Ies xose neira vilas 21/06/2006 N. Rex. Ti. Cdu autor/Director/Artista/Compositor TítuloDescargar 2.5 Mb.
Página14/21
Fecha de conversión20.03.2018
Tamaño2.5 Mb.
Vistas387
Descargas0
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

1397 L 869.9-1 CURROS ENRIQUEZ, Manuel Aires da miña terra

(Ed.: Benito Varela Jácome)

1399 L 869.9-1 MENDEZ FERRIN, Xosé Luis Con pólvora e magnolias

(Ed.: C. Blanco e C. Rguez. Fer)

1405 L 869.9-1 ALVAREZ LIMESES, Gerardo Antre dous séculos. Versos ga-

legos

1438 L 869.9-1 NORIEGA VARELA, Antonio Poesía(Ed.: Francisco Fdez. del Riego)

1439 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Poesías

(Ed.: Luciano Rodríguez Gómez)

1506 L 869.9-1 FONTE, Ramiro Adeus norte

1507 L 869.9-1 LUCAS, Joaquín Benito de Dolor a solas

1508 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Antoloxía poética

1555 L 869.9-1 PEREZ CREUS, Juan Derradeiras pombas do serán, As

1556 L 869.9-1 PEREZ CREUS, Juan Derradeiras pombas do serán, As

1573 L 869.9-1 DIAZ CASTRO, Xosé María Nimbos

1739 L 869.9-1 VALCARCEL, Xulio L. Solaina de ausencia

1755 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxio Antoloxía poética

2231 L 869.9-1 MATO FONDO, Miguel Poesía contemporánea a partir

de 1975, A. Antoloxía

2232 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Longa noite de pedra

2565 L 869.9-1 CAMPO DOMINGUEZ, Maria Pilar Tras as portas do rostro

2635 L 869.9-1 AVILES DE TARAMANCOS, Anton Obra poética, Antoloxía

2727 L 869.9-1 SEOANE, Luis Fardel de eisilado. Na brétema

(Ed.: B. Eiroa e C. Moure) Sant-Iago

2735 L 869.9-1 CABANA, Darío Xohán Patria do mar

2747 L 869.9-1 SEOANE, Luis Cicatrices, As. A maior abonda-

(Ed.: B. Eiroa e C. Moure) mento

2748 L 869.9-1 SEOANE, Luis Fardel de eisilado. Na brétema

(Ed.: B. Eiroa e C. Moure) Sant-Iago

2750 L 869.9-1 SEOANE, Luis Obra poética

2785 L 869.9-1 VALCARCEL, Xulio L. Solaina da ausencia

2786 L 869.9-1 SALINAS PORTUGAL, Francisco Habitantes da culpa

2787 L 869.9-1 LOPEZ CASANOVA, Arcadio Mesteres

2788 L 869.9-1 REI NUÑEZ, Luis Ronda invisible, A

2789 L 869.9-1 SANCHEZ IGLESIAS, Cesareo Mar do fin da terra

2796 L 869.9-1 PONDAL, Eduardo Queixumes dos pinos

2797 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Cantares gallegos

2798 L 869.9-1 CURROS ENRIQUEZ, Manuel Aires da miña terra

2799 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Cantares gallegos

2800 L 869.9-1 CURROS ENRIQUEZ, Manuel Aires da miña terra

2801 L 869.9-1 PONDAL, Eduardo Queixumes dos pinos

2804 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía Follas novas

2805 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Follas novas

2928 L 869.9-1 PINHEIRO TORRES, Alexandre Antología da poesía trovadores-

ca galego-portuguesa

3062 L 869.9-1 COTARELO VALLEDOR, Armando Cancioneiro da agulla

3155 L 869.9-1 DIESTE, Rafael Fragua íntima

(Ed.: Arturo Casas)

3183 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Follas novas

(Ed.: Monteagudo e D. Vilavedra)

3197 L 869.9-1 VARIOS Antoloxía de poesía obscena dos

trobadores galego-portugueses

3316 L 869.9-1 ALFONXO X, El Sabio. Cantigas de Santa María ( cant

METTMANN, W. 1 a 100 ) I.

3317 L 869.9-1 ALFONXO X, El Sabio. Cantigas de Santa María ( cant

METTMANN, W. 101 a 260 ) II.

3318 L 869.9-1 ALFONXO X, El Sabio. Cantigas de Santa María ( cant

METTMANN, W. 261 a 427 ) III.

3345 L 869.9-1 RODRIGUEZ FER, Claudio Poesía galega

3432 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Cantares gallegos

(Ed.: Xavier Rodríguez Baixeras)

3433 L 869.9-1 PIMENTEL, Luis Poesía galega

(Ed.: Ramiro Fonte)

3435 L 869.9-1 PONDAL, Eduardo Poesía

(Ed.: Manuel Forcadela)

3436 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Antoloxía

(Ed.: Antonio García Teixeiro)

3437 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Onde o mundo se chama Celanova

(Ed.: Xosé Mª Alvarez Cáccamo)

3442 L 869.9-1 PEREZ CREUS, Juan Derradeiras pombas do serán, As

3591 L 869.9-1 PONDAL, Eduardo Eoas, Os

3666 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Follas novas

(Ed.: Xosé Luis Bouzas Millán)

3683 L 869.9-1 FERREIRO, Manuel (Ed.) Cantigas de amigo (Antoloxía)

PEREIRO, Carlos (Ed.)

3719 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Follas novas

(Ed.: Xosé Luis Bouzas Millán)

3720 L 869.9-1 FERREIRO, M. e PEREIRO, C. (Ed.) Cantigas de amigo (Antoloxía)

3721 L 869.9-1 FERREIRO, M. e PEREIRO, C. (Ed.) Cantigas de escarnho e maldizer

3728 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Cantares gallegos

(Ed.: María Pilar García Negro)

3787 L 869.9-1 LUGRIS FREIRE, M. e outros Poesía. Antoloxía

(Ed.: Freixeiro Mato y Pillado M.)

3788 L 869.9-1 PONDAL, Eduardo Queixumes dos pinos

(Ed.: Miguel Mato Fondo)

3789 L 869.9-1 CURROS ENRIQUEZ, Manuel Aires da miña terra

(Ed.: Pedro Dono López)

3816 L 869.9-1 VARIOS Espidos os teus ollos. Premios

do XXII certame literario

3825 L 869.9-1 VARIOS Miñas mans cautivas hai un

tempo, As.

3832 L 869.9-1 SCHUBARTH, Dorothe Escolma de cantigas do cancio-

SANTAMARINA, Antón neiro popular galego

3849 L 869.9-1 VARIOS Miñas mans cautivas hai un

tempo, As.

3850 L 869.9-1 ALFONSO X Cantigas de Santa María

(Ed.: M. Ferreiro e C. Paulo)

3851 L 869.9-1 FERREIRO, Manuel (Ed.) Cantigas de amor

PEREIRO, Carlos Paulo M. (Ed.)

3910 L 869.9-1 FERNAN-VELLO, Miguel Anxo Certezas do clima, As

3984 L 869.9-1 FORCADELA, Manuel (Ed.) Poesía de Posguerra. Antoloxía

3988 L 869.9-1 BOUZA-BREY, Fermín Nao senlleira

(Ed.: Teresa López)

3989 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Poetas entre a tradición e a mo

(Ed.: Anxo Gómez Sánchez) dernidade

4036 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Soños na gaiola, Os

4289 L 869.9-1 BLANCO AMOR, Eduardo Antoloxía

Ed.: Xosé A. Leis Ferreira

4290 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Longa noite de pedra

Ed.: Anxos Sanmartín Rei

4291 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Antoloxía poética

Ed.: Carmen Blanco

4292 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Antoloxía poética

(Ed.: Camilo Gómez Torres)

4426 L 869.9-1 POZO GARZA, Luz Códice Calixtino

4436 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Soño sulagado, O.

4439 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Soño sulagado, O.

4440 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Soño sulagado, O.

4448 L 869.9-1 BLANCO AMOR, Eduardo. Obra en galego completa. Poesía

e teatro II.

4451 L 869.9-1 ANTONIO, Manuel De catro a catro e outros

poemas


4452 L 869.9-1 ANTONIO, Manuel Catro a catro, De.

4453 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Longa noite de pedra (bilingüe)

4454 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Longa noite de pedra (bilingüe)

4456 L 869.9-1 CASTELAO Obra completa

4467 L 869.9-1 GONZALEZ GARCES, Miguel Poesía gallega de postguerra

(1939-1975) vol.II

4502 L 869.9-1 VARIOS Poesía contemporánea a partir

de 1975, A.

4510 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Antoloxía poética

4536 L 869.9-1 AVILES DE TARAMANCOS, Antón Obra poética ( Antoloxía )

4598 L 869.9-1 PEREZ CREUS, Juan Derradeiras pombas do serán, As

4674 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, A. Escolma de Poesía

4677 L 869.9-1 OTERO CEBRAL, Xose Luis Oleiros, o paraíso descuberto

CASAL QUINTANS, Santiago

4797 L 869.9-1 FRANCO GRANDE, X. L. Herdo de memoria e tempo

4798 L 869.9-1 FRANCO GRANDE, X. L. Herdo de memoria e tempo

4799 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Poesía galega completa

4936 L 869.9-1 VILLAR JANEIRO, Helena Nas hedras da clepsidra

4962 L 869.9-1 RODRÍGUEZ FER, Claudio Poesía galega

Crítica e metodoloxía

5002 L 869.9-1 VILLAR JANEIRO, Helena Álbum de fotos

5010 L 869.9-1 BLANCO, Domingo Poesía popular en Galicia, A. 1745-1885

Recopilación, estudio e edición crítica.

Volume II

5011 L 869.9-1 BLANCO, Domingo Poesía popular en Galicia, A. 1745-1885

Recopilación, estudio e edición crítica.

Volume II

5036 L 869.9-1 NORIEGA VARELA, Antonio Poesía

5037 L 869.9-1 NORIEGA VARELA, Antonio Poesía

5038 L 869.9-1 SEOANE, Luís Cicatrices, As. A maior abondamento

Poesía completa, 2

5039 L 869.9-1 SEOANE, Luís Cicatrices, As. A maior abondamento

Poesía completa, 2

5040 L 869.9-1 SEOANE, Luís Fardel de eisiliado. Na brétema Sant-Iago

Poesía completa, 1

5041 L 869.9-1 SEOANE, Luís Fardel de eisiliado. Na brétema Sant-Iago

Poesía completa, 1

5044 L 869.9-1 CABANILLAS, Ramón Da terra asoballada

5045 L 869.9-1 CABANILLAS, Ramón Da terra asoballada

5046 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Onde o mundo se chama Celanova

5047 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Onde o mundo se chama Celanova

5048 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Poesías

5049 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Poesías

5057 L 869.9-1 CABANILLAS, Ramón Rosa de cen follas, A

5059 L 869.9-1 CABANILLAS, Ramón Vento mareiro

5060 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Terra cha

5061 L 869.9-1 PIMENTEL, Luis Poesía galega

5063 L 869.9-1 FRANCO GRANDE, Xosé Luís Entre o si e o non

5064 L 869.9-1 MÉNDEZ FERRÍN, Xosé Luís Fin dun canto, O

5065 L 869.9-1 MARIÑO, María Obra completa

5069 L 869.9-1 QUEIXAS ZAS, Mercedes Trobadores do Reino de Galiza, Os

Martín Códax, Mendiño, Xoán de Cangas

5071 L 869.9-1 QUEIXAS ZAS, Mercedes Trobadores do Reino de Galiza, Os

Martín Códax, Mendiño, Xoán de Cangas

5098 L 869.9-1 KRUCKENBERG, María do Carme Poemas sen resposta

5099 L 869.9-1 VILLAR JANEIRO, Helena Álbum de fotos

5100 L 869.9-1 ROMERO, Medos Ámome por min

5110 L 869.9-1 FONTE, Ramiro Pasa un segredo

5111 L 869.9-1 ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, Xosé Mª Poesía galega completa

5113 L 869.9-1 RODRÍGUEZ BAIXERAS, Xavier Anos de viaxe (Poesía 1981-1987)

5114 L 869.9-1 RODRÍGUEZ BAIXERAS, Xavier Anos de viaxe (Poesía 1981-1987)

5259 L 869.9-1 SEOANE, Xavier Don do horizonte

Obra poética (1976-1998)

5260 L 869.9-1 ÁLVAREZ CÁCCAMO, Xosé María Cadernos da ira, Os

5264 L 869.9-1 KRUCKENBERG, María do Carme Jazz espido

5272 L 869.9-1 VILLAR JANEIRO, Helena Nas hedras de Clepsidra

5273 L 869.9-1 HEINZE DE LORENZO, Ursula Credo

Gedichte / Poemas

5274 L 869.9-1 ALONSO MONTERO, Xesús (Edit.) Coroa literaria para Roberto Blanco Torres

Contra a súa morte

5275 L 869.9-1 ALONSO MONTERO, Xesús (Edit.) Coroa literaria para Roberto Blanco Torres

Contra a súa morte

5276 L 869.9-1 PEDREIRA LOMBARDÍA, Emma Diario bautismal dunha anarquista morta

5309 L 869.9-1 KRUCKENBERG, María do Carme Poemas sen resposta

5321 L 869.9-1 VARELA FERNÁNDEZ, Consuelo Verso a verso

5333 L 869.9-1 VARELA FERNÁNDEZ, Consuelo Verso a verso

A poesía sae das aulas

5341 L 869.9-1 PEXEGUEIRO, Alfonso Serán os cisnes que volven?

e De Seraogna a Desatinos

5381 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Cantares gallegos

5382 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Cantares gallegos

5383 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Cantares gallegos

5384 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Cantares gallegos

5464 L 869.9-1 FORCADELA, Manuel Morte do fadista

5502 L 869.9-1 DONO, Maite Mar vertical, O

5524 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Obra poética completa. I (1950-1979)

5525 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Obra poética completa. II (1981-2000)

5658 L 869.9-1 VARIOS AUTORES Antoloxía da lírica medieval

5659 L 869.9-1 VARIOS AUTORES Antoloxía da lírica medieval

5660 L 869.9-1 SARMIENTO, Martín Coloquio en mil duascentas coplas

galegas

5661 L 869.9-1 SARMIENTO, Martín Coloquio en mil duascentas coplasgalegas

5662 L 869.9-1 PINTOS, Xoán Manuel Gaita galega, A

5663 L 869.9-1 PINTOS, Xoán Manuel Gaita galega, A

5664 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Follas novas

5665 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Follas novas

5666 L 869.9-1 CURROS ENRÍQUEZ, Manuel Aires da miña terra

5667 L 869.9-1 CURROS ENRÍQUEZ, Manuel Aires da miña terra

5670 L 869.9-1 PONDAL, Eduardo Queixumes dos pinos

5671 L 869.9-1 PONDAL, Eduardo Queixumes dos pinos

5680 L 869.9-1 LEIRAS PULPEIRO, Manuel Cantares gallegos

5681 L 869.9-1 LEIRAS PULPEIRO, Manuel Cantares gallegos

5684 L 869.9-1 CABANILLAS, Ramón Da terra asoballada

5685 L 869.9-1 CABANILLAS, Ramón Da terra asoballada

5688 L 869.9-1 AMADO CARBALLO, Luís Proel. O galo

5689 L 869.9-1 AMADO CARBALLO, Luís Proel. O galo

5690 L 869.9-1 MANUEL ANTONIO De catro a catro

5691 L 869.9-1 MANUEL ANTONIO De catro a catro

5700 L 869.9-1 ACUÑA, Manuel Luís Fírgoas

5701 L 869.9-1 ACUÑA, Manuel Luís Fírgoas

5702 L 869.9-1 BOUZA BREI, Fermín Nao senlleira. Seitura

5703 L 869.9-1 BOUZA BREI, Fermín Nao senlleira. Seitura

5708 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

5709 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

5712 L 869.9-1 CUÑA NOVÁS, Manuel Fabulario novo

5713 L 869.9-1 CUÑA NOVÁS, Manuel Fabulario novo

5714 L 869.9-1 SEOANE, Luís Fardel de eisiliado. Pranto matricial

PAZ ANDRADE, Valentín

5715 L 869.9-1 SEOANE, Luís Fardel de eisiliado. Pranto matricial

PAZ ANDRADE, Valentín

5716 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Terra Chá

5717 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Terra Chá

5724 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

5725 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

5730 L 869.9-1 PIMENTEL, Luís Sombra do aire na herba

5731 L 869.9-1 PIMENTEL, Luís Sombra do aire na herba

5732 L 869.9-1 DÍAZ CASTRO, Xosé María Nimbos

5733 L 869.9-1 DÍAZ CASTRO, Xosé María Nimbos

5736 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Longa noite de pedra

5737 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Longa noite de pedra

5740 L 869.9-1 TOVAR, Antón Arredores

5741 L 869.9-1 TOVAR, Antón Arredores

5744 L 869.9-1 GRAÑA, Bernardino Profecía do mar

5745 L 869.9-1 GRAÑA, Bernardino Profecía do mar

5746 L 869.9-1 FRANCO GRANDE, Xosé Luís Entre o si e o non

5747 L 869.9-1 FRANCO GRANDE, Xosé Luís Entre o si e o non

5748 L 869.9-1 GARCÍA-BODAÑO, Salvador Ao pé de cada hora

5749 L 869.9-1 GARCÍA-BODAÑO, Salvador Ao pé de cada hora

5760 L 869.9-1 ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, Xosé María Canle segredo

5761 L 869.9-1 ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, Xosé María Canle segredo

5762 L 869.9-1 LÓPEZ CASANOVA, Arcadio Mesteres

5763 L 869.9-1 LÓPEZ CASANOVA, Arcadio Mesteres

5764 L 869.9-1 PEXEGUEIRO, Alfonso Seraogna

5765 L 869.9-1 PEXEGUEIRO, Alfonso Seraogna

5790 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

5791 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

5792 L 869.9-1 POZO GARZA, Luz Códice calixtino

5793 L 869.9-1 POZO GARZA, Luz Códice calixtino

5806 L 869.9-1 RODRÍGUEZ, Luciano 25 anos de poesía galega 1975-2000. I

5807 L 869.9-1 RODRÍGUEZ, Luciano 25 anos de poesía galega 1975-2000. I

5808 L 869.9-1 RODRÍGUEZ, Luciano 25 anos de poesía galega 1975-2000. II

5809 L 869.9-1 RODRÍGUEZ, Luciano 25 anos de poesía galega 1975-2000. II

5818 L 869.9-1 AVILÉS DE TARAMANCOS, Antón Última fuxida a Harar

5819 L 869.9-1 AVILÉS DE TARAMANCOS, Antón Última fuxida a Harar

5842 L 869.9-1 ÁLVAREZ TORNEIRO, Manuel Habitante único

5843 L 869.9-1 ÁLVAREZ TORNEIRO, Manuel Habitante único

5872 L 869.9-1 RODRÍGUEZ, Luciano 25 anos de poesía galega 1975-2000. III

5873 L 869.9-1 RODRÍGUEZ, Luciano 25 anos de poesía galega 1975-2000. III

5892 L 869.9-1 VARIOS AUTORES Poesía popular galega

5893 L 869.9-1 VARIOS AUTORES Poesía popular galega

6052 L 869.9-1 GARCÍA TEIJEIRO, Antonio O que ven os ollos dos nenos

6080 L 869.9-1 PEREIRAS, Xesús Canto da selva

6082 L 869.9-1 RODRÍGUEZ BAIXEIRAS, Xavier Eclipse

6087 L 869.9-1 AVILÉS DE TARAMANCOS, Antón Cantos caucanos

6088 L 869.9-1 AVILÉS DE TARAMANCOS, Antón Tempo no espello, O

6090 L 869.9-1 VÁZQUEZ PINTOR, Xosé Bandazos

6094 L 869.9-1 VARELA, Lorenzo Poesía completa I

6097 L 869.9-1 PEDREIRA, Emma Velenarias

6104 L 869.9-1 TOVAR, Antonio Cadáver adiado

6109 L 869.9-1 TORRES, Xohana Ferrol

Corazón de navío

6119 L 869.9-1 SARMIENTO, Martín Coloquio en mil duascentas coplas

galegas


6120 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Follas Novas

6121 L 869.9-1 CURROS ENRÍQUEZ, Manuel Aires da miña terra

6123 L 869.9-1 CABANILLAS, Ramón Da terra asoballada

6124 L 869.9-1 AMADO CARBALLO, Luís Proel. O galo

6126 L 869.9-1 ACUÑA, Manuel Luís Fírgoas

6127 L 869.9-1 BOUZA BREI, Fermín Nao senlleira. Seitura

6128 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6129 L 869.9-1 SEOANE, Luís Fardel de eisiliado. Pranto matricial

PAZ-ANDRADE, Valentín

6130 L 869.9-1 MARÍA, Manuel Terra Chá

6133 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6135 L 869.9-1 DÍAZ CASTRO, Xosé María Nimbos

6136 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Longa noite de pedra

6137 L 869.9-1 POZO GARZA, Luz Códice calixtino

6139 L 869.9-1 ÁLVAREZ TORNEIRO, Manuel Habitante único

6187 L 869.9-1 AVILÉS DE TARAMANCOS, Antón Obra poética

Antoloxía

6214 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Follas Novas

6278 L 869.9-1 DACOSTA, Marta As amantes de Hamlet

6279 L 869.9-1 ARIAS, Xela Intempériome

6298 L 869.9-1 GARCÍA BODAÑO, Salvador Ao pé de cada hora. Tempo de

Compostela.

6316 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6319 L 869.9-1 OTERO, Antía O son da xordeira

6329 L 869.9-1 ALONSO, Xurxo Onde viven os saqueadores de naufraxios

6330 L 869.9-1 KRUCKENBERG, María do Carme Lembranzas da beleza triste

6331 L 869.9-1 DACOSTA, Marta As amantes de Hamlet

6332 L 869.9-1 ARIAS, Xela Intempériome

6356 L 869.9-1 AVILÉS DE TARAMANCOS, Antón Cantos Caucanos

6372 L 869.9-1 CHAO, Ignacio O corazón de segundas partes

6373 L 869.9-1 VILLAR, Miro Equinoccio

6375 L 869.9-1 BABARRO, Xoán Os feitizos de Medea

6381 L 869.9-1 PINTOS, Xoán Manuel A gaita gallega

6393 L 869.9-1 LÓPEZ CASANOVA, Arcadio Do tempo posuído. Poesía (1960-2000)

6401 L 869.9-1 MANUEL MARÍA O MIño canle de luz e néboa

6404 L 869.9-1 REIMÓNDEZ, María Moda galega

6408 L 869.9-1 LÓPEZ CASANOVA, Arcadio Do tempo posuído. Poesía (1960-2000)

6415 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6416 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6417 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6418 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6419 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6420 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6421 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6422 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6423 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6424 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6425 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6426 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6427 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6428 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6429 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6430 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6431 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, os

6432 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6433 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6434 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6455 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6456 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6457 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6458 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6459 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6460 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6461 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6462 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6463 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6464 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6465 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6466 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6467 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6468 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6469 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6470 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6471 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6472 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6473 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6474 L 869.9-1 GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel Poesía galega

6515 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6516 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6517 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6518 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6519 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6520 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6521 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6522 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6523 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6524 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6525 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6526 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6527 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6528 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6529 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6530 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6531 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6532 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6533 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6534 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6535 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6555 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6576 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6577 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6578 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6579 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6580 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6581 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6582 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6583 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6584 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6585 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6586 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6587 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6588 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6589 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6590 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6591 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6592 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6593 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Cómaros verdes

6693 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6694 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6695 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6696 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6697 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6698 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6699 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6700 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6701 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6702 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6703 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6704 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6705 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6706 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

6707 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os
Compartir con tus amigos:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos