423 L 869.9-3 FERNANDEZ PAZ, Agustín Contos por palabras

4424 L 869.9-3 FERNANDEZ PAZ, Agustín Contos por palabras

4435 L 869.9-3 CASARES, Carlos Ilustrísima

4449 L 869.9-3 TORO, Suso de Sombra cazadora, A

4450 L 869.9-3 TORO, Suso de Sombra cazadora, A.

4457 L 869.9-3 MARTINEZ OCA, X. M. Ano e un día, Un

4458 L 869.9-3 MARTINEZ OCA, X. M. Ano e un día, Un

4459 L 869.9-3 VARIOS Contos do Valadouro

4462 L 869.9-3 COELHO, Paulo Alquimista, O

4472 L 869.9-3 VAZQUEZ, Efrén Trasno mixiricas, O.

4473 L 869.9-3 VAZQUEZ FREIRE, Miguel Malvada María Xosé, A.

4474 L 869.9-3 YUCA Longa viaxe, A.

4475 L 869.9-3 CASTELAO, Alfonso R. Vellos non deben de namorarse,

Os.

4479 L 869.9-3 CASTELAO, Alfonso R. Dous de sempre, Os.4480 L 869.9-3 MARIÑO FERRO, Xosé Ramón Lobos, lobas e lobishomes

4481 L 869.9-3 CANOSA BLANCO, María Pedra de seixo, A.

4482 L 869.9-3 CARBALLUDE, Pepe Maldito D.N.I.!

4483 L 869.9-3 JAUREGUIZAR Todo a cen

4484 L 869.9-3 DUARTE MANGAS, Francisco Xeografía do medo

4485 L 869.9-3 ALEIXANDRE, Marilar Compañía clandestina de contra-

publicidade, A.

4486 L 869.9-3 CASALDERREY, Fina Mutacións xenéticas

4487 L 869.9-3 MAGALHAES, Álvaro Rei lagarto, O.

4489 L 869.9-3 TORO, Suso de Círculo

4490 L 869.9-3 JAUREGUIZAR Rutina corsaria, A.

4491 L 869.9-3 MIRANDA, Xosé Morning star

4498 L 869.9-3 DIESTE, Rafael Arquivos do trasno, Dos.

4499 L 869.9-3 MURADO, Miguel Anxo Mércores de cinza

4503 L 869.9-3 VARIOS Antoloxía da narrativa actual I

4506 L 869.9-3 CASALDERREY, Fina Ás de mosca para Anxo

4507 L 869.9-3 VALCARCEL, Xesús Manuel Grandes carballeiras, As.

4508 L 869.9-3 CALVO, Tucho Telúrico

4512 L 869.9-3 TORO, Suso de Conta saldada

4514 L 869.9-3 RIVAS, Manuel Lapis do carpinteiro, O.

4515 L 869.9-3 MELLA, Carlos Luces de Fisterra. Esperpento

xacobeo


4516 L 869.9-3 RIVEIRO COELLO, Antón Parque central e outros relatos

4518 L 869.9-3 TORO, Suso de Sombra cazadora, A

4519 L 869.9-3 RIVEIRO COELLO, Antón Historia de Chicho Antela, A.

4522 L 869.9-3 CASTRO, Antón Vida e morte das baleas

4535 L 869.9-3 VARIOS Circo da medianoite, O

4625 L 869.9-3 MENDEZ FERRIN, X. L. Antón e os inocentes

4626 L 869.9-3 QUEIPO, Xavier Malaria sentimental

4627 L 869.9-3 ALVAREZ CACCAMO, Alfonso Contos mamíferos

4628 L 869.9-3 MENDEZ FERRIN, X. L. No ventre do silencio

4629 L 869.9-3 NEIRA VILAS, Xose Home de pau, O

4630 L 869.9-3 TORO, Suso de Círculo

4631 L 869.9-3 PEROZO, Xose Antonio Camiño de Fantasía

4632 L 869.9-3 MOSTEIRO, Carlos Día que Miguel Induráin pasou

por Goderande, O

4633 L 869.9-3 MAGALHAES, Alvaro Rei Lagarto, O

4634 L 869.9-3 CASALDERREY, Fina Mutacións xenéticas

4635 L 869.9-3 JAUREGUIZAR Rutina corsaria, A

4636 L 869.9-3 MIRANDA, Xose Morning Star

4663 L 869.9-3 ALEIXANDRE, Marilar Banda sen futuro, A

4664 L 869.9-3 IGLESIAS, Bieito Noite das cabras do aire, A

4665 L 869.9-3 MONLLOR, Cecilia Orquestra da fin do mundo, A

4666 L 869.9-3 LOPEZ NARVAEZ, Concha Arbores dos paxaros sen voo, A

4667 L 869.9-3 AMO, Montserrat del Montes, paxaros e amigos

4668 L 869.9-3 OLAIZOLA, Jose Luis Lenda de Boni Martín, A

4669 L 869.9-3 MOLINA LLORENTE, Pilar Nadal. O regreso de Uxía Mestre

4676 L 869.9-3 CUEVILLAS, Florentino L. Prosas Galegas

4682 L 869.9-3 FERNANDEZ PAZ, Agustin Amor de quince anos, Marilyn

4683 L 869.9-3 FERNANDEZ PAZ, Agustin Amor de quince anos, Marilyn

4684 L 869.9-3 FERNANDEZ PAZ, Agustin Contos por palabras

4685 L 869.9-3 GARCIA YAÑEZ, Maria Moncho e Dríar

4686 L 869.9-3 TORO, Suso de Sombra cazadora, A

4687 L 869.9-3 CASALDERREY, Fina Asústate, Merche!

4688 L 869.9-3 FERNANDEZ PAZ, Agustin Cartas de invierno

4689 L 869.9-3 MAYORAL, Marina Tristes armas

4690 L 869.9-3 FARIAS, Juan Nenos numerados, Os

4691 L 869.9-3 FARIAS, Juan Nenos numerados, Os

4692 L 869.9-3 FARIAS, Juan Nenos numerados, Os

4693 L 869.9-3 CASALDERREY, Fina Sobrevives?

4698 L 869.9-3 MOTA, Antonio Pedro Alecrim

4711 L 869.9-3 ALONSO, Fran (Coord.) Mini relatos

4781 L 869.9-3 ALONSO, Syra Diarios

4782 L 869.9-3 ALONSO, Syra Diarios

4800 L 869.9-3 FERNANDEZ FERREIRO, Xosé Corrupción e morte de Brigitte

Bardot


4801 L 869.9-3 ALVAREZ BLAZQUEZ, Darío Fracaso de Clayton, O

4802 L 869.9-3 SALGUEIRO, marcelino Escrutador, O

4807 L 869.9-3 CAVEIRO, Laura Polas inmensas e alleas fortu-

nas


4808 L 869.9-3 FERREIRO, Celso Emilio Fronteira infinda, A

4809 L 869.9-3 ALVAREZ CACCAMO, Alfonso Peito de vimbio

4811 L 869.9-3 REIGOSA, Carlos G. Homes de tras da corda

4812 L 869.9-3 FONTE, Ramiro Aves de paso

4813 L 869.9-3 PEXEGUEIRO, Alfonso Desatinos dun maldito

4814 L 869.9-3 REIGOSA, Carlos G. Outros disàros de Billy, Os

4815 L 869.9-3 PENA, Xosé Ramón Paixóns privadas

4816 L 869.9-3 MARTIN, Paco Dende a muralla

4817 L 869.9-3 VIALE MOUTINHO, José Camiñando sobre as augas

4818 L 869.9-3 VIALE MOUTINHO, José Camiñando sobre as augas

4819 L 869.9-3 VAZQUEZ FREIRE, Miguel Galería de esquecidos de Feli-

ciano Lobelos

4820 L 869.9-3 VAZQUEZ FREIRE, Miguel Galería de esquecidos de Feli-

ciano Lobelos

4821 L 869.9-3 TORO, Suso de Caixón desastre

4822 L 869.9-3 TORO, Suso de Caixón desastre

4835 L 869.9-3 MENDEZ FERRIN, X. L. Bretaña, Esmeraldina

4836 L 869.9-3 MENDEZ FERRIN, X. L. Bretaña, Esmeraldina

4847 L 869.9-3 FERNANDEZ FERREIRO, Xosé Cidade das chuvias, A

4848 L 869.9-3 FORCADELA, Manuel Paisaxe con muller e barco

4849 L 869.9-3 CARIDE OGANDO, Ramón Lumefrío

4850 L 869.9-3 VALCARCEL, Xesús Matar o tempo

4851 L 869.9-3 CARIDE OGANDO, Ramón Soños eléctricos

4852 L 869.9-3 CONDE, Alfredo Casa de Adara, A

4853 L 869.9-3 MONCADA, Jesús Camiño de sirga

4854 L 869.9-3 CRUZ, Bento da Lobo guerrilleiro, O

4855 L 869.9-3 ALONSO, Fran Narradores de cine

4856 L 869.9-3 ALCALA, Xavier Caderno de viaxe

4857 L 869.9-3 ALCALA, Xavier Caderno de viaxe

4858 L 869.9-3 QUEIZAN, Mª Xosé Evidencias

4859 L 869.9-3 CERMEÑO, Xosé Ciencia de facer as camas

4861 L 869.9-3 FERNANDEZ NAVAL, F. X. Tempo de crepúsculo

4864 L 869.9-3 MENDEZ FERRIN, X. L. Elipsis e outras sombras

4869 L 869.9-3 CID CABIDO, Xosé Panificadora

4870 L 869.9-3 ANGUEIRA, Anxo Bágoas de facer illas

4871 L 869.9-3 RISCO, Antón Hipogrifo

4877 L 869.9-3 LOURENZO GONZALEZ, M. Noites de papel

4878 L 869.9-3 LOURENZO GONZALEZ, M. Arqueofaxia

4880 L 869.9-3 ALVAREZ CACCAMO, Alfonso Catapulta

4881 L 869.9-3 RUIBAL, Euloxio R. De corpo enteiro

4882 L 869.9-3 FERNANDEZ FERREIRO, Xosé Morrer en Catrelo do Miño

4883 L 869.9-3 MIRANDA, Xosé Demo á orella, O

4885 L 869.9-3 CID CABIDO, Xosé Camiño de Middelharnis, O

4886 L 869.9-3 BERNARDEZ VILAR, Xosé Home de Vilameán, Un

4887 L 869.9-3 BERNARDEZ VILAR, Xosé Home de Vilameán, Un

4888 L 869.9-3 BERNARDEZ VILAR, Xosé Home de Vilameán, Un

4889 L 869.9-3 BERNARDEZ VILAR, Xosé Home de Vilameán, Un

4890 L 869.9-3 MIRANDA Xosé Morning Star

4891 L 869.9-3 MIRANDA Xosé Morning Star

4892 L 869.9-3 MIRANDA Xosé Morning Star

4893 L 869.9-3 CAMPO, Marica Confusión e morte de María Bal-

teira


4894 L 869.9-3 CAMPO, Marica Confusión e morte de María Bal-

teira


4895 L 869.9-3 CAMPO, Marica Confusión e morte de María Bal-

teira


4896 L 869.9-3 TORO, Suso de Non volvas

4897 L 869.9-3 REI NUÑEZ, Luís Expediente Artieda

4898 L 869.9-3 FERNANDEZ PAZ, Agustín Aire negro

4899 L 869.9-3 DOCAMPO, Xabier, P. Cando petan na porta pola noite

4902 L 869.9-3 PEREIRA, Lois Xosé Horas de cartón, As

4903 L 869.9-3 PEREIRA, Lois Xosé Horas de cartón, As

4904 L 869.9-3 GONSAR, Camilo Desfeita

4905 L 869.9-3 REIGOSA, Carlos G. Pucharcas da lembranza, As

4906 L 869.9-3 TORO, Xelís de Saltimbanquis no paraíso, Os

4913 L 869.9-3 REIGOSA, Carlos G. Misterio do barco perdido, O

4914 L 869.9-3 ALCALÁ, Xavier Alén da desventura

4915 L 869.9-3 CANEIRO, Xosé Carlos Séculos da lúa, Os

4916 L 869.9-3 VIDAL, Francisco A. Cuarto dos ausentes, O

4917 L 869.9-3 FERNÁNDEZ PAZ, Agustín Flores radiactivas, As

4927 L 869.9-3 LEMA, Rafael Capitán Araña

4928 L 869.9-3 PEREIRO, Paulino Calidoscopio

4929 L 869.9-3 SÁEZ CAZALLAS, Cristina Moko

4930 L 869.9-3 BARREIRO LIZ, Xabier A. Cova dos mouros, A

4931 L 869.9-3 POCIÑA, Andrés Quince mulleres, quince momentos

4932 L 869.9-3 TIAVEA, Tuiavii de Papalagui, Os

4933 L 869.9-3 Rivas, Manuel Man dos paíños, A

4934 L 869.9-3 TIAVEA, Tuiavii de Papalagui, Os

4937 L 869.9-3 VÁZQUEZ, Dora Troleiro e outrois contos, O

4938 L 869.9-3 MURGUÍA, Manuel Dende o ceo

4961 L 869.9-3 HERMIDA GARCÍA, Modesto Narrativa galega

Tempo do rexurdimento

4965 L 869.9-3 FARIAS, Juan Ismael, que foi mariñeiro

4967 OT 869.9-3 EXPÓSITO VALLE, Ana Vémonos en Kosovo!

4971 L 869.9-3 FERNÁNDEZ, Ana M. Contos do reino de Mamoranguá

BABARRO, Xoán

4994 L 869.9-3 FERNÁNDEZ PAZ, Agustín Cos pés no aire

4997 L 869.9-3 TORO, Suso de Círculo

Da materia dos soños

5000 L 869.9-3 ALONSO, Syra Diarios

5001 L 869.9-3 FERNÁNDEZ CAÍNZOS, Xosé Espidos pés do destino, Os

Carlos


5021 L 869.9-3 PEROZO, Xosé Antonio Segredo de Cibrán e outros contos, O

5029 L 869.9-3 CASTELO BRANCO, Camilo Amor de perdición

5030 L 869.9-3 CASTELO BRANCO, Camilo Amor de perdición

5034 L 869.9-3 HERRERA, Francisca Néveda

5035 L 869.9-3 HERRERA, Francisca Néveda

5042 L 869.9-3 GONSAR, Camilo Cara a Times Square

5043 L 869.9-3 GONSAR, Camilo Cara a Times Square

5056 L 869.9-3 RIVAS, Manuel Todo ben

Travesía e disfrace de Marcos Andrade

5062 L 869.9-3 VALENZUELA, Ramón de Non agardei por ninguén

5066 L 869.9-3 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Xesús Cruz de salgueiro, A

5083 L 869.9-3 PEREIRO, Paulino Calidoscopio

5096 L 869.9-3 VIEIRA, Alice Caderno de agosto

5097 L 869.9-3 CANEIRO, Xosé Carlos Rosa de Borges, A

5108 L 869.9-3 CASADO, Xoán-Manuel Brasileiros, Os

5109 L 869.9-3 CASADO, Xoán-Manuel Brasileiros, Os

5131 L 869.9-3 MURGUÍA, Manuel Dende o ceo

5132 L 869.9-3 MURGUÍA, Manuel Dende o ceo

5133 L 869.9-3 MURGUÍA, Manuel Dende o ceo

5158 L 869.9-3 DOBAO, X. Antón L. Tempo entre murallas, O

5163 L 869.9-3 LÓPEZ VALCÁRCEL, Xulio Campo de Marte

5167 OT 869.9-3 MARTÍNEZ PEREIRO, Xosé Luis Irmás bastardas da ciencia, As

5168 L 869.9-3 ARAGUAS, Vicente Agora xa foi
Compartir con tus amigos:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad