Curs de postgrauDescargar 125.5 Kb.
Fecha de conversión25.12.2017
Tamaño125.5 Kb.

CURS DE POSTGRAU


2010-2011

AVALUACIÓ DINÀMICA DE LA PERSONALITAT,

INTERVENCIÓ I VALORACIÓ DE LES INTERVENCIONS


(12ª Edició)
FACULTAT DE PSICOLOGIA


DEPARTAMENT DE PERSONALITAT, AVALUACIÓ

I TRACTAMENT PSICOLÒGIC


CENTRES COL·LABORADORS
Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil de la ‘Fundació Orienta’:

Gavà, Sant Boi, El Prat, Castelldefels, l’Hospitalet

Área del Baix Llobregat
Hospitals de Dia de la ‘Fundació Orienta’.

Departament d’Orientació Psicopedagògica de

l’Escola Tècnica i Professional del Clot’. Barcelona

Fundació Hospital Sant Pere Claver’. BarcelonaServei de Psicologia de ‘l'Escola d'Educació Especial

Mare de Déu de Montserrat’. Barcelona
Servei de Psicologia de la ‘Fundació Puigvert’

Unitat de Salut Mental’ de l’HospitaletPRESENTACIÓ I OBJECTIUS

En la concepció de l’Avaluació Psicològica, des d’una perspectiva dinàmica, la relació entre Avaluació i Intervenció és tal que implica la seva mútua interdependència.


Una avaluació psicològica pot realitzarse utilitzant l’entrevista com a única prova o aplicant diversos instruments amb els quals, moltes vegades, s’arriba quasi a les mateixes conclusions.
La conveniència d’oferir al psicòleg coneixements i recursos bàsics per desenvolupar la seva tasca en l’avaluació i en la indicació de tractament, a nivell tant teòric com aplicat fa que, en aquest Postgrau, l’alumne pugui integrar un i altre nivell gràcies a la col·laboració de diversos professionals i Centres de reconegut prestigi.
Aquest postgrau té com a objectius profunditzar, tant en el procés d’avaluació des d’una perspectiva dinàmica (a través de l’entrevista clínica i diverses proves psicomètriques i projectives), com en la indicació, valoració i investigació de la intervenció psicològica.
També s’analitzaràn, des d’una perspectiva psicodinàmica, els principals tipus d’intervenció psicològica, aplicats a nens, adolescents i adults (sessió de joc terapèutica, psicoteràpia focal i breu, psicoteràpia de grup atenció a la parella i a les famílies, etc).

FORMACIÓ TEÒRICASeminaris Professors

PSICOLOGIA DINÀMICA

A. Introducció a la Psicologia Dinàmica I. Prof. Jaume Patuel

B. Introducció a la Psicologia Dinàmica II. Dra. Gloria Callicó

C. Psicologia Dinàmica Dr. Ll. Farré


D. El Sentiment de Culpabilitat/culpa (respon-

sabilitat) en l’estructura psíquica de l’ésser

humà. Prof. Jaume Patuel

DIAGNÒSTIC PSIQUIÀTRIC I

L´ENTREVISTA CLÍNICA
A. L´Entrevista clínica psicodinàmica com Dr. Jaume Aguilar;

a instrument d´avaluació. Dr. Lluís Mauri


B. L´Entrevista clínica en l’àmbit Prof. Montserrat Palau

Infantil i juvenil.PSICOPATOLOGIA
A. Psicopatologia Dinàmica. Dr. Antoni Talarn

PSICOLOGIA EVOLUTIVA
A. Psicologia Evolutiva. Dra. Gloria Callicó
B. Avaluació del nadó. Les competències Dra. Remei Tarragó;

del bebé: escales de Brazelton. Prof. Mercè Leonhard

C. Avaluació i intervenció a l’adolescencia. Prof. Pere Barbosa
D. Psicopatologia Evolutiva Prof. Montserrat Palau

infanto-juvenil.DIAGNÒSTIC CLÍNIC: TESTS, PSICOMÈTRICS,

TEST DE RORSCHACH I TESTS PROJECTIUS
A. Interpretació clínica de les escales de Prof. Pere Barbosa

Wechsler. Estudi de casos.


B. Tests psicomètrics per l’Avaluació de la

Personalitat: MMPI-II. Dra. Mercedes Torres


C. El test de Rorschach. Fonaments de la Dra. María Vives

codificació i la interpretació. Casuística.


Seminaris Professors
D. Integració de tècniques en el Prof. Teresa Pont

diagnòstic clínic i pericial


E. Els tests projectius temàtics: Prof. Pere Barbosa

el TAT i el test de Relacions

Objectals de H. Phillipson

TRACTAMENTS PSICODINÀMICS
A. La psicoteràpia psicoanalítica. Prof. Jorge Tió
B. La psicoteràpia focal i breu. Prof. Isabel Laudo;

Prof. Victòria Sastre


C. La psicoteràpia psicoanalítica grupal. Dr. Lluis Isern

Atenció a les famílies.


D. La sesión de juego diagnóstica y Prof. Montserrat Palau

terapéutica


E. Psicoterapia de apoyo y Prof. Maria Canut

escenoterapia


F. Evaluación e intervención psico- Dr. Joseba Atxotegui

lógica en pacientes inmigrantesINVESTIGACIÓ A LA CLÍNICA I

EN EL PROCÉS TERAPÈUTIC
A. Investigació a la clínica Dr. Joan Guàrdia
B. Investigació empírica en psicoteràpia Dra. Mercè Mitjavila

psicoanalítica.VALORACIÓ DE LES INTERVENCIONS

A. Anàlisis dels canvis després del Dra. Maria Vives

tractament, mitjansant el test

de Rorschach.FORMACIÓ PRÀCTICA
 • Es realitzaràn anàlisis de casos en la quasi totalitat dels cursos de la formació teòrica.
 • Es realitzarà un mínim de 50 hores de pràctiques obligatòries (sessions clíniques, observació de primeres entrevistes, observació de psicoteràpies a través de mirall unidireccional, observació de grups, administració de proves, etc.) en algun dels següents centres col·laboradors: • Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil de la ‘Fundació Orienta’: Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, l'Hospitalet, Gavà, Castelldefels, etc.
 • Hospitals de Dia de la ‘Fundació Orienta’, l’Hospitalet.
 • Departament d’Orientació Psicopedagògica de ‘l’Escola Tècnica i Professional del Clot’. Barcelona.
 • ‘Fundació Hospital Sant Pere Claver’. Barcelona.
 • Servei de Psicologia de ‘l'Escola d'Educació Especial Mare de Déu de Montserrat’. Barcelona.
 • Servei de psicologia de la ‘Fundació Puigvert’.
 • ‘Societat Catalana del Rorschach i M. P.’
 • ‘Unitat de Salut Mental’ de l’Hospitalet.


RELACIÓ DE PROFESSORS
JAUME AGUILAR. Dr. en Medicina. Psiquiatre. Psicoanalista. Membre de la SEP (IPA). Cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de la Fundació Hospital Sant Pere Claver (FHSPC).
PERE BARBOSA. Psicòleg. Pedagog. Membre de l'Associació Catalana de Psicotera-pèutes (ACP). Membre fundador de la Societat Catalana del Rorschach i Mètodes Projectius (SCRIMP). Membre Titular de la SERYMP i de la IRS (Societat Espanyola i internacional del Rorschach i M. P.).
GLORIA CALLICÓ. Dra. en Psicologia. Psicoanalista (SEP, IPA). Professora Associada de la UB. Membre Titular de la SCRIMP, SERYMP e IRS.
LLUÍS ISERN. Metge psicoanalista. Membre de la SEP (IPA). Asesor del Plà de Salut Mental de la Generalitat de Catalunya (Coordinador del Programa d’atenció a les families i de les activitats de formació permanent).
ISABEL LAUDO. Psicòloga clínica. Psicoterapèuta. Psicoanalista (SEP, IPA). Unitat de Tractaments Específics de la FHSPC.
MERCÈ LEONHARDT. Psicòloga. Especialista del test de Brazelton, en l’educació i el desenvolupament de nens de 0 a 2 anys, així com en nens de baixa visió i nens cecs.
LLUÍS MAURI. Metge Psiquiatre. Psicoterapèuta de la Unitat de Tractaments Específics de la FHSPC.
MERCÈ MITJAVILA. Dra. en Psicologia. Especialista en Psicologia clínica. Psicoterapèuta psicoanalítica. Especialista en Psicoterapia por la European Federation of Psychologists Association (EFPA). Professora Titular de la UAB.
MONTSERRAT PALAU. Psicòloga especialista en Psicologia Clínica. Cofundadora del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de la Fundació Orienta. Ex-Presidenta de l’ACPP (Associació Catalana de Psicoteràpia psicoanalítica).
JAUME PATUEL. Pedagog. Llicenciat en Psicologia. Psicoanalista (FEP). Professor de la UB i de la FVIB.
VICTÒRIA SASTRE. Psicòloga clínica. Psicoterapèuta de l’ACP. Unitat de Tractaments Específics de la FHSPC.
ANTONI TALARN. Dr. en Psicologia. Psicòleg clínic. Psicoterapèuta. Professor Titular de la UB.
REMEI TARRAGÓ. Dra. en Medicina. Psiquiatre. Servei de Psiquiatria de la Creu Roja, de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona i de l’Hospital Ca’n Ruti. Especialista i investigadora del test de Brazelton.
JORGE TIÓ. Psicòleg clínic. Psicoterapèuta de la Unitat de Tractaments Específics de la FHSPC. Psicoanalista (SEP, IPA).
MARÍA VIVES. Dra. en Psicologia. Especialista en Psicologia clínica. Psicoterapèuta psicoanalítica. Especialista en Psicoterapia por la European Federation of Psychologists Association (EFPA). Professora Titular de la UB. Membre titular de la SERYMP, SCRIMP, IRS i ERA.

INFORMACIÓ GENERAL
Requisits d’admissió: Llicenciats en Psicologia, Medicina (Psiquiatria) i Psicopedagogia.
Títol: Diploma de Postgrau: Avaluació Dinàmica de la Personalitat,

Intervenció i Valoració de les Intervencions.


Durada: Un curs acadèmic: de l’1 d’octubre de 2010 a finals de juliol de 2011.
Nombre d’hores: Aquest postgrau té una durada de 250 hores obligatòries (25 crèdits). La formació teòrica (teoria i pràctica) consta de 200 hores i la formació pràctica consta de 50 hores (amb la possibilitat d'ampliar-les).
Horari:

 • Formació teòrica: dimecres i divendres a la tarda, de 17 a 21 i algun dissabte al matí. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona.
 • Formació pràctica: durant la resta de la setmana i segons els horaris de cada centre col·laborador.


Preinscripció: de l’1 de juny a l’1 d’octubre de 2010.
Matrícula: de l’1 d’octubre a l’1 de novembre de 2010.
Places limitades: 15 alumnes.
Import de la matrícula: 1.900 €.
Direcció i coordinació docent: Dra. María Vives
Informació i coordinació administrativa: Maribel Xufré
Dimarts de 10 h. a 13 h

i hores convingudes


Telf. 34+ 933.125.117

Fax: 34+ 934.021.362

A/e: mdvives@ub.edu

Documents a presentar:


 1. Fotocòpia compulsada del títol de Llicenciat.

 2. CURRICULUM VITAE.

 3. Fotocòpia DNI, NIE o Passaport.

 4. Dos fotografies en color, tamany carnet.

 5. Detall o explicació dels motius per els quals vol fer aquest Postgrau.

 6. Expedient acàdemic.

Per els alumnes estrangers es requeriran d’altres tipus de documents (Documents 1 i 6 apostillats segons Conveni entre països).
Adreça Postal:
Facultat de Psicologia

Universitat de Barcelona.

Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic.

Despatx Nº. 3.607 - APg. Vall d’Hebron, 171 08035- Barcelona

CURSO DE POSTGRADO


2010-2011

EVALUACIÓN DINÁMICA DE LA PERSONALIDAD,

INTERVENCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS INTERVENCIONES


(12ª Edició)
FACULTAD DE PSICOLOGÍA


DEPARTAMENTO DE PERSONALIDAD, EVALUACIÓN

Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO

CENTROS COLABORADORES
Centros de Salud Mental Infantil y Juvenil de la ‘Fundación Orienta’:

Gavà, Sant Boi, El Prat, Castelldefels, Hospitalet
Hospitales de Día de la ‘Fundación Orienta’:

Área del Bajo Llobregat

Departamento de Orientación Psicopedagógica de

la ‘Escuela Técnica yProfessional del Clot’. Barcelona

Fundación Hospital ‘Sant Pere Claver’. BarcelonaServicio de Psicología de la Escuela de Educación Especial

Mare de Déu de Montserrat’. Barcelona


Servicio de Psicología de la ‘Fundación Puigvert’

Unidad de Salud Mental’ de HospitaletPRESENTACIÓN Y OBJETIVOS


En la concepción de la Evaluación Psicológica, desde una perspectiva clínica y dinámica, la relación entre evaluación e intervención es tal que implica su mutua interdependencia.


Una evaluación psicológica puede realizarse utilizando la entrevista como única prueba o aplicando diversos instrumentos con los cuales, muchas veces, se llega a las mismas conclusiones.
La conveniencia de ofrecer al psicólogo conocimientos y recursos básicos para desarrollar su tarea en la evaluación y en la indicación de tratamiento, a nivel tanto teórico como aplicado hace que, en este Postgrado, el alumno pueda integrar uno y otro nivel gracias a la colaboración de diversos profesionales y Centros de reconocido prestigio.
Este Postgrado tiene como objetivos profundizar, tanto en el proceso de evaluación desde una perspectiva dinámica (a través de la entrevista clínica, tests y técnicas), como en la indicación, valoración e investigación de la intervención psicológica.
También se analizarán, desde una perspectiva psicodinámica y clínica, los principales tipos de intervención psicológica, aplicados a niños, adolescentes y adultos (psicoterapia individual, focal y breve, psicoterapia y dinámica de grupo, atención a las familias, etc).


FORMACIÓN TEÓRICASeminarios Profesores

PSICOLOGÍA DINÁMICA

A. Introducción a la Psicología Dinámica I. Prof. Jaume Patuel

B. Introducción a la Psicología Dinámica II. Dra. Gloria Callicó

C. Psicología Dinámica III Dr. Lluís Farré


D. El Sentimiento de culpabilidad/culpa (res-

Ponsabilidad) en la estructura psíquica del

ser humano Prof. Jaume Patuel

DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO

Y ENTREVISTA CLÍNICA
A. La entrevista clínica psicodinámica como Dr. Jaume Aguilar;

instrumento de evaluación. Dr. Lluís Mauri


B. La entrevista clínica en el ámbito Prof. Montserrat Palau

Infantil y juvenil.PSICOPATOLOGÍA
A. Psicopatología Dinámica. Dr. Antoni Talarn

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
A. Psicología evolutiva. Dra. Gloria Callicó
B. Evaluación del bebé. Las competencias Dra. Remei Tarragó;

del bebé: escalas de Brazelton. Prof. Mercè Leonhard

C. Evaluación e intervención en la adoles- Prof. Pere Barbosa

cencia.
D. Psicopatología evolutiva Prof. Montserrat Palau

infanto-juvenil.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO: TESTS PSICOMÉTRICOS, TEST DE RORSCHACH,

TESTS PROYECTIVOS
A. Interpretación clínica de las escalas de Prof. Pere Barbosa

Wechsler. Estudio de casos.

B. Test Psicométrico para la evaluación

de la Personalidad. Dra. Mercedes Torres


C. El test de Rorschach. Fundamentos de la Dra. María Vives

codificación y la interpretación. Casuística.Seminarios Profesores
D. Integració de tècniques en el Prof. Teresa Pont

diagnòstic clínic i pericial


E. Els tests projectius temàtics: Prof. Pere Barbosa

el TAT i el test de Relacions

Objectals de H. Phillipson

TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS
A. La psicoterapia psicoanalítica. Prof. Jorge Tió
B. La psicoterapia focal y breve. Prof. Isabel Laudo;

Prof. Victòria Sastre


C. La psicoterapia psicoanalítica grupal. Dr. Lluis Isern

Atención a las familias.


D. La sesión de juego diagnóstica y Prof. Montserrat Palau

terapéutica


E. Psicoterapia de apoyo y Prof. Maria Canut

escenoterapia


F. Evaluación e intervención psico- Dr. Joseba Atxotegui

lógica en pacientes inmigrantes
INVESTIGACIÓN EN LA CLÍNICA

Y EN EL PROCESO TERAPÉUTICO
A. Investigación en la clínica. Dr. Joan Guardia
B. Investigación empírica en psicoterapia Dra. Mercè Mitjavila

Psicoanalítica.VALORACIÓ DE LES INTERVENCIONS

A. Anàlisis dels canvis després del Dra. Maria Vives

tractament, mitjansant el test

de Rorschach.
FORMACIÓN PRÁCTICA
 • Se realizarán análisis de casos en la casi totalidad de los cursos de la formación teórica.
 • Se realizarán 50 horas de prácticas obligatorias, con posibilidad de ampliarlas (sesiones clínicas, observación de primeras entrevistas, observación de psicoterapias a través de espejo unidireccional, observación de grupos, administración de pruebas, etc.) en alguno de los siguientes centros colaboradores: • Centros de Salud Mental Infantil y Juvenil de la ‘Fundación ‘Orienta’. Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, Hospitalet, Gavá, Castelldefels, etc.
 • Hospitales de Día de la ‘Fundación Orienta’. Hospitalet.
 • Departamento de Orientación Psicopedagógica de la ‘Escuela Técnica y Profesional del Clot’. Barcelona.
 • ‘Fundación Hospital Sant Pere Claver’. Barcelona.
 • Servicio de Psicología de la ‘Escuela de Educación Especial Mare de Déu de Montserrat’. Barcelona.
 • Servicio de Psicología de la ‘Fundación Puigvert’.
 • Societat Catalana del Rorschach y M. P.
 • ‘Unidad de Salud Mental’ de Hospitalet. Hospitalet.


RELACIÓN DE PROFESORES
JAUME AGUILAR. Dr. en Medicina. Psiquiatra. Psicoanalista. Miembro de la SEP (IPA). Director del Servicio de Psiquiatría y Psicología de la Fundación Hospital Sant Pere Claver (FHSPC).
PERE BARBOSA. Psicólogo. Pedagogo. Miembro de la Asociación Catalana de Psicoterapeutas (ACP). Miembro fundador de la Sociedad Catalana del Rorschach y Métodos Proyectivos (SCRIMP). Miembro de la SERYMP y de la IRS (Sociedad Española e Internacional del Rorschach y MP).
GLORIA CALLICÓ. Dra. en Psicología. Psicóloga. Psicoanalista (SEP, IPA). Profesora Asociada de la UB. Miembro Titular de la SCRIMP, SERYMP e IRS.
LLUÍS ISERN. Médico psiquiatra. Psicoanalista. Miembro de la SEP (IPA). Asesor al Plan de Salut Mental de la Generalitat de Catalunya (Coordinador del Programa de Atenció a las Familias y de las Actividades de formación permanente).
ISABEL LAUDO. Psicóloga clínica. Psicoterapeuta. Psicoanalista (SEP, IPA). Unidad de Tratamientos Específicos de la FHSPC.
MERCÈ LEONHARDT. Psicóloga. Especialista del test de Brazelton. Especializada en la educación y el desarrollo de niños de 0 a 2 años, así como en niños de baja visión y niños ciegos.
LLUÍS MAURI. Médico Psiquiatra. Psicoterapeuta de la Unidad de Tratamientos Específicos de la FHSPC. Docente de la UB, FVIB.
MERCÈ MITJAVILA. Dra. en Psicología. Especialista en Psicología clínica. Psicoterapeuta Psicoanalítica. Especialista en Psicoterapia (European Federation of Psychologists Association, EFPA). Profesora titular de la UAB.
MONTSERRAT PALAU. Especialista en Psicología clínica. Cofundadora de la Fundación Orienta. Ex-Presidenta de la Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica (ACPP).
JAUME PATUEL. Pedapsicogog. Psicólogo. Psicoanalista. Miembro de la FEP. Docente de la UB, de la FVIB..
VICTÒRIA SASTRE. Psicóloga clínica. Psicoterapeuta de la ACPP. Unidad de Tratamientos Específicos de la FHSPC.
ANTONI TALARN. Dr. en psicología. Psicólogo clínico. Psicoterapeuta. Profesor Titular de la UB.
REMEI TARRAGÓ. Dra. en Medicina. Psiquiatra. Servicio de Psiquiatría de la Cruz Roja, Hospital de Sant Pau de Barcelona y Hospital de Ca’n Ruti. Especialista e investigadora del test de Brazelton.
JORGE TIÓ. Psicólogo clínico. Psicoterapeuta de la Unidad de Tratamientos Específicos de la FHSPC. Psicoanalista (SEP, IPA).
MARÍA VIVES. Dra. en Psicología. Especialista en Psicología clínica. Psicoterapeuta psicoanalítica. Especialista en Psicoterapia (European Federation of Psychologists Association, EFPA). Profesora titular de la UB. Miembro titular SERYMP, SCRIMP, IRS, ERA.

INFORMACIÓN GENERALRequisitos de admisión: Licenciados en Psicología, Medicina (Psiquiatría) y Psicopedagogía.
Título: Diploma de Postgrado: Evaluación Dinámica de la Personalidad,

Intervención y Valoración de las Intervenciones.


Duración: Un curso académico: del 1 de Octubre de 2010 a finales de Julio de 2011.
Número de horas: Este Postgrado tiene una duración de 250 hores obliga-torias (25 créditos). La formación teórica (teoría y práctica) consta de 200 horas y la formación práctica consta de 50 horas (con la posibilidad de ampliarlas).
Horario:

 • Formación teórica: miércoles y viernes tarde de 19 a 21 y algún sábado por la mañana. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Facultad de Psicología. Universidad de Barcelona.
 • Formación práctica: durante el resto de la semana y según los horarios de cada Centro colaborador.


Preinscripción: del 1 de Junio al 1 de Octubre de 2010.

Inscripción: del 1 de Octubre al 1 de Noviembre de 2010
Plazas limitadas: 15 alumnos.
Importe de la matrícula: 1.900 €.
Dirección y Coordinación académica: Dra. María Vives
Información y Coordinación administrativa: Maribel Xufré
Martes de 10 h. a 13 h y horas convenidas
Telf. 34 93 3125117

Fax: 34 93 4021362

A/e: mdvives@ub.edu

Documentos a presentar:


 1. Fotocopia compulsada del título de Licenciado.

 2. CURRICULUM VITAE.

 3. Fotocopia DNI, NIE o Pasaporte

 4. Dos fotografías en color, tamaño carnet.

 5. Detalle o explicación de los motivos por los cuales quiere realizar este Postgrado.

 6. Expediente académico.

Para los alumnos extranjeros se requerirán otros tipos de documentos (Documentos 1 y 6 apostillados según convenio entre países).


Para los psicólogos, pertenecientes a países de la Unión Europea, se precisa, además de los 6 primeros apartados, la traducción al español de los documentos 1 y 6

Dirección Postal:
Dra. M. Vives

Facultat de Psicologia - Universidad de Barcelona.

Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

Despatx Nº. 3.607 - APg. Vall d’Hebron, 171

08035 – Barcelona (España).


Compartir con tus amigos:


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad