Coordinadors de cicle


ASSISTÈNCIA A PRÀCTIQUES AL CENTRE I VISITES FORA DEL CENTREDescargar 0.7 Mb.
Página4/4
Fecha de conversión09.05.2019
Tamaño0.7 Mb.
1   2   3   4

ASSISTÈNCIA A PRÀCTIQUES AL CENTRE I VISITES FORA DEL CENTRE

L’assistència a les sortides tècniques és obligatòria i avaluable. Cal recordar als alumnes que les actituds i comportaments seran els adients al cas.

Les faltes d’assistència a les pràctiques de laboratori o de cuina mai no podran excedir del 10% de les hores. En cas que l’alumne superi aquest percentatge només tindrà dret a l’examen pràctic de la convocatòria extraordinària.

Lliurament de treballs


Els treballs, dossier i altres tasques encomanades pel professorat s’han de lliurar en la data establerta. Un treball lliurat dins les 48 hores següents del termini de lliurament, la nota màxima que pot assolir serà suficient. Fora d’aquest termini de lliurament no s’accepten treballs.

Normes de seguretat i higiene


Totes les normes de seguretat, higiene i convivència estan recollides en el NOFC(normativa organització i funcionament del centres), en procés d’elaboració. Entre tant el document de referència segueix sent el Reglament de Règim Intern.

Seguidament fem una selecció de normes:Seguretat en el centre i

Normes que s’ha de seguir a les instal·lacions del centre(veure guia de centre alumnat)

Vacunació tetanus

Algunes de les activitats pròpies de la professió i en les pràctiques que es realitzaran al nostre centre en aquest cicle formatiu, poden comportar contreure la malaltia del tètanus, una malaltia greu per la qual existeix una vacuna específica, cal que verifiqueu en el vostre centre mèdic l’estat de la vostra vacunació.Normes específiques que s’han de seguir a l’empresa on es fan les pràctiques


Abans de començar les pràctiques a l’empresa, el tutor d’FCT explicarà als alumnes el protocol d’accidents del nostre centre on s’explica com actuar davant d’un accident i els tràmits que cal fer.

Quan es realitzi la FCT s’ha de mantenir una actitud correcta amb el personal de l’empresa i complir les normes especifiques que marqui l’empresa.Avisar immediatament al tutor/a de l’empresa, i posteriorment al tutor del institut, de qualsevol incidència.
NOTA: Els alumnes que per qualsevol circumstància incompleixin aquestes normes, s’hauran de sotmetre a la sanció que pugui imposar la Direcció o el/la tutor/a corresponent tot seguint les pautes del Reglament de Règim Intern.


Compartir con tus amigos:
1   2   3   4


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad