Data de la última revisió del programa: 29Descargar 7.26 Kb.
Fecha de conversión06.03.2019
Tamaño7.26 Kb.
Vistas41
Descargas0

Data de la última revisió del programa: 29.10.08

CIENCIES DEL TREBALL


Àrea de Psicologia Social

Departament de Psicologia de la Salut i Psicologia Social

Facultat de Psicologia

OBJECTIUS GENERALS DE L’ASSIGNATURA


- Aprendre a tenir una visió positiva i àmplia del conflicte.
- Aprendre a emprar els coneixements i instruments necessaris per a arribar a l’enteniment i resolució.
- Acostament a la no violència des del coneixement i el debat.
- Conèixer formes alternatives de resolució de conflictes.
- Oferir els coneixements necessaris per a comprendre els elements que intervenen en un procés de comunicació per a ser més eficaç en entorns crítics.

TEMARI


- Mòdul 1: El Conflicte

- Mòdul 2: El Llenguatge del Conflicte

- Mòdul 3: La Negociació

- Mòdul 4: Formes alternatives de resolució de problemes
pràctiques


L’objectiu fonamental de les pràctiques d’aquesta assignatura serà aprofundir en els diferents temes dels que tracta l'assignatura. Es realitzaran anàlisis de casos, rol-playing, in-basquet, visualització de vídeos, etc.

AVALUACIÓ


L'assignatura tindrà una avaluació continuada, estructurada de la següent manera:

- pràctiques individuals i en grup, dintre i fora de l'aula

- elaboració d'un treball en grup

- proves i exercicis que es desenvoluparan en l'aula


L'aprovat de l'assignatura queda supeditada a la superació de les parts.

BIBLIOGRAFIA

Cornelius, H., Faire, S. (1989). Tú ganas yo gano. Cómo resolver conflictos creativamente y disfrutar con las soluciones. Gaia ediciones. Madrid.


Coser, L.A. (1967). Les fonctions du conflit social. Puf. Paris.
Freund, J. (1995). Sociología del conflicto. EME. Madrid.
Galtung, J. (1998). Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Bakeaz. Gernika Gogoratuz.
Lederach, J.P. (2000). El abecé de la paz y los conflictos. Educación para la paz. Catarata. Madrid.
Redorta, J. (2004). Cómo analizar los conflictos. La tipología de conflictos como herramienta de mediación. Paidós. Barcelona.
Vinyamata, E. (2001). Conflictología. Teoría y práctica en resolución de conflictos. Ariel Practicum. Barcelona.
Vinyamata, E. (2002). Manual de prevención y resolución de conflictos. Conciliación, mediación, negociación. Ariel social. Barcelona.


Compartir con tus amigos:


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos