Ies xose neira vilas 21/06/2006 N. Rex. Ti. Cdu autor/Director/Artista/Compositor TítuloDescargar 2.5 Mb.
Página14/21
Fecha de conversión20.03.2018
Tamaño2.5 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

1397 L 869.9-1 CURROS ENRIQUEZ, Manuel Aires da miña terra

(Ed.: Benito Varela Jácome)

1399 L 869.9-1 MENDEZ FERRIN, Xosé Luis Con pólvora e magnolias

(Ed.: C. Blanco e C. Rguez. Fer)

1405 L 869.9-1 ALVAREZ LIMESES, Gerardo Antre dous séculos. Versos ga-

legos

1438 L 869.9-1 NORIEGA VARELA, Antonio Poesía(Ed.: Francisco Fdez. del Riego)

1439 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Poesías

(Ed.: Luciano Rodríguez Gómez)

1506 L 869.9-1 FONTE, Ramiro Adeus norte

1507 L 869.9-1 LUCAS, Joaquín Benito de Dolor a solas

1508 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Antoloxía poética

1555 L 869.9-1 PEREZ CREUS, Juan Derradeiras pombas do serán, As

1556 L 869.9-1 PEREZ CREUS, Juan Derradeiras pombas do serán, As

1573 L 869.9-1 DIAZ CASTRO, Xosé María Nimbos

1739 L 869.9-1 VALCARCEL, Xulio L. Solaina de ausencia

1755 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxio Antoloxía poética

2231 L 869.9-1 MATO FONDO, Miguel Poesía contemporánea a partir

de 1975, A. Antoloxía

2232 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Longa noite de pedra

2565 L 869.9-1 CAMPO DOMINGUEZ, Maria Pilar Tras as portas do rostro

2635 L 869.9-1 AVILES DE TARAMANCOS, Anton Obra poética, Antoloxía

2727 L 869.9-1 SEOANE, Luis Fardel de eisilado. Na brétema

(Ed.: B. Eiroa e C. Moure) Sant-Iago

2735 L 869.9-1 CABANA, Darío Xohán Patria do mar

2747 L 869.9-1 SEOANE, Luis Cicatrices, As. A maior abonda-

(Ed.: B. Eiroa e C. Moure) mento

2748 L 869.9-1 SEOANE, Luis Fardel de eisilado. Na brétema

(Ed.: B. Eiroa e C. Moure) Sant-Iago

2750 L 869.9-1 SEOANE, Luis Obra poética

2785 L 869.9-1 VALCARCEL, Xulio L. Solaina da ausencia

2786 L 869.9-1 SALINAS PORTUGAL, Francisco Habitantes da culpa

2787 L 869.9-1 LOPEZ CASANOVA, Arcadio Mesteres

2788 L 869.9-1 REI NUÑEZ, Luis Ronda invisible, A

2789 L 869.9-1 SANCHEZ IGLESIAS, Cesareo Mar do fin da terra

2796 L 869.9-1 PONDAL, Eduardo Queixumes dos pinos

2797 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Cantares gallegos

2798 L 869.9-1 CURROS ENRIQUEZ, Manuel Aires da miña terra

2799 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Cantares gallegos

2800 L 869.9-1 CURROS ENRIQUEZ, Manuel Aires da miña terra

2801 L 869.9-1 PONDAL, Eduardo Queixumes dos pinos

2804 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía Follas novas

2805 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Follas novas

2928 L 869.9-1 PINHEIRO TORRES, Alexandre Antología da poesía trovadores-

ca galego-portuguesa

3062 L 869.9-1 COTARELO VALLEDOR, Armando Cancioneiro da agulla

3155 L 869.9-1 DIESTE, Rafael Fragua íntima

(Ed.: Arturo Casas)

3183 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Follas novas

(Ed.: Monteagudo e D. Vilavedra)

3197 L 869.9-1 VARIOS Antoloxía de poesía obscena dos

trobadores galego-portugueses

3316 L 869.9-1 ALFONXO X, El Sabio. Cantigas de Santa María ( cant

METTMANN, W. 1 a 100 ) I.

3317 L 869.9-1 ALFONXO X, El Sabio. Cantigas de Santa María ( cant

METTMANN, W. 101 a 260 ) II.

3318 L 869.9-1 ALFONXO X, El Sabio. Cantigas de Santa María ( cant

METTMANN, W. 261 a 427 ) III.

3345 L 869.9-1 RODRIGUEZ FER, Claudio Poesía galega

3432 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Cantares gallegos

(Ed.: Xavier Rodríguez Baixeras)

3433 L 869.9-1 PIMENTEL, Luis Poesía galega

(Ed.: Ramiro Fonte)

3435 L 869.9-1 PONDAL, Eduardo Poesía

(Ed.: Manuel Forcadela)

3436 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Antoloxía

(Ed.: Antonio García Teixeiro)

3437 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Onde o mundo se chama Celanova

(Ed.: Xosé Mª Alvarez Cáccamo)

3442 L 869.9-1 PEREZ CREUS, Juan Derradeiras pombas do serán, As

3591 L 869.9-1 PONDAL, Eduardo Eoas, Os

3666 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Follas novas

(Ed.: Xosé Luis Bouzas Millán)

3683 L 869.9-1 FERREIRO, Manuel (Ed.) Cantigas de amigo (Antoloxía)

PEREIRO, Carlos (Ed.)

3719 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Follas novas

(Ed.: Xosé Luis Bouzas Millán)

3720 L 869.9-1 FERREIRO, M. e PEREIRO, C. (Ed.) Cantigas de amigo (Antoloxía)

3721 L 869.9-1 FERREIRO, M. e PEREIRO, C. (Ed.) Cantigas de escarnho e maldizer

3728 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Cantares gallegos

(Ed.: María Pilar García Negro)

3787 L 869.9-1 LUGRIS FREIRE, M. e outros Poesía. Antoloxía

(Ed.: Freixeiro Mato y Pillado M.)

3788 L 869.9-1 PONDAL, Eduardo Queixumes dos pinos

(Ed.: Miguel Mato Fondo)

3789 L 869.9-1 CURROS ENRIQUEZ, Manuel Aires da miña terra

(Ed.: Pedro Dono López)

3816 L 869.9-1 VARIOS Espidos os teus ollos. Premios

do XXII certame literario

3825 L 869.9-1 VARIOS Miñas mans cautivas hai un

tempo, As.

3832 L 869.9-1 SCHUBARTH, Dorothe Escolma de cantigas do cancio-

SANTAMARINA, Antón neiro popular galego

3849 L 869.9-1 VARIOS Miñas mans cautivas hai un

tempo, As.

3850 L 869.9-1 ALFONSO X Cantigas de Santa María

(Ed.: M. Ferreiro e C. Paulo)

3851 L 869.9-1 FERREIRO, Manuel (Ed.) Cantigas de amor

PEREIRO, Carlos Paulo M. (Ed.)

3910 L 869.9-1 FERNAN-VELLO, Miguel Anxo Certezas do clima, As

3984 L 869.9-1 FORCADELA, Manuel (Ed.) Poesía de Posguerra. Antoloxía

3988 L 869.9-1 BOUZA-BREY, Fermín Nao senlleira

(Ed.: Teresa López)

3989 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Poetas entre a tradición e a mo

(Ed.: Anxo Gómez Sánchez) dernidade

4036 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Soños na gaiola, Os

4289 L 869.9-1 BLANCO AMOR, Eduardo Antoloxía

Ed.: Xosé A. Leis Ferreira

4290 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Longa noite de pedra

Ed.: Anxos Sanmartín Rei

4291 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Antoloxía poética

Ed.: Carmen Blanco

4292 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Antoloxía poética

(Ed.: Camilo Gómez Torres)

4426 L 869.9-1 POZO GARZA, Luz Códice Calixtino

4436 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Soño sulagado, O.

4439 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Soño sulagado, O.

4440 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Soño sulagado, O.

4448 L 869.9-1 BLANCO AMOR, Eduardo. Obra en galego completa. Poesía

e teatro II.

4451 L 869.9-1 ANTONIO, Manuel De catro a catro e outros

poemas


4452 L 869.9-1 ANTONIO, Manuel Catro a catro, De.

4453 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Longa noite de pedra (bilingüe)

4454 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Longa noite de pedra (bilingüe)

4456 L 869.9-1 CASTELAO Obra completa

4467 L 869.9-1 GONZALEZ GARCES, Miguel Poesía gallega de postguerra

(1939-1975) vol.II

4502 L 869.9-1 VARIOS Poesía contemporánea a partir

de 1975, A.

4510 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Antoloxía poética

4536 L 869.9-1 AVILES DE TARAMANCOS, Antón Obra poética ( Antoloxía )

4598 L 869.9-1 PEREZ CREUS, Juan Derradeiras pombas do serán, As

4674 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, A. Escolma de Poesía

4677 L 869.9-1 OTERO CEBRAL, Xose Luis Oleiros, o paraíso descuberto

CASAL QUINTANS, Santiago

4797 L 869.9-1 FRANCO GRANDE, X. L. Herdo de memoria e tempo

4798 L 869.9-1 FRANCO GRANDE, X. L. Herdo de memoria e tempo

4799 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Poesía galega completa

4936 L 869.9-1 VILLAR JANEIRO, Helena Nas hedras da clepsidra

4962 L 869.9-1 RODRÍGUEZ FER, Claudio Poesía galega

Crítica e metodoloxía

5002 L 869.9-1 VILLAR JANEIRO, Helena Álbum de fotos

5010 L 869.9-1 BLANCO, Domingo Poesía popular en Galicia, A. 1745-1885

Recopilación, estudio e edición crítica.

Volume II

5011 L 869.9-1 BLANCO, Domingo Poesía popular en Galicia, A. 1745-1885

Recopilación, estudio e edición crítica.

Volume II

5036 L 869.9-1 NORIEGA VARELA, Antonio Poesía

5037 L 869.9-1 NORIEGA VARELA, Antonio Poesía

5038 L 869.9-1 SEOANE, Luís Cicatrices, As. A maior abondamento

Poesía completa, 2

5039 L 869.9-1 SEOANE, Luís Cicatrices, As. A maior abondamento

Poesía completa, 2

5040 L 869.9-1 SEOANE, Luís Fardel de eisiliado. Na brétema Sant-Iago

Poesía completa, 1

5041 L 869.9-1 SEOANE, Luís Fardel de eisiliado. Na brétema Sant-Iago

Poesía completa, 1

5044 L 869.9-1 CABANILLAS, Ramón Da terra asoballada

5045 L 869.9-1 CABANILLAS, Ramón Da terra asoballada

5046 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Onde o mundo se chama Celanova

5047 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Onde o mundo se chama Celanova

5048 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Poesías

5049 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Poesías

5057 L 869.9-1 CABANILLAS, Ramón Rosa de cen follas, A

5059 L 869.9-1 CABANILLAS, Ramón Vento mareiro

5060 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Terra cha

5061 L 869.9-1 PIMENTEL, Luis Poesía galega

5063 L 869.9-1 FRANCO GRANDE, Xosé Luís Entre o si e o non

5064 L 869.9-1 MÉNDEZ FERRÍN, Xosé Luís Fin dun canto, O

5065 L 869.9-1 MARIÑO, María Obra completa

5069 L 869.9-1 QUEIXAS ZAS, Mercedes Trobadores do Reino de Galiza, Os

Martín Códax, Mendiño, Xoán de Cangas

5071 L 869.9-1 QUEIXAS ZAS, Mercedes Trobadores do Reino de Galiza, Os

Martín Códax, Mendiño, Xoán de Cangas

5098 L 869.9-1 KRUCKENBERG, María do Carme Poemas sen resposta

5099 L 869.9-1 VILLAR JANEIRO, Helena Álbum de fotos

5100 L 869.9-1 ROMERO, Medos Ámome por min

5110 L 869.9-1 FONTE, Ramiro Pasa un segredo

5111 L 869.9-1 ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, Xosé Mª Poesía galega completa

5113 L 869.9-1 RODRÍGUEZ BAIXERAS, Xavier Anos de viaxe (Poesía 1981-1987)

5114 L 869.9-1 RODRÍGUEZ BAIXERAS, Xavier Anos de viaxe (Poesía 1981-1987)

5259 L 869.9-1 SEOANE, Xavier Don do horizonte

Obra poética (1976-1998)

5260 L 869.9-1 ÁLVAREZ CÁCCAMO, Xosé María Cadernos da ira, Os

5264 L 869.9-1 KRUCKENBERG, María do Carme Jazz espido

5272 L 869.9-1 VILLAR JANEIRO, Helena Nas hedras de Clepsidra

5273 L 869.9-1 HEINZE DE LORENZO, Ursula Credo

Gedichte / Poemas

5274 L 869.9-1 ALONSO MONTERO, Xesús (Edit.) Coroa literaria para Roberto Blanco Torres

Contra a súa morte

5275 L 869.9-1 ALONSO MONTERO, Xesús (Edit.) Coroa literaria para Roberto Blanco Torres

Contra a súa morte

5276 L 869.9-1 PEDREIRA LOMBARDÍA, Emma Diario bautismal dunha anarquista morta

5309 L 869.9-1 KRUCKENBERG, María do Carme Poemas sen resposta

5321 L 869.9-1 VARELA FERNÁNDEZ, Consuelo Verso a verso

5333 L 869.9-1 VARELA FERNÁNDEZ, Consuelo Verso a verso

A poesía sae das aulas

5341 L 869.9-1 PEXEGUEIRO, Alfonso Serán os cisnes que volven?

e De Seraogna a Desatinos

5381 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Cantares gallegos

5382 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Cantares gallegos

5383 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Cantares gallegos

5384 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Cantares gallegos

5464 L 869.9-1 FORCADELA, Manuel Morte do fadista

5502 L 869.9-1 DONO, Maite Mar vertical, O

5524 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Obra poética completa. I (1950-1979)

5525 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Obra poética completa. II (1981-2000)

5658 L 869.9-1 VARIOS AUTORES Antoloxía da lírica medieval

5659 L 869.9-1 VARIOS AUTORES Antoloxía da lírica medieval

5660 L 869.9-1 SARMIENTO, Martín Coloquio en mil duascentas coplas

galegas

5661 L 869.9-1 SARMIENTO, Martín Coloquio en mil duascentas coplasgalegas

5662 L 869.9-1 PINTOS, Xoán Manuel Gaita galega, A

5663 L 869.9-1 PINTOS, Xoán Manuel Gaita galega, A

5664 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Follas novas

5665 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Follas novas

5666 L 869.9-1 CURROS ENRÍQUEZ, Manuel Aires da miña terra

5667 L 869.9-1 CURROS ENRÍQUEZ, Manuel Aires da miña terra

5670 L 869.9-1 PONDAL, Eduardo Queixumes dos pinos

5671 L 869.9-1 PONDAL, Eduardo Queixumes dos pinos

5680 L 869.9-1 LEIRAS PULPEIRO, Manuel Cantares gallegos

5681 L 869.9-1 LEIRAS PULPEIRO, Manuel Cantares gallegos

5684 L 869.9-1 CABANILLAS, Ramón Da terra asoballada

5685 L 869.9-1 CABANILLAS, Ramón Da terra asoballada

5688 L 869.9-1 AMADO CARBALLO, Luís Proel. O galo

5689 L 869.9-1 AMADO CARBALLO, Luís Proel. O galo

5690 L 869.9-1 MANUEL ANTONIO De catro a catro

5691 L 869.9-1 MANUEL ANTONIO De catro a catro

5700 L 869.9-1 ACUÑA, Manuel Luís Fírgoas

5701 L 869.9-1 ACUÑA, Manuel Luís Fírgoas

5702 L 869.9-1 BOUZA BREI, Fermín Nao senlleira. Seitura

5703 L 869.9-1 BOUZA BREI, Fermín Nao senlleira. Seitura

5708 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

5709 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

5712 L 869.9-1 CUÑA NOVÁS, Manuel Fabulario novo

5713 L 869.9-1 CUÑA NOVÁS, Manuel Fabulario novo

5714 L 869.9-1 SEOANE, Luís Fardel de eisiliado. Pranto matricial

PAZ ANDRADE, Valentín

5715 L 869.9-1 SEOANE, Luís Fardel de eisiliado. Pranto matricial

PAZ ANDRADE, Valentín

5716 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Terra Chá

5717 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Terra Chá

5724 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

5725 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

5730 L 869.9-1 PIMENTEL, Luís Sombra do aire na herba

5731 L 869.9-1 PIMENTEL, Luís Sombra do aire na herba

5732 L 869.9-1 DÍAZ CASTRO, Xosé María Nimbos

5733 L 869.9-1 DÍAZ CASTRO, Xosé María Nimbos

5736 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Longa noite de pedra

5737 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Longa noite de pedra

5740 L 869.9-1 TOVAR, Antón Arredores

5741 L 869.9-1 TOVAR, Antón Arredores

5744 L 869.9-1 GRAÑA, Bernardino Profecía do mar

5745 L 869.9-1 GRAÑA, Bernardino Profecía do mar

5746 L 869.9-1 FRANCO GRANDE, Xosé Luís Entre o si e o non

5747 L 869.9-1 FRANCO GRANDE, Xosé Luís Entre o si e o non

5748 L 869.9-1 GARCÍA-BODAÑO, Salvador Ao pé de cada hora

5749 L 869.9-1 GARCÍA-BODAÑO, Salvador Ao pé de cada hora

5760 L 869.9-1 ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, Xosé María Canle segredo

5761 L 869.9-1 ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, Xosé María Canle segredo

5762 L 869.9-1 LÓPEZ CASANOVA, Arcadio Mesteres

5763 L 869.9-1 LÓPEZ CASANOVA, Arcadio Mesteres

5764 L 869.9-1 PEXEGUEIRO, Alfonso Seraogna

5765 L 869.9-1 PEXEGUEIRO, Alfonso Seraogna

5790 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

5791 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

5792 L 869.9-1 POZO GARZA, Luz Códice calixtino

5793 L 869.9-1 POZO GARZA, Luz Códice calixtino

5806 L 869.9-1 RODRÍGUEZ, Luciano 25 anos de poesía galega 1975-2000. I

5807 L 869.9-1 RODRÍGUEZ, Luciano 25 anos de poesía galega 1975-2000. I

5808 L 869.9-1 RODRÍGUEZ, Luciano 25 anos de poesía galega 1975-2000. II

5809 L 869.9-1 RODRÍGUEZ, Luciano 25 anos de poesía galega 1975-2000. II

5818 L 869.9-1 AVILÉS DE TARAMANCOS, Antón Última fuxida a Harar

5819 L 869.9-1 AVILÉS DE TARAMANCOS, Antón Última fuxida a Harar

5842 L 869.9-1 ÁLVAREZ TORNEIRO, Manuel Habitante único

5843 L 869.9-1 ÁLVAREZ TORNEIRO, Manuel Habitante único

5872 L 869.9-1 RODRÍGUEZ, Luciano 25 anos de poesía galega 1975-2000. III

5873 L 869.9-1 RODRÍGUEZ, Luciano 25 anos de poesía galega 1975-2000. III

5892 L 869.9-1 VARIOS AUTORES Poesía popular galega

5893 L 869.9-1 VARIOS AUTORES Poesía popular galega

6052 L 869.9-1 GARCÍA TEIJEIRO, Antonio O que ven os ollos dos nenos

6080 L 869.9-1 PEREIRAS, Xesús Canto da selva

6082 L 869.9-1 RODRÍGUEZ BAIXEIRAS, Xavier Eclipse

6087 L 869.9-1 AVILÉS DE TARAMANCOS, Antón Cantos caucanos

6088 L 869.9-1 AVILÉS DE TARAMANCOS, Antón Tempo no espello, O

6090 L 869.9-1 VÁZQUEZ PINTOR, Xosé Bandazos

6094 L 869.9-1 VARELA, Lorenzo Poesía completa I

6097 L 869.9-1 PEDREIRA, Emma Velenarias

6104 L 869.9-1 TOVAR, Antonio Cadáver adiado

6109 L 869.9-1 TORRES, Xohana Ferrol

Corazón de navío

6119 L 869.9-1 SARMIENTO, Martín Coloquio en mil duascentas coplas

galegas


6120 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Follas Novas

6121 L 869.9-1 CURROS ENRÍQUEZ, Manuel Aires da miña terra

6123 L 869.9-1 CABANILLAS, Ramón Da terra asoballada

6124 L 869.9-1 AMADO CARBALLO, Luís Proel. O galo

6126 L 869.9-1 ACUÑA, Manuel Luís Fírgoas

6127 L 869.9-1 BOUZA BREI, Fermín Nao senlleira. Seitura

6128 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6129 L 869.9-1 SEOANE, Luís Fardel de eisiliado. Pranto matricial

PAZ-ANDRADE, Valentín

6130 L 869.9-1 MARÍA, Manuel Terra Chá

6133 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6135 L 869.9-1 DÍAZ CASTRO, Xosé María Nimbos

6136 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Longa noite de pedra

6137 L 869.9-1 POZO GARZA, Luz Códice calixtino

6139 L 869.9-1 ÁLVAREZ TORNEIRO, Manuel Habitante único

6187 L 869.9-1 AVILÉS DE TARAMANCOS, Antón Obra poética

Antoloxía

6214 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Follas Novas

6278 L 869.9-1 DACOSTA, Marta As amantes de Hamlet

6279 L 869.9-1 ARIAS, Xela Intempériome

6298 L 869.9-1 GARCÍA BODAÑO, Salvador Ao pé de cada hora. Tempo de

Compostela.

6316 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6319 L 869.9-1 OTERO, Antía O son da xordeira

6329 L 869.9-1 ALONSO, Xurxo Onde viven os saqueadores de naufraxios

6330 L 869.9-1 KRUCKENBERG, María do Carme Lembranzas da beleza triste

6331 L 869.9-1 DACOSTA, Marta As amantes de Hamlet

6332 L 869.9-1 ARIAS, Xela Intempériome

6356 L 869.9-1 AVILÉS DE TARAMANCOS, Antón Cantos Caucanos

6372 L 869.9-1 CHAO, Ignacio O corazón de segundas partes

6373 L 869.9-1 VILLAR, Miro Equinoccio

6375 L 869.9-1 BABARRO, Xoán Os feitizos de Medea

6381 L 869.9-1 PINTOS, Xoán Manuel A gaita gallega

6393 L 869.9-1 LÓPEZ CASANOVA, Arcadio Do tempo posuído. Poesía (1960-2000)

6401 L 869.9-1 MANUEL MARÍA O MIño canle de luz e néboa

6404 L 869.9-1 REIMÓNDEZ, María Moda galega

6408 L 869.9-1 LÓPEZ CASANOVA, Arcadio Do tempo posuído. Poesía (1960-2000)

6415 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6416 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6417 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6418 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6419 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6420 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6421 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6422 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6423 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6424 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6425 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6426 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6427 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6428 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6429 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6430 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6431 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, os

6432 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6433 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6434 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6455 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6456 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6457 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6458 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6459 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6460 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6461 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6462 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6463 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6464 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6465 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6466 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6467 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6468 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6469 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6470 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6471 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6472 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6473 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6474 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6515 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6516 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6517 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6518 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6519 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6520 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6521 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6522 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6523 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6524 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6525 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6526 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6527 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6528 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6529 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6530 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6531 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6532 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6533 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6534 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6535 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6555 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6576 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6577 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6578 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6579 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6580 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6581 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6582 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6583 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6584 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6585 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6586 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6587 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6588 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6589 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6590 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6591 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6592 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6593 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6693 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6694 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6695 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6696 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6697 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6698 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6699 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6700 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6701 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6702 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6703 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6704 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6705 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6706 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6707 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os
Compartir con tus amigos:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad