Palabras del directorDescargar 7.6 Mb.
Página1/31
Fecha de conversión25.05.2018
Tamaño7.6 Mb.
Vistas278
Descargas0
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Pág.


ÍNDICE

PALABRAS DEL DIRECTOR

-Informe de 1992 9

-Estrategia de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia (1992-1995) 17

-Informe de 1991 35

Informe del Secretario General (1991 y 1992) 43

Junta de Gobierno 53 Relación de Socios 57
ACTIVIDADES DESARROLLADAS (1991-1992) 65

-Conferencia de D. JAIME MIQUEL CALATAYUD

(Investigador del Instituto Pauling -Palo Alto, California y Ex-jefe de la división

de Patología Experimental de la NasaEnvejecimiento, Rejuvenecimiento y Revitalización 66

-Conferencia de D. RAFAEL NAJERA MORONDO

(Director del Instituto de Salud Carlos III-Ministerio de Sanidad y Consumo--).

Habrá Sida en el Siglo XXI 80

-Conferencia de D. DELFIN COLOME (Director General

del Instituto de Cooperación Iberoamericana)

Comunidad Europea, España e Iberoamérica. El reto de la Cooperación 94

-Conferencia de D. CARLOS WESTENDORP y CABEZA

(Secretario de Estado para las Comunidades Europeas)

La Unión Económica y Monetaria en el marco de la Refoma de los Tratados. 110

- Presentación de libros a cargo de D. ERNEsT LLUCH I MARTIN

(Profesor y Rector de la Universidade Internacional Menéndez Pelayo) 123

de la Colección: Biblioteca de Economía del Quinto Centenario

-Conferencia de D. HORST REICHENBACH

(Director de Análisis Económicos sobre la integración Europea.

Comisión de las Comunidades Europeas)

El Estado actual de las Negociaciones sobre la Unión Económica y Monetaria Europea 124

-V Festival Internacional d'Orquestres Juvenils 136

-Conferencia de D. ULF IIJERTONSSON

(Embajador de Suecia en España)Suecia ante la Comunidad y la Construcción Europa 138

-Conferencia de D. DOMINIQUE LEBLANC

(Director d'Operacions Financeres, Societat de Borses Franceses)

Los Mercados de Futuros y Opciones ante la Unión Económica y Monetaria Europea 150

-Conferencia de D. GERARD PFAUWADEL

Presidente de MA TIF (Mercado a Plazo de Iqstrumentos Financieros)

Los Mercados de Valores en relación a la Unión Económica y Monetaria Europea 159

.Conferencia de D. JESUS SILVA HERTZOG

(Embajador de México en España)

Perspectivas del Acuerdo de Libre Comercio: México, Estados Unidos y Canadá 166

-Conferencia de D. RICARDO DIEZ HOCHLEITNER

(Presidente del Club de Roma)

Desarrollo y Medio Ambiente: La Visión del Club de Roma 176
Pág.

-Conferencia de D. VICENTE ALBERO SILLA

(Secretario de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente)

Aspectos Económicos de las Políticas Estatales en Materia de Medio Ambiente 188

. Mesa Redonda sobre el tema:

El Sector Privado: Rentabilidad de una Política de Medio Ambiente 223

Formada por:

D. PASCUAL SISTO

(Director General de DU PONT IBERICA, SA) 225

D. JUAN JOSE UBAGHS

(Director de Fabricación de FORD ESPAÑA, SA) 233

JOSE ANTONIO PERELLO MORALES

(Presidente de V ALRESA) 255

-Presentación a cargo de D. ERNEST LLUCH I MARTIN

(Profesor y Rector de la Universidade Internacional Menéndez Pelayo)

del libro Canales de Riego de Cataluña y Reino de Valencia 263

-Conferencia de D. RAMON MARGALEF I LOPEZ

(Catedrático Emérito de Ecología de la Universidad de Barcelona)

¿Cómo podemos imaginar un desarrollo sostenible? 264

-Conferencia de D. JUAN MANUEL ROJO ALAMINOS

(Secretario General de Universidad e Investigación)

Ayer, hoy y mañana de la investigación científica en España 265

-Iniciación a la Investigación en la Comunidad ValencianaCiencias de la Vida 280

-Festival Internacional d'Orquestres Juvenils 1992 281

-Conferencia de D. JUAN ORO

(Profesor Of. Biochemical & Biophyscal Science)El Estudio del Origen de la Vida sobre la Tierra y la Exploración del Sistema Solar 283

-Mesa Redonda con la intervención de los EXCMOS. SRS. D. FRANCISCO

MICHAVILA, D. RAMON MARTIN, D. JUSTO NIETO, Y D. RAMON LAPIEDRA

(Respectivamente Rectores de la Universidad de Castellón,

Universidad de Alicante, Universidad Politécnica de Valencia y

Universidad Literaria de Valencia)Universidad, Ciencia y Sociedad: Perspectivas en la Comunidad Valenciana 301

-Conferencia de D. JAVIER RUPEREZ

(Diputado y Portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Asuntos

Exteriores del Congreso)La Unión Europea: Exigencias, Condiciones y Riesgos para un mundo en cambio 302

-Conferencia de D. FEDERICO GARCIA MOLINER

(Premio Príncipe de Asturias de Ciencia y Tecnología 1992 y

(Profesor de Investigación del CSIC)La Ciencia en España como Cuestión Pública 303

-Conferencia de D. MIGUEL ANGEL MARTINEZ

(Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa)

La Nueva Arquitectura Europea en Maastricht como telón de fondo 321

RELACIÓN DE PUBLICACIONES DE LA «REAL SOCIEDAD

ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE VALENCIA (1975-1992) 335

PALABRAS DEL DIRECTOR


AÑOS 1991 Y 1992

INFORME

AÑO 1992


INFORME DE 1992

Vull iniciar la meua intervenció evocant un valenciÀ il.lustre, Joan Lluís Vives, el qual va defensar durant tata la seua vida valors patrimoni de la humanitat com ara la llibertat, la justícia social, el judici crític, l'ampliació permanent del saber, deIs coneixements, en definitiva de l'educació en general com a element que ens diferencia de la resta deIs animals, i tot això per aconseguir la felicitat de l' ésser humà.

Molts d'aquests valors, i especialment l'aspiració última de la felicitat de l'individu, foren l'essència del moviment il.lustrat i base alhora de les nostres Societats Econòmiques d' Arnics del País. Per tot això he considerat que és just recordar Joan Lluís Vives com a valencià universal i figura exemplar ver a tots nosaltres, en el cinc-cents aniversari del seu naixement.

També vull recordar un altre valencià insigne, Joan Fuster, soci de l'Economica fins a la seua mort el juliol d'enguany, el qual des del món de les lletres i del pensament va contribuir al despertar de la nostra consciencia col.lectiva com a poble, dedicant un gran esforç a la recuperació de les nostres senyes d'identitat com a valencians. Voldria amb aquestes breus paraules retre homenatge a un horne de bé, que tant es preocupà ver la seua terra i les seues gents. Aquesta terra que el veié nàixer, viure i morir, i la qual amava entranyablement, igual que les seues gents, malgrat que les incomprensions d'alguns i els comportaments incívics d'uns altres li trencaren el cor en moltes ocasions.

El temps situarà Joan Fuster, sense cap dubte, entre els homes més il.lustres, importants i preclars del País Valencià d'aquest segle.

Igualrnent vull dedicar un record en aquesta assemblea a Manuel Broseta, soci de l'Econornica, que va morir víctima d'un brutal assassinat, el gener d'enguany. La violencia, mètode utilitzat per les bèsties i els mercenaris ver aconseguir els seus objectius, va segar la vida d'un erninent jurista que al llarg de la seua vida va defensar el sistema democràtic com a règim polític per arribar a una societat més justa.

En la meua intervenció del 1991 feia referència a la idea d'un món més menut i a aquesta Aldea Global en la qual les distàncies s'escurcen i les gents estan més pròximes, encara que això no deixe de ser una metàfora, perquè la superfície del nostre planeta encara continua sent la mateixa.

El que pareix evident és que estem vivint una època de transició, entre un món que s'extingeix i un altre que emergeix i que es distingeix per l'espectacular avanç tecnològic, per la velocitat a què es produeixen els canvis i per l'enorme complexitat i incertesa social que se'n genera coro a conseqüència.

El nostre entorn actual es defineix per: una recessió econòmica internacional; Balcans; Països de l'Est; fam a Somàlia; les embarcacions del Nord d'Àfrica; tempesta monetària europea; Tractat de Maastricht i els difícil s equilibris per a una Europa única, etc.

En aquest entorn descrit de complexitat creixent, totes les institucions i entitats d'ordre polític, econòmic, cultural, etc., haurien de replantejar la seua actuació perquè aquest nou ordre internacional els afecta i condiciona tant en l'ambit país-estat com en l'àmbit regional, com ens ocorre als valencians.

També hi vaig parlar l'any passat de la ciutat de València, dient que és una ciutat amb un entramat social complex, amb una oferta sòcio-cultural creixent, plural i atomitzada, en la qual només aquells projectes culturals, econòmics, polítics, etc., que estiguen ben plantejats i dotats de contingut i qualitat, comptarien amb la participació i el suport de la societat.

De tot això es desprèn que l'esforç que cal realitzar avui, per a desplegar amb garanties d'exit una activitat, siga la que siga, ha de ser molt superior al que calia fa uns anys.

El que dic és vàlid en general, però també en particular, perquè ho estem comprovant en concret en la nostra volguda Societat Econòmica d' Amics del País, l'activitat de la qual és creixent, però perquè es puga dur endavant també és molt superior l'esforç i l'atenció que hem de prestar.

No obstant això, la nostra tasca es facilita un poc en disposar d'una estratègia, que no sense esforç, fou dissenyada per primera vegada per al període 1987-91, formulada de nou, per al període 1992-95, i aprovada en l’Assemblea General del passat any 1992, tractant de replantejar la nostra actuació, precisament perquè l'entorn ens afecta i condiciona.

Naturalment no exposaré el contingut de l'estrategia de forma detallada, però tanmateix, sí que vu11 11egir alguns deIs punts que considere interessants per a l' Assemblea d'avui:

En primer lloc diré que hem de seguir actuant com a «Centre de Comunicació Social» o com a Fòrum d'Opinió.

La nostra actuació ha d'estar inspirada en l'esperit observat per l'Econòmica des de la sella constitució i que queda magistralment recollit en l'artic1e 1 dels estatuts: «La Societat Economica de Valencia ha estat historicament definida coro una reunió d' Amics del País dedicada a estimular la practica de la virtut i a promoure la il.lustració general i la riquesa pública». És cIar que reinterpretant el terme virtut, i actualitzant-lo dos segles després, en el sentit de contribuir a consolidar l' estat democratic i autonómic i a enfortir l' entramat civil, intermedi entre els poders públics i els ciutadans.

L'actitut de l'Econòmica ha de respondre a les Coordenades Socials de Llibertat, Raó i Progrés, i als Criteris d'Objectivitat, Independència, Tolerancia i Respecte a les persones i a les selles idees.

Hem de mantenir una clara «Vocació plural o d'interès genera». De sempre, l'Economica ha manifestat interès per tots els temes o assumptes (científics, culturals econòmics, educatius, etc.), que al mateix temps foren d'interès per als valencians, però garantint un nivell màxim que permeta matenir el prestigi històric acumulat al llarg deIs 216 anys transcorreguts des de la sella constitució.

Es per això que la Junta de Govern està sent molt exigent a l'hora de programar les activitats, procurant elegir temes de màxim interès i ponents que els despleguen amb el màxim rigor i solvència.

En línia amb aquesta declaració d'intencions que pretèn ser l'estratègia, i tenint en compte que la idea central o idea-força que presideix la nostra actuació ha de ser la de participar molt activament en aquest gran i permanent projecte de modernització de la Societat Valenciana, potser la raó d'ésser de l'Economica d' Amics del País, hem desplegat alllarg de 1992 una activitat centrada en temes importants i de maxima actualitat com ha estat la de seguir amb els cicles d' «Europa en el llindar del segle XXI», «Medi Ambient i límits al creixement», «Investigació científica al segle XXI», en els quals han intervingut ponents de reconegut prestigi en cadascuna de les arees d'activitat, els noms dels quals han estat exposats pel Secretari General en el seu informe.

Igualment s'han presentat llibres. S'ha participat en certàmens musicals. S'editaren algunes de les conferències pronunciades. En col.laboració amb la Fira Mostrari Internacional hem editat un album de fotografíes de l'Exposició Regional de 1883, que ha estat molt ben acollit per tots els socis i que esta sent distribuït molt selectivament, tant per la Institució de la Fira com per la nostra Societat. Formem part del 2n. Congrés d'Economia del País Valencia, la iniciativa i el patrocini del qual correspon a la Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat Valenciana, etc.

Per a l'any 1993 anem a seguir treballant en els mateixos cicles, perè tractant de participar en aquest projecte de modernització de la Societat Valenciana. Intentarem dur a terme dos nous projectes, sobre temes d'avantguarda, de futur, com correspon a la nostra Economica d' Amics del País.

El primer es desenvoluparà sota el títol «La Direcció estrategica davant la modernització de la societat» i el segon es titutlara «Intel.ligencia artificial i sistemes experts».

El primer projecte pretèn ser un intercanvi d'opinions entre professionals de la direcció i persones interessades, per mitjà de conferències i taules redones, que ens permeta saber «Quin és i quin hauria de ser en l'actualitat el paper de la direcció en les distintes organitzacions». «Si la direcció és necessària o irrellevant per a l'exit o el fracas de les organitzacions en la societat actual». «Si la direcció, com a guía i control de les accions i esforços d'un col.lectiu humà per aconseguir una constel.lació d'objectius, és necessària o no, tant en l'empresa privada com en l'administració pública», etc.

Comptem amb la col.laboració, per a aquest cicle, de l'empresa Ernst& Young, de Bancaixa i segurament de FMI.

El cicle s'iniciara amb representants d'empreses nacional s i multinacionals, industrials, de serveis (informàtica, financers, auditoria, etc.) i alllarg de 1993 alternarà amb taules redones i debats on intervindran empresaris i professionals de la petita i mitjana empresa valenciana. També intentarem estudiar el paper de la direcció en l' administració pública: sanitat, educació, etc.

A partir del mes de març s'iniciarà el segon projecte «Intel.ligencia artificial i sistemes experts» que pretèn divulgar l'estat de la qüestió per mitja d'un col.lectiu de professionals d'alta qualificació procedents de la Universitat Politecnica de Valencia, de l'lnstitut del Coneixement, del Centre Superior d'lnvestigacions Científiques, d'empreses com IBM, Repsol, Ernst&Young, Fujitsu, etc., que es reuniran en distintes sessions invitats per l' Económica d' Amics del País.

A continuació em referiré a l'evolució, la situació i la projecció futura de la Caixa d'Estalvis fundada per l'Económica i que el 1991 es transformà en Bancaixa, entitat resultant de la fusió de Caixa Valencia, Caja Segorbe i Caixa Castelló.

Els resultats del compte d'explotació han estat positius i creixents en aquests últims anys malgrat la dura situació del mercat, cosa que fa suposar que la direcció estratègica de l' entitat ha donat els seus fruits i ha millorat la gestió, la qual cosa ha permès un canvi d'imatge amb un millar tracte al client, que en definitiva redunda en benefici de l'area financera de l'entitat.

Si l'area financera obté beneficis pot destinar majors dotacions a l'Obra Social coro ha ocorregut, raó per la qual s'està desplegant una majar activitat en aquesta àrea.

L' evolució anterior i la situació actual porten a una projecció futura que está planificada com cal i en la qual un deIs pròxims passos és la fusió amb Caixa Sagunt, el protocol d'intencions de la qual es va firmar el passat dia 17 d'aquest mes.

Malgrat el rebuig inicial davant les profundes modificacions introduldes en l' organització, podem afirmar en 1992 que el canvi, aquesta reconversió suau que s'ha prodult en l'entitat, ha estat assumit per tots.

No obstant això, els problemes i les dificultats continuaran presents com és fàcil deduir per la situació del mercat. Es pot dir que s'han posat els mitjans per a garantir-ne la continultat, pero no per assegurar-ne l'exit, que ha d'aconseguir- se día a dia desenvolupant el model de direcció estrategica elegit a partir del 1988.

Per a tots nosaltres ha de ser una satisfacció comprovar la favorable evolució que esta experimentant l'entitat que fou fundada el 1878 per la Societat Económica d' Amics del País de Valencia.

Per acabar la mella intervenció vull reconeixer públicament el treball desenvolupat enguany per un grup de socis de l'entitat, gracies aIs qual ha estat possible incrementar considerablement la nostra activitat.

En primer lloc faré referencia al Sr. Manuel Portolés que mereix una menció especial per haver dirigit dignament i eficaçment el cicle «Iniciació a la Investigació en Ciencies de la Vida», on van intervenir els principals investigadors de la Comunitat Valenciana en aquesta àrea per a explicar-hi els projectes que s'estan desenvolupant.

Igualment cal destacar la labor desplegada per Luis Sáiz, Francisco Borao, Nieves Través, Eduardo Castell, Francesc Torres, Vicente Llombart, José Micó, Antonio Montañana i Carlos Ramos.

Ens plauria comptar amb la participació activa de la majoria deIs socis perquè aixó suposaria una majar presència de la nostra entitat en la societat valenciana i en el seu projecte global de modernització. La meua invitació una vegada més perquè tots els socis us integreu en els projectes que anem desplegant o perquè formuleu propostes per al desenvolupament de nous projectes.

Moltes gràcies a tots per la vostra assistencia a aquesta Assemblea General d' Amics.R. FRANCESC OLTRA

Director

ESTRATEGIA DE LA REAL


SOCIEDAD ECONOMICA DE
AMI GOS DEL P AIS DE VALENCIA

(1992 - 1995)ÍNDICE

O. INTRODUCCIÓN

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

-Desde su Constitución.

-Balance de actividades de los tres últimos años.

-Obstáculos encontrados en el desarrollo de la Estrategia.

2. EVALUACIÓN DE SU POSICIÓN ACTUAL

-Situación actual y entorno. -Puntos fuertes y débiles.

3. ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN

4. ANEXOS

1. Directores de la RSEAP de Valencia desde su fundación.

2. Resumen de la Estrategia.

5. BIBLIOGRAFÍA

ESTRATEGIA DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL

PAÍS DE VALENCIA PARA 1992/1995
La Estrategia diseñada, trata de ser una Declaración en líneas programáticas a través de las cuales se orienta a la Organización al cumplimiento de los fines previstos.

Para diseñar una estrategia es absolutamente necesario:

1. ° Tener un conocimiento lo más preciso y profundo posible del pasado o historia de la Organización.

2.° Evaluar su posición actual a partir de un conocimiento del entorno realizando un análisis de los recursos humanos y materiales disponibles, para lo cuál será imprescindible detectar y conocer los puntos fuertes y débiles de la Organización, así como sus oportunidades y riesgos.

3. ° Plantear las distintas alternativas posibles. 4.° Elegir la estrategia a aplicar.

La estrategia de actuación que vamos a desarrollar en la Económica, durante los próximos tres años, periódicamente y en función de las circunstancias y exigencias del entorno, será actualizada por la Junta de Gobierno.


1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DESDE SU CONSTITUCIÓN
Referente al primer punto: conocer en profundidad el pasado o la historia de la Organización, no hace falta referir toda la historia de la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia para saber que fue brillante, especialmente durante sus primeros cien años de existencia, en los que se distinguió por desarrollar una enorme actividad y por la excelencia y eficacia de sus realizaciones.

La historia ha sido recogida en distintas publicaciones. Un resumen de lo más destacado, se puede leer en la estrategia de actuación diseñada en 1987, que fue publicada en los Anales de la Sociedad de 1987/88.

En aquella estrategia describíamos, de forma resumida la historia de la Económica desde su constitución. Por considerarla de interés, la reproducimos a continuación.

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, gracias a la iniciativa y esfuerzo de siete patricios valencianos, obtienen el 5 de marzo de 1776 la licencia preceptiva del Consejo de Castilla para su constitución, aprobándose definitivamente sus Estatutos y Reglamentos por Real Cédula de Carlos III el31 de enero de 1785.

En su constitución, los socios de la Económica procedían principalmente de dos estamentos sociales: la nobleza y el clero. La burguesía hizo acto de presencia desde un principio y fue incrementando progresivamente el número de socios, quizá en mayor proporción que los otros dos estamentos, acabando por reunir en esta Sociedad de Amigos del País, a todos los sectores de actividad económico-social, que dirigían la vida valenciana de entonces.

Esta Sociedad asumió desde su constitución, la representación de todos los intereses regionales, pudiendo decir, que la Económica Valenciana no estuvo nunca ausente, de ningún asunto que tuviera interés para Valencia y toda la geografía de su antiguo reino. Ésta fue la razón fundamental, por la que sus Estatutos, no fueron aprobados prácticamente hasta diez años después de su constitución. El Consejo de Castilla cuyo informe favorable era preceptivo, no admitía un ámbito de actuación más allá del correspondiente a la ciudad en que se ubicaban las distintas Sociedades de Amigos del País que se iban creando, mientras que la valenciana, tenía una vocación regional.

La actividad desarrollada por la Económica Valenciana fue intensa y plural, es decir abordó, a través de la labor de sus distintas secciones (Educación, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Exactas, Agricultura, Industria, Bellas Artes, etc.) todos los campos del conocimiento, pero no de forma superficial, sino en profundidad, con rigor académico y con una clara visión práctica.

A esta Sociedad, le preocupó la Agricultura, la Industria, las Artes, las Ciencias, etc., pero le preocupó como es fácil suponer, el compatibilizar el conocimiento teórico con la experiencia práctica, es decir, la extensión de la educación a un mayor número de personas y la aplicación de estos conocimientos. Era el objetivo clave de la ilustración española, modernizar el País a través del conocimiento, de la libertad, de la razón.

Para todo ello, era imprescindible emprender, como se hizo, una tarea educativa a todos los niveles. Bajo el patrocinio de la Sociedad se crearon Escuelas de primeras letras, de Dibujo, para la Enseñanza del hilado y otras manufacturas (como la seda), Musicales, etc. Se establecieron premios para trabajos, informes, memorias que trataran de buscar, difundir o instruir en la renovación técnica agrícola e industrial, etc.

En 1818 se crea la Cátedra de agricultura que en 1846 se incorporará a la Universidad de Valencia de aquella época. En 1869 tiene lugar la inauguración de la primera Biblioteca popular bajo el patrocinio de la Económica.

Además de toda esta enorme labor educativa, citada a grandes trazos, la Económica Valenciana de Amigos del País desarrolló una intensa labor en otros campos como el político, asesorando a los poderes constituidos de acuerdo con el Decreto de las C~rtes Españolas de 8- VI -1813 que en su artículo 5.º determinaba el carácter de estas Sociedades cuando hablaba de que tenían como misión «informar e ilustrar a las Diputaciones y Ayuntamientos en los asuntos relacionados con los distintos ramos de la producción». Más tarde llegaron a ser consideradas como Instituciones Oficiales u Organismos de Derecho Público, pero manteniendo siempre una actitud objetiva y neutral en el cumplimiento de sus objetivos.

Tuvo iniciativas de gran repercusión económico-social, tales como la organización de Concursos, Exposiciones (de máquinas y motores en 1880 y la Exposición Regional en 1883 precedente de la célebre Exposición Regional de 1909); Congresos (Nacional de Riegos en 1921); Convocatorias de premios de todas clases (proyectos de ingeniería, música, ebanistería, etc.); dictámenes sobre asuntos diversos (educación, economía, problemática social del trabajo en fábricas y talleres, protección y defensa del menor en fábricas y talleres, etc.)

Desarrolló también una intensa labor en la coordinación de la actividad llevada a cabo por las distintas Sociedades Económicas de Amigos del País instaladas en las principales ciudades españolas, organizando la IV Asamblea Nacional de Económicas que se celebró en Valencia en 1914.

De entre las muchas realizaciones concretas de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia podemos destacar las siguientes:

-La fundación en 1878 de la Caja de Ahorros de Valencia.

-La fundación en 1879 del Conservatorio Superior de Música de Valencia.

-La fundación en 1871 de la Sociedad Valenciana de Arqueología.

-La fundación en 1881 del Instituto Taquígrafo Valenciano.

-La fundación en 1884 del Patronato de la Juventud Obrera.

A través de estas líneas se observa el gran esfuerzo realizado por un número no demasiado elevado de personas, que suplieron la escasez de recursos especialmente financieros, con la aplicación de una gran inteligencia e ilusión, para conseguir el progreso y modernización del pueblo valenciano.

Su esfuerzo debe ser motivo de orgullo y admiración, pero mucho más, debe servir de ejemplo para seguir actuando en la misma dirección y con la grandeza de miras con que siempre se entregaron los valencianos.

En Anexo número 1 se acompaña relación completa de todos los Directores de esta Sociedad, en la que se detallan las fechas de toma de posesión, cese y duración del mandato durante el cual y contando con la participación más directa de los miembros componentes de sus respectivas Juntas de Gobierno, marcaron las directrices a seguir en cada momento.


Balance o Memoria (resumida) de Actividades de los tres últimos años
De la lectura de este Balance se puede observar de una parte un escrupuloso cumplimiento de la estrategia formulada para dicho período y de otra, la preocupación permanente, por buscar un espacio social de actuación claro, que no interfiriera con: Partidos Políticos, Universidad, Centrales Sindicales, Patronal, Cámaras de Comercio, etc. y que nos permitiera actuar, como «Foro de opinión» o «Centro de Comunicación Social», a través del cual se promovieran y catalizaran iniciativas de progreso de todo tipo, procurando contribuir con ello, a la consolidación de la Sociedad democrática y autonómica, a la que todos aspiramos.

Los resultados obtenidos durante estos años se pueden seguir a través de los anales 1987/88 Y 1989/90, no obstante podemos sentirnos modestamente satisfechos, de haber alcanzado los objetivos formulados en la estrategia.

En primer lugar: Se prestó máxima atención a lo que ha constituido la «Actividad Central» de la Económica en estos años y que, ha consistido en el desarrollo de un ciclo de actividades que bajo el título «Europa en el Umbral del Siglo XXI», ha permitido conocer las opiniones de importantes personalidades del mundo político, cultural, económico y científico, de distintos Países de la Europa actual: D. Enrique Barón, Presidente del Parlamento Europeo; D. Marcelino Oreja, Secretario General del Consejo de Europa; D. Manuel Marín, Vicepresidente de la Comisión de la C.E.; D. Fernando Morán, Eurodiputado; D. Bernard Wouts, Administrador General de «Le Monde»; M. Hinterscheid, Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos; H. Klaus Meyer Horn, Secretario General Agrupación Europea de Cajas de Ahorro; etc.

Se celebró un ciclo sobre «Medios de Comunicación» en el que intervinieron los Sres. Calviño, Ex-Director General de RTVE; Aguilar, Director de la Agencia EFE; los Directores de las Televisiones Autonómicas vasca, gallega, catalana y valenciana.

En colaboración con el Colegio de Ingenieros de Caminos, se celebraron unas Jornadas sobre: «Las infraestructuras del transporte y la construcción europea», en las que intervinieron técnicos especialistas de reconocido prestigio en toda Europa como Mr. Frohmeyer, Ingeniero de la CEE, para la Infraestructura y el Transporte, Bélgica; Mr. Dukesne, Ex-Director de Transportes de la CEE/ONU; D. Enrique Balaguer, Presidente de la Asociación Internacional de la Carretera; Mr. John Wiley, Asesor Netherlands Airport Consultants; Mr. Convert, Director del Servicio de Estudios de la SNCF. Francia; Sr. Marquina, Catedrático de Aeropuertos. Madrid; Sr. Olmos, Ingeniero de Caminos. Valencia; entre otros.

Ciclo de conferencias sobre la vida y obra del Marqués de Campo en el que intervinieron destacados historiadores tales como Da Clementina Ródenas, D. Ernest Lluch, D. Telesforo Hernández, D. Joaquín Azagra, D. Pedro Tedde y D. Gabriel Tortella.

Igualmente se organizó una mesa redonda sobre: «Carlos 111 y la Ilustración. Balance de un Bicentenario», en la que expusieron sus puntos de vista, ilustres historiadores como: D. Miguel Artola, D. Antonio Mestre y D. Mariano Peset.

Se encuentra en fase de realización, el ciclo sobre «La Investigación Científica en el Siglo XXI», en el que aportaron sus Ponencias: D. Santiago Grisolía, Premio Príncipe de Asturias; D. Jaime Miquel, Ex-Jefe de la División de Patología Experimental de la NASA; D. Rafael Nájera, Director del Instituto de Salud Carlos III.

Se inició durante este año y seguirá durante 1992, el ciclo sobre «Unión Económica y Monetaria Europea» en el que ya han intervenido: D. Carlos Westendorp, Secretario de Estado para las Comunidades Europeas; Hr. Reichenbach, Director de Análisis Económicos sobre la Integración Europea de la Comisión de la C.E.

En esta etapa y a partir de 1990, han intervenido distintos Embajadores en España, al objeto de recibir información de primera mano sobre la situación política, económico-social de sus respectivos países y su posición con respecto a España y a la Unión Europea. En este sentido participaron como Ponentes, los Embajadores de Alemania, Hr. Guido Brunner; y de Suecia, Hr. Ulf Hjertonson; habiendo confirmado su intervención para 1992, Embajadores de otros países, como Austria y Francia.

Además de estas actividades y siguiendo las líneas claves descritas por la Estrategia diseñada, se han desarrollado las siguientes:

-Hemos publicado, cada dos años, los Anales de la Sociedad.

-Se han celebrado conciertos musicales organizados por la Sociedad.

-En el seno de la Sociedad, se han presentado libros de distintos autores, a los que hemos dado soporte, bien por tratarse de obras cuyos temas estaban relacionados con la actividad o el espíritu de la Ilustración de la Sociedad o porque los autores eran Socios de la Económica.

-La Económica de Amigos del País de Valencia ha colaborado en el desarrollo de su actividad, con muchas Entidades e Instituciones, incrementando considerablemente su presencia en la Sociedad Valenciana.

-La Económica de Amigos del País de Valencia, ha participado como Socio- Fundador de la Fundación Bolsa de Valencia.

-Se celebró una Mesa Redonda sobre «Mercado de Valores y de futuros y opciones, ante la Unión Económica y Monetaria».

-La Económica forma parte del Comité de Honor, designado para la celebración del «25 Aniversario» de la Facultad de CC.EE. de Valencia.

-Hemos incrementado, como habíamos fijado, el número de socios en la Económica.

-Prestamos una atención especial a nuestra Biblioteca, con un fondo bibliográfico superior a los 3.500 volúmenes y un fondo documental, superior a los 5.000 documentos. Biblioteca especializada en los Siglos XVIII y XIX Y considerada como una de las mejores de España, en estos dos Siglos. El número de investigadores se incrementa cada año.

Esta sería en líneas generales, el Balance o Memoria general de las actividades desarrolladas en estos tres últimos años.


Obstáculos que se tuvieron que vencer para conseguir los objetivos previstos
Los obstáculos más importantes encontrados en el desarrollo de la estrategia y que tuvieron que ser vencidos con cierta tenacidad y gran esfuerzo, fueron los siguientes:

l. Escasez de recursos humanos y materiales.

2. Transcurrido ya mucho tiempo, hoy podemos explicitar, que hace 6 ó 7 años hubo un debate interno, en el seno de la Junta de Gobierno, sobre cuál debía ser la actividad a desarrollar por la Económica en el futuro.

Algunos miembros temían que no se acertara en la línea elegida y pudiéramos perjudicar a la Económica.

En síntesis, el debate tenía como fondo, si la Sociedad debía mantener una actividad reducida, limitándose a preservar el prestigio heredado de siglos anteriores o por el contrario, debía despertar de su glorioso letargo y participar activamente, desde su modesta posición actual, en la construcción del entramado cívico, intermedio, que la transición hacia una sociedad democrática demandaba.

La primera postura no ofrecía riesgo alguno pero a cambio la Sociedad prácticamente quedaba relegada a un papel de Entidad histórica, mientras que la segunda exigía, un mayor esfuerzo y un mayor riesgo. El debate terminó escogiendo la segunda postura expuesta.

El tiempo y el esfuerzo realizado, se encargaron de demostrar que la Estrategia elegida, no sólo no ha perjudicado a la Entidad, sino que en opinión generalizada ha sido mejor, que la de mantener a la Económica, en una situación de práctica inactividad.

3. Elevado número de Entidades o Instituciones: Universidades, Cámaras de Comercio, Sindicatos, Entidades Culturales, etc., que desarrollan una actividad similar, y con las que había que competir, sin medios, ni adecuados, ni suficientes, por lo que resultaba difícil, conseguir un espacio social propio.


2. EVALUACIÓN DE SU POSICIÓN ACTUAL Situación actual y entorno
Para formular una estrategia es preciso conocer también, la situación actual y el entorno en el que opera la Organización, en este caso, la Sociedad Económica, así como sus puntos fuertes y débiles, para poder proyectar su actividad futura con ciertas garantías de éxito.

La situación actual y el entorno podría quedar descrito de la siguiente manera: Si echamos una mirada hacia atrás, podremos comprobar cómo y a qué velocidad el mundo nuestro, la Aldea Global, cada día se queda más pequeña; las distancias se reducen entre puntos geográficamente muy distantes, como consecuencia, especialmente, del espectacular avance tecnológico.

Parece evidente que estamos viviendo una época de transición, entre un mundo que agoniza y otro que emerge y que se distingue, por el espectacular avance tecnológico, la inestabilidad, la inseguridad, la complejidad social y el cambio permanente.

En ese Nuevo Mundo al que nos dirigimos, desaparecido el anterior de dos bloques, convivirán aunque sea una paradoja, la tendencia a la Globalización, con la Segregación es decir, los Estados actuales, cederán parte de su Soberanía en favor de bloques o unidades político-administrativas de mayor dimensión y a la vez, mantendrán poderes para atender sus competencias.

En este entorno descrito de complejidad creciente, a nivel mundial, europeo, español y valenciano, deben operar todas las Instituciones y Entidades de orden político, económico, cultural, etc., porque ese nuevo orden internacional cada día más próximo, nos afecta y condiciona, haciéndose por tanto imprescindible, replantearse y formular de nuevo sus estrategias de actuación.

Por supuesto en otra dimensión, la Sociedad Económica Valenciana de Amigos del País, no iba a ser una excepción, razón por la cual, actualiza cuidadosamente su estrategia, tratando de participar, en la modestia de sus posibilidades, en el desarrollo de la Sociedad Valenciana.

Como todos sabemos, la Sociedad Valenciana se encuentra inmersa en un proceso de cambio que va, desde aquella Sociedad eminentemente agraria, aparentemente feliz y lenta en su evolución, en la que vivíamos hace escasamente una generación a otra, cuya velocidad de transformación se acelera con el paso del tiempo y en la que la multiplicidad de centros de interés y decisión son elementos que la definen.

Valencia es hoy una ciudad a la que le es de aplicación los comentarios realizados antes, sobre la Aldea Global.

Hablamos de una ciudad, con un entramado social complejo, con una oferta socio-cultural, creciente, plural y atomizada, que ejerce una presión considerable, sobre una población, que prácticamente se mantiene constante en los últimos quince años.

Oferta creciente y población constante significa, que sólo aquellos proyectos económicos, culturales, políticos, sociales, etc., que estén bien planteados, dotados de contenidos y atractivos, contarán con la presencia y en su caso, el esfuerzo necesario de un determinado número de ciudadanos.

Por ejemplo, en el ámbito socio-cultural, podemos recordar que hace 15 ó 20 años era posible seguirle el pulso a esta ciudad, con sólo asistir a los tres o cuatro actos que se celebraban al mes: alguna Conferencia, alguna Mesa redonda y organizados por poquísimas Entidades socio-culturales, que componían la inexistente Sociedad civil del momento.

También se le podía seguir el pulso a la ciudad a través de los escasos Medios de Comunicación existentes y la lectura de las pocas hojas y que decir del contenido, que tenían los periódicos en aquellas fechas.

Hoy las cosas afortunadamente han cambiado. La oferta de todo tipo, se ha multiplicado y por ello, el esfuerzo que hay que realizar, para desarrollar con garantías de éxito una actividad, sea la que sea, tiene que ser muy superior al de aquella época.
Puntos fuertes y débiles
En cuanto a los puntos fuertes, pueden resumirse en dos: el primero sería precisamente el prestigio histórico acumulado por la Sociedad a lo largo de los años, así como sus importantes y numerosas realizaciones. La Entidad era y es, como un tesoro histórico que sólo necesitaba que se expusiera en el escaparate social, para que todos reconocieran, no sin cierto esfuerzo, la importancia histórica de esta venerable Entidad y su capacidad potencial.

El segundo punto fuerte, es el enorme esfuerzo que un grupo reducido de Socios está realizando de forma silenciosa y que hay que valorar muy positivamente, porque sin ese esfuerzo, no sería posible la actividad desarrollada.

Las debilidades, hay que buscarlas, principalmente en el reducido espacio social, en el que actualmente puede desarrollar su actividad la Económica y en la insuficiencia de medios materiales y la escasez de recursos financieros.
3. ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÒN
Conociendo la historia, la situación actual y el 'Entorno, queda la parte final y más importante, que es la de diseñar la Estrategia a seguir. .

De manera muy esquemática la Estrategia para los próximos tres años, será la siguiente:

l. La Estrategia tiene que ser de «Diferenciación» con respecto a otras Entidades o Instituciones que operen en la ciudad de Valencia, de manera que permita que nuestra sociedad pueda disfrutar de un espacio social de actuación, claro y propio.

2. Seguir actuando como «Centro de Comunicación Socia»> o como Foro de opinión.

3. Nuestra actuación debe estar inspirada en el espíritu observado por la Económica desde su constitución y que queda magistralmente recogido en el Artículo 1 de los Estatutos: «La Sociedad Económica de Valencia ha sido históricamente definida, como una reunión de amigos del País dedicada a estimular la práctica de la virtud y a promover la ilustración general y la riqueza pública». Por supuesto, re interpretando el término virtud, actualizándolo dos siglos después, en el sentido de contribuir a cimentar el Estado democrático y autonómico y/a fortalecer el entramado civil, intermedio entre los Poderes Públicos y los Ciudadanos.

4. La actitud debe responder a: Las Coordenadas sociales de Libertad, Razón y Progreso, y los criterios de: Objetividad, Independencia, Tolerancia y Respeto a las personas y a sus ideas.

5. Mantener una clara «Vocación Universalista o de Interés genera»>. De siempre, la Económica ha manifestado interés por todos los temas o asuntos (científicos, culturales, económicos, educativos, etc.) que a su vez fueran de interés para los valencianos, pero garantizando el mantenimiento del prestigio histórico acumulado a lo largo de los 215 años transcurridos desde su constitución.

De ahí que la Junta de Gobierno esté siendo muy exigente a la hora de programar las actividades, procurando elegir temas de máximo interés y Ponentes que los desarrollen con el máximo rigor y solvencia.

6. Hacer más activa nuestra presencia en la Sociedad Valenciana.

7. Incrementar el número de socios.

8. Seguir dedicando una atención preferente a la Biblioteca y Archivo Documental, por su inestimable valor.

Hasta aquí, prácticamente hemos reproducido, las líneas fundamentales de actuación de la Estrategia anterior, porque suponen un conjunto de valores que han estado presentes desde un principio y consideramos que lo seguirán estando en el futuro, ya que son la esencia de lo que es y representa esta Sociedad.

Ahora bien, los rasgos diferenciales y nuevos incorporados a la Estrategia actual serían los siguientes:

a. Incremento considerable de la actividad de la Sociedad, en base a una mayor dedicación de los socios, especialmente, de los componentes de la Junta de Gobierno.

b. Diversificación de la actividad, en base al criterio antes expresado de universalidad o de interés general.

De forma esquemática, la actividad prevista a desarrollar estaría centrada inicialmente en los siguientes campos o materias:-La Unidad Europea: Continuar con los ciclos «Europa en el Umbral del Siglo XXI» y «Unión Económica y Monetaria Europea».

-Medio Ambiente: Desarrollo de un ciclo de actividades, ya organizado y que se iniciaría en febrero de 1992, con la intervención del Presidente del Club de Roma y bajo el título «Desarrollo Económico y Medio Ambiente ¿Dónde están los límites?».

-Investigación Científica: Continuar con el proyecto «Investigación Científica en el Siglo XXI» e iniciar otro muy atractivo sobre «La Iniciación a la investigación en la Comunidad Valenciana (Ciencias de la Vida»>.

-Literatura y Periodismo: Es un proyecto por medio del cual, un grupo cualificado de especialistas analizarán las interesantes relaciones existentes entre el periodismo y la literatura.

-Educación: En este campo, se desarrollarían dos proyectos. Uno sería «Universidad, Ciencia y Sociedad en la Comunidad Valenciana» en la que entre otros, se invitaría a los Rectores de las cuatro Universidades para que expusieran la situación presente y la previsión del futuro de tales Instituciones, respecto a la formación docente, a la elaboración científica e investigadora y al marco de sus relaciones con la sociedad. El otro sería un debate sobre «La nueva Reforma de las Enseñanzas Medias».

-Décimo Aniversario de la Aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

c. La idea fuerza o central que debe presidir nuestra actuación debe ser la de colaboración y participación activa de la Económica, en ese gran proyecto de Modernización, en el que está inmersa la Sociedad Valenciana.

Algunos miembros de la Junta de Gobierno están preparando actividades en tomo a ese gran proyecto de Modernización, que cuando estén totalmente definidas, se comunicarán a todos los socios, solicitándoles su participación en las mismas.

En definitiva pues, tenemos un proyecto global a desarrollar, durante los próximos tres años, que con la ayuda de todos podemos llevar a cabo y con ello contribuir, a la Modernización de la Sociedad en que vivimos.Informe año 1991 informe de 1991
Envejecimiento, rejuvenecimiento y revitalización
D. rafael nájera morondo
Comunidad europea, españa e iberoamérica el reto de la cooperación
Estado actual de las negociaciones sobre la
Estamos buscando un orden nuevo y estable.
Los mercados de futuros y opciones ante la
Perspectivas del acuerdo de libre comercio:
Aspectos economicos de las politicas
Los aspectos económicos de ambos programas se ofrecen en los cuadros n° 3 y 4.
B.3 orgnos v progamas de las políticas.
B.5 la nolítica de medio y largo plazo de la secretaria de estado
El sector privado:
El sector privado: rentabilidad de una política de medio ambiente
Ayer, hoy y mañana de la
El estudio del origen de la vida sobre la tierra y
La ciencia en españa como cuestión pública
La ciencia en españa como cuestión públicaCompartir con tus amigos:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2017
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos